Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Decyzja i komentarz Rady Polityki Pieniężnej

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wczoraj o godzinie 12.20 otrzymaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej na temat wysokości stóp procentowych. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami poziom stóp został na tych samych poziomach. Kilka godzin później mogliśmy przeczytać również komentarz RPP dotyczący bieżącej sytuacji rynkowej oraz decyzji wraz z założeniami na najbliższą przyszłość.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

W komunikacie Rada przyznała, że sytuacja ekonomiczna w Polsce ma pozytywny charakter. Ważnymi czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy jest cały czas polepszająca się sytuacja na rynku pracy. Ponadto poprawie ulegają nastroje konsumenckie, sytuacja finansowa firm (którą RPP określiła w tym momencie jako dobrą), wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, a także wzrost kredytu, a osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale bieżącego roku było jedynie przejściowe. Najgroźniejszym czynnikiem ryzyka dla gospodarki jest natomiast niepewna koniunktura za granicą.

Jeśli chodzi o kwestię inflacji – w obecnym momencie z powodu umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń oraz ujemnej luki popytowej nie ma obecnie presji inflacyjnej. Dynamika cen konsumpcyjnych i produkcyjnych pozostaje ujemna, ale głównymi czynnikami mającymi na to wpływ są wcześniejsze silne przeceny surowców na rynku światowym. Oczekiwania inflacyjne RPP są nadal bardzo niskie, ale z drugiej strony deflacja nie zagraża w tym momencie działalności gospodarczej.

Reklama

Jakie są oczekiwania Rady Polityki Pieniężnej na najbliższy czas? Rada przyznaje, że dynamika CPI pozostanie ujemna, ale jednocześnie wzrost gospodarczy powinien się utrzymywać na stabilnym poziomie z powodu rosnącego popytu konsumpcyjnego, wzrastającego zatrudnienia, przyspieszenia płac oraz świadczeń społecznych. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje pogorszenie się stanu światowej koniunktury oraz duże wahania cen surowców.

Decyzja o utrzymaniu poziomu stóp została skomentowana jako sprzyjająca dalszemu utrzymaniu wzrostu gospodarczego na zrównoważonym poziomie.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Michał Łyko

Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.


Tematy

Reklama
Reklama