Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Szef działu surowców w Goldman Sachs przedkłada srebro nad złoto

|
selectedselectedselected
Szef działu surowców w Goldman Sachs przedkłada srebro nad złoto | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Srebro. Struktura rynku srebra

W ciągu ostatnich 10 lat popyt na fizyczne srebro utrzymywał się na podobnym poziomie. Warto jednak zauważyć znacznie większe zainteresowanie w 2020 roku ETF-ami na srebro. Oczekiwany globalny popyt na srebro osiągnie 1,155 milionów uncji w 2025 roku, rosnąc z CAGR (Compound annual growth rate - Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 2,98%, w okresie 2021-2025.

Równolegle podaż srebra zostanie prawdopodobnie zarejestrowana jako 1,062 mln uncji w 2025 roku,

rosnąc w tempie CAGR 1,26%. Jeśli prognozy się sprawdzą będziemy świadkami znacznego przewyższenia podaży przez popyt co z pewnością będzie stymulowało cenę do kolejnych wzrostów. Zważając na ten fakt, można upatrywać ciekawych inwestycji w najbliższych kwartałach.

 Wykres przedstawia jak kształtował się popyt na srebro w formie fiycznej, popyt na ETF-y oraz podaż surowcaWykres przedstawia jak kształtował się popyt na srebro w formie fiycznej, popyt na ETF-y oraz podaż surowca

Grafika 1. Wykres przedstawia popyt oraz podaż na rynku srebra, na przestrzeni lat 2011-2020, źródło: www.mennicamazovia.pl/

Reklama

W 2020 roku byliśmy świadkami rekordowo dużego popytu na srebro inwestycyjne (19 900 ton), co spowodowało deficyt surowca na poziomie 265 mln uncji. Srebrny kruszec stopniowo na przestrzeni lat umacnia swoją pozycję na rynkach finansowych. Ze względu na swoją wielkość i płynność, srebro wyraźnie staje się dla inwestorów istotnym aktywem. Ponadto, powiększający się zakres zastosowań sprawia, że srebro cieszy się dużym popytem w różnych gałęziach przemysłu (874 mln uncji w 2020 roku).

Dynamika wzrostowa na przykład w stosunku do roku 2013 (641 mln uncji) wyniosła +36%

Dodatkowo srebro jest masowo wykorzystywane w takich branżach jak biżuteria (18,5%), elektryka i elektronika (21,5%), fotowoltaika, czy stopy lutownicze. Kolejnym powodem, dla którego warto zainteresować się srebrem, jest jego malejąca podaż, wynikająca z konieczności cięcia kosztów przez górników po załamaniu cen w 2011 roku.

Wykres przedstawia jak kształtowało się wydobycie srebra na przestrzeni 2000 - 2020Wykres przedstawia jak kształtowało się wydobycie srebra na przestrzeni 2000 - 2020

Grafika 2. Wydobycie srebra w poszczególnych latach, źródło: www.goldsilver.com/blog/top-10-reasons-to-buy-silver/

Wykres przedstawia na jakim poziomie w poszczególnych latach uplasowało się wydobycie srebra przez 10 największych dostawców. Jak można zauważyć po roku 2016 nastąpiło gwałtowne obniżenie wydobycia i nic nie wskazuje na to żeby ten trend miał ulec zmianie. Przełożyło się to na coraz mniejszą liczbę nowych kopalni i dlatego przez ostatnie 4 lata nigdy nie odnotowano takiego spadku podaży srebra, z jakim mamy do czynienia obecnie. Jeśli wydatki kopalń na odkrywanie nowych złóż nie zostaną zwiększone to najprawdopodobniej, będziemy świadkami coraz to większego deficytu tego kruszcu, a co za tym idzie wzrostu ceny.

Dlaczego warto rozważyć inwestycje w srebrny kruszec?

Reklama

Przede wszystkim inwestując w dowolny surowiec w formie fizycznej mamy do czynienia z realnymi pieniędzmi. Dlatego pomimo wystąpienia krachu finansowego, który może spowodować załamanie bankowości, możemy przeczekać najgorszy okres trzymając srebro w fizycznej formie.

Dodatkowo porównując “biały metal” do złota jest on znacznie tańszy,

co oznacza większą dostępność dla mniejszych inwestorów. Analizując wzrosty w poprzedniej dekadzie, można zauważyć znacznie większy potencjał inwestycyjny w srebrnym kruszcu. Na przestrzeni lat 2008 - 2011 inwestując w złoto, według GoldSilver mogliśmy osiągnąć zysk na poziomie +166% natomiast inwestując w srebro aż +448%. W okresie recesji lub nadchodzącego kryzysu finansowego inwestorzy często uciekają do metali szlachetnych, ponieważ prawne środki płatnicze zazwyczaj schodzą na dalszy plan wobec metali takich jak złoto czy srebro.

Wykres przedstawia jak kształtowała się cena srebra na przestrzeni lat 2007 - 2011Wykres przedstawia jak kształtowała się cena srebra na przestrzeni lat 2007 - 2011

Wykres 1. Wykres przedstawia, jak kształtowała się cena srebra w latach 2007 - 2011, źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-kupuj-srebra-na-gorce-2331415.html

Równolegle do korzyści płynących z inwestycji w srebrny kruszec trzeba pamiętać o wadach,

na które możemy się natknąć. Głównym zagrożeniem z jakim możemy się borykać trzymając srebro w formie fizycznej jest, tymczasowy brak płynności. Dzieje się tak dlatego, że nie ma możliwości zapłaty sztabką lub kolekcjonerksą monetą na przykład w sklepie robiąc zakupy. Z tego powodu nie powinniśmy nigdy inwestować środków, które mogą być nam potrzebne nagle, ponieważ możemy napotkać się na problem spieniężenia srebra w konkretnym momencie.

Reklama

Wykres przedstawia potencjalne scenariusze, które mogą się powtórzyć tak jak miało to miejsce około 1980Wykres przedstawia potencjalne scenariusze, które mogą się powtórzyć tak jak miało to miejsce około 1980

Wykres 2. Wykres przedstawia potencjalne scenariusze, które mogą pojawić się w najbliższych kwartałach, źródło: www.kitco.com

Na wykresie zaznaczone są odpowiednio cyframi 1-5 dwie ścieżki,

jakimi kroczyła cena srebra w okolicach 1980 roku oraz pod koniec 2019 roku. Jeśli porównamy te dwie formacja to, można dojść do wniosku, że w momencie przebicia czerwonej linii (5) bylibyśmy świadkami długofalowego rynku niedźwiedzia.

 

Wykres przedstawia opory, które może przebić srebro tym samym kreując długoterminowy trend Wykres przedstawia opory, które może przebić srebro tym samym kreując długoterminowy trend

Reklama

Wykres 3. Wykres przedstawia opory srebra, które uważa się za możliwe do przebicia, co będzie oznaczało rynek byczy, źródło: www.ayesco.ng

Będąc w 2021, gdy cena srebra plasuje się na poziomie $26 możemy być uzbrojeni w bycze nastroje

Zwłaszcza, że cena ma szansę przebić $30, jednocześnie przebijając dotychczasowy opór, który ostatni raz został osiągnięty podczas historycznych wzrostów na przełomie lat 2010 - 2011. Jeśli tak się stanie to inwestorzy mogą spodziewać się kolejnych sesji wzrostowych. Kolejnym istotnym aspektem jest powolne odbijanie się światowych gospodarek od dna po globalnym kryzysie co tworzy przestrzeń do wzrostów cen wszelkich metalów przemysłowych w tym srebra.

 

Opinie prywatnych inwestorów na serwisie społecznościowym odnośnie predykcji ceny srebraOpinie prywatnych inwestorów na serwisie społecznościowym odnośnie predykcji ceny srebra

Grafika 3. Tweet sugerujący ponowne wzrosty ceny srebra, przebijające te, które miały miejsce w 2011 roku, źródło: www.marketrealist.com/p/silver-price-forecast-2021-dollar-50/

Prywatni inwestorzy doszukują się pewnych korelacji pomiędzy 2021 a 2011 rokiem,

Reklama

kiedy zarówno cena złota, jak i srebra ustanowiły nowe maksima. Ponadto cena złota w 2020 przebiła kolejny dotychczas nieosiągalny poziom $2000. Z tego powodu inwestorzy spekulują na mocne wzrosty srebra w post pandemicznym okresie. Eksperci z jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie-Goldman Sachs są również byczo nastawieni co do przyszłości srebra. Jeffrey Currie, szef działu surowców w Goldman Sachs, przedkłada srebro nad złoto, gdyż uważa, że przyszłość może należeć właśnie do tego surowca. Podobnego zdania jest również Bank of America, który oczekuje, że w 2021 roku srebro prześcignie złoto i przebije 50 USD co, dawałoby wzrost o ponad 80 procent, w stosunku do obecnego poziomu.

Dotychczas przewidywania sprawdzają się częściowo i w 2021 roku srebro ma szansę stać się lepszym od “króla metali”

Analizując wzrosty srebra pod kątem czysto technicznym, widać, że jest powyżej średnich kroczących takich jak 100-dniowa czy 200-dniowa EMA (Średnia krocząca jest wskaźnikiem, który podąża za trendem, bazując na przeszłych cenach). Dodatkowo kontrakty futures na srebro także plasują się powyżej średnich kroczących co dodatkowo może wpłynąć na zainteresowanie tymi instrumentami.

Wykres przedstawia średnie kroczące EMA 100- dniowa, 200-dniowa i 50-dniowaWykres przedstawia średnie kroczące EMA 100- dniowa, 200-dniowa i 50-dniowa

Wykres 4. Wykres przedstawia średnie kroczące, które mogą świadczyć o dalszych wzrostach ceny srebra, źródło: www.tradingview.com

Srebro vs Złoto

Pomimo tego iż srebro nie chroni naszych aktywów przed inflacją tak dobrze jak złoto, może być ciekawą alternatywą do inwestowania dla osób, które nie mają wystarczająco środków na zakup złota, a jednocześnie chcą ulokować swój kapitał tak, by nie tracili na wartości w tak szybkim tempie. Co więcej, jeśli porównamy go do “króla metali” okaże się, że może być atrakcyjniejszą inwestycją. Przede wszystkim jest znacznie tańszy, przez co bardziej dostępny dla szerszego grona inwestorów.

Cena często przekłada się również na możliwość sprzedania naszego aktywa w przyszłości

Reklama

Ponadto srebro często występuje w mniejszych nominałach niż jego droższych odpowiednik. Kolejnym aspektem jest wielkość rynku srebra, który jest stosunkowo mały, przez co podczas byczego okresu ten kruszec pnie się do góry znacznie szybciej niż złoto.

Grafika przedstawia wzrosty procentowe złota i srebra na przestrzeni lat 1970 - 1980 oraz 2008 - 2011Grafika przedstawia wzrosty procentowe złota i srebra na przestrzeni lat 1970 - 1980 oraz 2008 - 2011

Grafika 4. Tabela przedstawia procentowe wzrosty jakie zostały zanotowane na srebrze i złocie w okresach 1970-1980 oraz 2008-2011, źródło: www.goldsilver.com

Powyższy wykres przedstawia wzrosty procentowe złota oraz srebra kolejno w latach 1970 - 1980 oraz 2008 - 2011. Warto zauważyć, iż dekadę temu mogliśmy być świadkami prawie 3-krotnie większego wzrostu ceny na srebrze niż na złocie, co jest kolejnym impulsem do przemyśleń na temat detronizacji złota przez srebro.

Gdzie i jak inwestować w srebro?

W srebro można inwestować na wiele sposobów. Przede wszystkim można dokonać zakupu fizycznego srebra w postaci sztabek, monet, wyrobów ze srebra i biżuterii. Jednak najbardziej praktycznym i wygodnym sposobem inwestowania w srebro jest zakup papierów wartościowych opartych na srebrze. Na giełdzie można kupić akcje związane ze srebrem, kontrakty futures i fundusze ETF (exchange-traded funds) na srebro.

Prostym sposobem na inwestowanie w srebro jest zakup kontraktów na różnicę kursową (CFD)

Reklama

CFD daje możliwość skorzystania ze zmiany ceny aktywów bez przejmowania ich na własność. Jednakże, kontrakty CFD są wyjątkowo bezwzględne i ryzykowne z powodu tego, że ceny instrumentów mogą gwałtownie obrócić się przeciwko inwestorowi. Aspekt lewarowania tych instrumentów może spowodować, że w krótkim czasie stracisz dużo pieniędzy. Postępuj ostrożnie z kontraktami CFD.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


FlyingAtom

FlyingAtom

Polski kantor Bitcoin i kryptowalut działający na rynku od 2015 roku. Poza biurami stacjonarnymi FlyingAtom posiada sieć 47 bitomatów - urządzeń do wymiany Bitcoina. Oprócz działalności na rynku kryptowalut FlyingAtom prowadzi też działalność kantorową związaną ze sprzedażą fizycznego złota, srebra oraz diamentów inwestycyjnych.
 


Reklama
Reklama