Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni?

|
selectedselectedselected
Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

PL: Dziś o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje szczegółowe dane o inflacji CPI w grudniu ub. roku, która według szybkiego szacunku spadła do 6,1% r/r z 6,6% r/r w listopadzie. Dzisiejsza publikacja może przynieść niewielką rewizję szybkiego szacunku, jednak nie powinna ona wpłynąć na ogólną ocenę procesów cenowych w gospodarce. Najciekawsze będą zmiany cen poszczególnych pozycji koszyka inflacyjnego, które pozwolą ocenić trwałość procesu dezinflacji. W tym kontekście szczególnie interesujące będzie kształtowanie się cen usług, które w warunkach wysokiej dynamiki kosztów pracy pozostają wciąż lepkie i dezinflacja w tym obszarze postępuje znacznie wolniej niż w przypadku cen towarów. Dane te nie powinny wpłynąć na ocenę perspektyw polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej wyraźnie komunikuje chęć stabilizacji stóp procentowych co najmniej do marca br.

 

Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 1Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 1

 

Wydarzenia i komentarze

Reklama

PL: Saldo rachunku obrotów bieżących wyniosło na koniec listopada +1325 mln EUR wobec 2119 mln EUR miesiąc wcześniej. Główną przyczyną niższej nadwyżki rachunku bieżącego było saldo obrotów towarowych z zagranicą (230 mln EUR wobec 1287 mln EUR w październiku). Jest to rezultatem spadku eksportu o 2,1% r/r, co jest gorszym odczytem niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano wzrost o 2,3% r/r. Skala spadku importu (-8,0% r/r) była zbliżona do danych za październik. Słabość eksportu wynika z obniżonej koniunktury u najważniejszego partnera handlowego Polski, czyli w strefie euro, która w II poł. 2023 być może znalazła się w tzw. technicznej recesji. Ujemna roczna dynamika importu to niezmiennie wynik spadku cen sprowadzanych paliw oraz mniejszego zapotrzebowania na towary pośrednie, będące wkładem w łańcuchu produkcji. Pozostałe komponenty bilansu płatniczego (saldo usług, dochody pierwotne i wtórne) zasadniczo nie odbiegają od dotychczasowych trendów.

Przedstawione dane dotyczą listopada, aczkolwiek jeśli policzymy sumę z 12 ostatnich miesięcy to saldo obrotów bieżących wzrosło do 1,4% PKB z 1,1% PKB w październiku, tj. do najwyższej wartości do połowy 2021 r. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, gdyż saldo C/A sprzyja mocniejszemu złotemu i tym samym pomaga ograniczać inflację. Z drugiej strony jednak, spadki importu towarów częściowo wynikają, zgodnie z raportem NBP do danych, z ograniczania zakupów dóbr inwestycyjnych, co powinno sprzyjać potencjałowi produkcyjnemu krajowej gospodarki. Oznacza to większą jej podatność na szoki gospodarcze i tym samym zmienność inflacji i aktywności gospodarczej. Trend poprawiającego się salda obrotów bieżących w odniesieniu do PKB powinien odwrócić się jednak w 2024 r. wraz z przyspieszającą konsumpcją.

 

Zobacz także: Wzrosty na warszawskim parkiecie wymazane załamaniem na akcjach Dino

 

 

Reklama

Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 2Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 2

 

Rynki na dziś

Globalnie rozpoczynający się tydzień zdominowany będzie przez forum ekonomiczne w Davos, w ramach którego zaplanowany jest szereg wystąpień przedstawicieli największych banków centralnych. Inwestorzy z uwagą śledzić będą m.in. wypowiedzi prezes Ch.Lagarde próbując wskazać miesiąc pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro inaugurującej cykl łagodzenia monetarnego. Lokalnie natomiast dziś poznamy szczegóły krajowej inflacji za grudzień. W tym tygodniu zaplanowane jest ponadto II czytanie projektu budżetu państwa. Złoty pozostaje pod umiarkowaną presją sprzedających, która jednak nie jest na tyle silna, by kurs EUR/PLN trwale zwyżkował powyżej poziomu 4,37.

 

Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 3Tydzień dla banków centralnych. Sprawa obniżek stóp w końcu się wyjaśni? - 3

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Millennium analizy i komentarze

Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.


Reklama
Reklama