Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro

|
selectedselectedselected
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro | FXMAG INWESTOR
Materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

GER:

Inflacja CPI w marcu (dane wstępne) wyraźnie przebiła oczekiwania rynkowe i wzrosła do 7,3% r/r (kons. 6,1% r/r) wobec 5,1% r/r w lutym. To najwyższy wynik od października 1981. Porównywalna wewnątrz UE inflacja HICP wzrosła do 7,6% r/r z 5,5% r/r w lutym. Głównym źródłem wzrostu inflacji i zaskoczenia względem prognoz był skok cen nośników energii (+16,4% m/m i +39,5% r/r), w tym głównie gazu ziemnego oraz paliw. Drugim czynnikiem, który przyczynia się do ciągłego wzrostu inflacji w Niemczech są ceny żywności (+6,2% r/r). Duża skala zaskoczenia ogólnym wynikiem w Niemczech zwiększa ryzyko silnego wzrostu inflacji CPI w Polsce. Naszym zdaniem aż tak duże odchylenie inflacji od oczekiwań jak w przypadku Niemiec czy Hiszpanii nie jest w polskim przypadku bardzo prawdopodobne ze względu na relatywnie niewielkie znaczenie gazu ziemnego w krajowej energetyce i ochronne działanie w postaci administracyjnego ustalania cen przez URE.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 1Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 1

ESP:

Inflacja HICP w Hiszpanii w marcu wyniosła 9,8% r/r i była aż o prawie 2pp wyższa od oczekiwań rynkowych oraz o ponad 2pp wyższa niż w lutym (7,6% r/r). To najwyższy odczyt od 1985. W ciągu miesiąca ceny wzrosły aż o 3,0% m/m. Przyczyną niespodzianki były w ok. 3/4 ceny energii elektrycznej, paliw oraz nieprzetworzonej żywności.

POL:

Premier M.Morawiecki ogłosił plan rezygnacji z korzystania z rosyjskich węglowodorów. Polska ma odejść od importu rosyjskiego węgla najpóźniej w maju 2022, a do końca roku również w przypadku gazu i ropy. Szczególnie ważna pozostaje zapowiedź rezygnacji z importu rosyjskiej ropy, ponieważ to właśnie od importu z Rosji tego surowca jesteśmy najbardziej uzależnieni (ok. 65% w 2020). Morawiecki zaapelował o nałożenie przez KE unijnego podatku od rosyjskich węglowodorów. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji krajowej strategii energetycznej (Polityka Energetyczna Polski do 2040) by uwzględnić wpływ konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę. PEP2040 będzie miał uwzględniać m.in. przyspieszenie rozwoju OZE (ok. połowa produkcji energii w 2040 ma pochodzić z OZE), wzrost finansowania instrumentów zwiększających samowystarczalność energetyczną oraz efektywność energetyczną oraz dalszą dywersyfikację dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, może okresowo rosnąć wykorzystanie energetyki węglowej. W strategii istotne miejsce zajmuje rozwój energetyki jądrowej, w tym małych reaktorów modułowych (SMR) oraz rozwój sieci elektroenergetycznych. W sumie, wydaje się, że wybuch wojny w Ukrainie może oznaczać przyspieszenie i zwiększenie intensywności transformacji energetycznej w Polsce.

EUR:

Wskaźnik koniunktury gospodarczej ESI w strefie euro w marcu znacząco się obniżył, do 107,5 pkt, głównie za sprawą załamania nastrojów konsumenckich (-9,4 pkt.) przy niewielkim pogorszeniu nastrojów w przemyśle (-3,4 pkt. w ciągu miesiąca) oraz poprawie w usługach (+1,3 pkt.). Dane potwierdziły pogorszenie koniunktury konsumenckiej, do czego przyczyniły się głównie obawy o przyszłą sytuację gospodarstwa domowego oraz ogólną sytuację gospodarczą w wyniku wojny. W przemyśle za spadek odpowiada największe od wybuchu pandemii pogorszenie się oczekiwań dotyczących przyszłej produkcji, przy braku istotnych zmian innych komponentów. Wzrost w usługach był zasługą przede wszystkim kolejnej poprawy oceny bieżącego poziomu aktywności po poluzowaniu restrykcji covidowych. Pogorszyły się (-4,9 pkt.) natomiast oczekiwania menedżerów w handlu detalicznym. Jak na razie dane nie wpłynęły istotnie na bieżące decyzje przedsiębiorstw – firmy nadal planują zatrudniać, na co wskazuje tylko nieznaczny spadek indeksu oczekiwanego zatrudnienia (EEI). Firmy po krótkim okresie przerwy w grudniu i styczniu ponownie oczekują coraz szybszych wzrostów cen swoich wyrobów i usług. Odpowiedni indeks mierzący te oczekiwania wzrósł do najwyższego poziomu w historii. Rekordy biły również oczekiwania cenowe konsumentów na najbliższy rok.

Reklama

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 2Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 2

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 3Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 3

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 4Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA wg ADP oraz NFP w Stanach; Indeks ESI dla Polski; Indeksy koniunktury w strefie euro - 4

Prezes EBC Ch.Lagarde stwierdziła, że w wyniku rosnących cen energii już w 4q21 dochody konsumentów obniżyły się o 1,2% PKB. Obecna wojna pogłębia straty gospodarcze przynajmniej dwoma kanałami – poprzez pogorszenie nastrojów konsumentów oraz osłabienie inwestycji firm. W tym kontekście Lagarde twierdzi, że dużą rolę w łagodzeniu napięć ma polityka fiskalna (odpowiednie cięcia podatków, subwencje, łagodzenie szoków na rynku energii oraz polityka inwestycyjna). Z kolei po stronie polityki pieniężnej szfowa EBC powtórzyła znaczenie utrzymania „opcjonalności, stopniowalności oraz elastyczności”. Naszym zdaniem wskazuje to na to, że EBC pozostawać będzie w trybie „data-driven” i będzie ostrożnie reagować w zależności od napływających danych. Podtrzymujemy odbiegającą od rynkowych oczekiwań prognozę, że EBC nie będzie się spieszyć z podwyżkami stóp procentowych w 2022, chociaż po serii ostrożnych wypowiedzi przedstawicieli EBC z poprzedniego tygodnia, wczoraj napłynęły bardziej jastrzębie głosy. Prezes banku centralnego Słowacji, P.Kazimir, stwierdził, że podwyżka stóp w 2022 jest możliwa, a prezes estońskiego banku centralnego, M.Muller, powiedział, że jest ona prawdopodobna, jeśli już nie przesądzona. Z kolei reprezentujący jastrzębie skrzydło prezes Banku Austrii R.Holzmann poparł podwyżki po 25pb na posiedzeniach we wrześniu i grudniu.

USA:

T.Barkin (Richmond Fed) powiedział, że pozostaje otwarty na podwyżkę stóp o 50pb na posiedzeniu w maju, jeżeli na konieczność takiego ruchu wskazywałyby dane inflacyjne i wskaźniki pokazujące rozgrzanie gospodarki. Jego zdaniem wojna w Ukrainie zwiększyła presję inflacyjną, ale jednocześnie jest bez wpływu na popyt.

przeglad wydarzen ekonomicznych zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym usa wg adp oraz nfp w stanach indeks esi dla polski indeksy koniunktury w strefie euro grafika numer 1przeglad wydarzen ekonomicznych zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym usa wg adp oraz nfp w stanach indeks esi dla polski indeksy koniunktury w strefie euro grafika numer 1

Reklama

Według ADP w marcu w prywatnym sektorze pozarolniczym zatrudnienie wzrosło o 455 tys. (kons. 425 tys.). Wzrost był rozłożony relatywnie równomiernie, o 90 tys. w małych firmach (poniżej 50 pracowników), 188 tys. w średnich i 177 tys. w dużych. W rozbiciu branżowym w dalszym ciągu najszybciej przybywało zatrudnionych w sektorze rozrywki i HoReCa (161 tys.) ze względu na luzowanie obostrzeń pandemicznych. Dane są potwierdzeniem dotychczasowych trendów na rynku pracy i pozostają bez wpływu dużego wpływu na ocenę perspektyw polityki pieniężnej Fed.

ŚWIAT:

Według ONZ z Ukrainy za granicę uciekło przed wojną już ponad 4 mln osób, z czego do Polski prawie 2,4 mln. Według doniesień Wall Street Journal kraje europejskie dążą do dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji, m.in. poprzez objęcie nimi większej liczby banków i kolejnych członków rodzin oligarchów, a także ograniczenia w korzystaniu z kryptowalut. UE i USA wywierają także presję na kraje trzecie, by nie umożliwiały rosyjskim podmiotom obchodzenia sankcji.

POL:

Do wtorkowego popołudnia wydano 500 tys. numerów PESEL dla Ukraińców.

USA:

Według trzeciego szacunku wzrost PKB w 4q21 wyniósł 6,9% k/k saar wobec poprzedniego szacunku na poziomie 7,1%. Za rewizję w dół odpowiadają przede wszystkim słabsze wydatki konsumpcyjne (PCE) oraz eksportu przy niewielkiej rewizji w górę inwestycji prywatnych.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.


Reklama
Reklama