Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Ożywienie w Chinach, inflacyjne niespodzianki w strefie euro oraz ciekawe dane z USA - nasze podsumowanie

|
selectedselectedselected
Ożywienie w Chinach, inflacyjne niespodzianki w strefie euro oraz ciekawe dane z USA - nasze podsumowanie | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Zgodnie z finalnym szacunkiem PKB w Polsce zwiększył się w IV kw. 2022 r. o 2,0% r/r wobec wzrostu o 3,6% w III kw., co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. Wyrównany sezonowo PKB zmniejszył się w IV kw. o 2,4% kw/kw wobec wzrostu o 1,0% kw/kw w III kw. W kierunku obniżenia dynamiki PKB oddziaływało zmniejszenie wkładów spożycia indywidualnego oraz publicznego, a także zapasów, podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady inwestycji i eksportu netto (por. MAKROpuls z 28.02.2023).

Dane o PKB stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2% wobec 4,9% w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia. Oczekujemy, że odsezonowany poziom PKB w I kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z IV kw., wyznaczając jednocześnie dołek cyklu koniunktury. W kolejnych kwartałach oczekujemy ożywienia gospodarczego, które nasili się w II poł. br. wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji i przyspieszeniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski.

 

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (48,0 pkt.) oraz naszej prognozy (48,2 pkt.). Tym samym indeks od dziesięciu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zapasów materiałów, zatrudnienia oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla czasu dostaw (por. MAKROpuls z 01.03.2023). Jednocześnie warto zauważyć, że w lutym doszło do silnego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. i od czterech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt.

Reklama

Indeksy PMI zasygnalizowały ożywienie aktywności w chińskim przetwórstwie [w tamtym tygodniu] - 1Indeksy PMI zasygnalizowały ożywienie aktywności w chińskim przetwórstwie [w tamtym tygodniu] - 1

Sygnalizuje to, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce (por. MAKROpuls z 28.02.2023) oraz odnotowana w lutym poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 27.02.2023), skłoniły część firm do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności. Wyniki badań koniunktury w polski przetwórstwie stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki (patrz powyżej).

 

Indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 51,6 pkt. wobec 49,2 pkt. w styczniu, kształtując się znacząco powyżej oczekiwań rynku (50,2 pkt.). Tym samym indeks ukształtował się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności po raz pierwszy od lipca 2022 r. Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższy wkład składowej dla czasu dostaw. Silne zwiększenie indeksu PMI było skutkiem wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej w Chinach, po tym jak w grudniu 2022 r. chiński rząd odszedł od polityki „zero COVID”, co doprowadziło do znaczącego wzrostu zakażeń. W danych na szczególną uwagę zasługuje wzrost składowych dla bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych znacząco powyżej granicy 50 pkt. Wskazuje to na poprawę zarówno popytu wewnętrznego jak i zewnętrznego, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście bieżącej produkcji, a także wydłużeniu czasu dostaw. Jednocześnie po raz pierwszy od marca 2022 r. zwiększyło się zatrudnienie w chińskim przetwórstwie, co sygnalizuje poprawę oczekiwań co do perspektyw sytuacji. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, która zwiększyła się w lutym do najwyższego poziomu od marca 2021 r. W lutym odnotowano rozbieżne tendencje jeśli chodzi o kształtowanie się cen w chińskim przetwórstwie. Tempo wzrostu dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji obniżyło się, podczas gdy w przypadku dóbr finalnych odnotowano pierwszy wzrost ich cen od marca 2022 r. Może to sugerować, że warunkach ożywienia popytu firmy próbują odbudowywać swoje marże. Równieżindeks CFLP PMI dla chińskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 52,6 pkt. wobec 50,1 pkt. w styczniu i także ukształtował się znacząco powyżej oczekiwań rynku (50,5 pkt.). Wyniki badań koniunktury w chińskim przetwórstwie stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w 2023 r. tempo wzrostu PKB w Chinach przyspieszy do 5,2% wobec 3,0% w 2022 r., głównie za sprawą oczekiwanego przez nas silnego ożywienia konsumpcji, wspieranego przez realizację odłożonego popytu (por. MAKROmapa z 23.01.2023). Takie tempo wzrostu będzie spójne z ustalonym w ubiegłym tygodniu przez chiński rząd celem dla tempa wzrostu PKB na poziomie „ok. 5%”. Warto jednak zwrócić uwagę, że tak duża skala wzrostu indeksu PMI może okazać się nietrwała, stąd kluczowa będzie analiza danych, które napłyną w najbliższych miesiącach.

 

Reklama

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z amerykańskiej gospodarki. Zamówienia na dobra trwałe zmniejszyły się w styczniu o 4,5% m/m wobec wzrostu o 5,1% w grudniu, co wynikało z niższych zamówień na samoloty. Bez uwzględnienia środków transportu miesięczna dynamika zamówień na dobra trwałe zwiększyła się w styczniu do 0,7% wobec -0,4% w grudniu. do -0,1% wobec 0,1% w listopadzie. Jednocześnie dynamika zamówień na cywilne dobra kapitałowe zmniejszyła się w styczniu do 4,3% r/r wobec 5,0% w grudniu. Był to już ósmy miesiąc z rzędu jej spadku, co w naszej ocenie wskazuje na pogorszenie perspektyw inwestycji w USA. Na nieznaczną poprawę sytuacji w przetwórstwie wskazał indeks ISM, który zwiększył w lutym do 47,7 pkt. wobec 47,4 pkt. w styczniu, kształtując się lekko poniżej oczekiwań rynku (48,0 pkt.). Wzrost indeksu wynikał z wyższego wkładu składowej dla nowych zamówień, podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla bieżącej produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw oraz zapasów. Warto zauważyć, że w lutym doszło do pierwszego od września 2022 r. wzrostu cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, co wskazuje, że presja kosztowa w amerykańskim przetwórstwie nadal pozostaje silna. Spadek odnotował natomiast indeks ISM dla usług, który zmniejszył się w lutym do 55,1 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (54,5 pkt.). Jego obniżenie wynikało z niższych wkładów 2 z 4 jego składowych: dla aktywności biznesowej w usługach oraz czasu dostaw. Z kolei na pogorszenie nastrojów amerykańskich konsumentów wskazał indeks Conference Board, który zmniejszył się w lutym do 102,9 pkt. wobec 106,0 pkt. w styczniu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (108,5 pkt.). Spadek indeksu wynikał z obniżenia jego składowej dla oczekiwań, podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost składowej dla oceny bieżącej sytuacji. Ubiegłotygodniowe dane nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu gospodarczego w USA spowolni w I kw. 2023 r. do 0,6% wobec 2,7% w IV kw.

 

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro zmniejszyła się w lutym do 8,5% r/r wobec 8,6% w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,2%). Obniżenie inflacji wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki cen w kategorii „nośniki energii”. Jednocześnie inflacja bazowa zwiększyła się w lutym do 5,6% r/r wobec 5,3% w styczniu, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w strefie euro. Niemniej dane nie zmieniają naszej oceny, zgodnie z którą inflacja w strefie euro osiągnęła już swoje maksimum (por. MAKROmapa z 02.01.2023). Perspektywa inflacji utrzymującej się przez dłuższy czas na podwyższonym poziomie stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym EBC będzie w kolejnych miesiącach kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w marcu i maju oraz o 25pb w czerwcu. Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25%, a stopa depozytowa 3,75%.

Indeksy PMI zasygnalizowały ożywienie aktywności w chińskim przetwórstwie [w tamtym tygodniu] - 2Indeksy PMI zasygnalizowały ożywienie aktywności w chińskim przetwórstwie [w tamtym tygodniu] - 2

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.


Reklama
Reklama