Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Narodowa gospodarka w 3Q 2022: uwaga, hamujemy

|
selectedselectedselected
Narodowa gospodarka w 3Q 2022: uwaga, hamujemy | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w Polsce w 3Q 2022 wyniósł 3,6% r/r, czyli nieco więcej niż szybki szacunek sprzed dwóch tygodni na poziomie 3,5% r/r. To wyraźne wyhamowanie względem poprzedniego kwartału, kiedy wzrost PKB sięgnął 5,8% r/r. W samym 3Q, eliminując wpływ czynników sezonowych, gospodarka urosła o 1,0% kw/kw.

 

Struktura PKB wskazuje na wyraźne hamowanie popytu krajowego, pomijając zapasy, których dodatni wkład do PKB wyniósł 2,2 pkt. proc. Wyraźnie obniżyła się natomiast dynamika konsumpcji prywatnej, która wyniosła w minionym kwartale zaledwie 0,9% r/r wobec wzrostu o 6,4% r/r w 2Q. Wysoka inflacja oraz wysokie stopy procentowe negatywnie wpływają na konsumpcję prywatną. Dane o sprzedaży detalicznej sugerowały nieco lepszy wynik konsumpcji, więc silniejsze wyhamowanie ogólnej konsumpcji oznacza wyraźne ograniczenie konsumpcji usług, na które spada popyt z powodu spadku realnych dochodów rozporządzalnych.

 

Reklama

Wyraźnie wyhamowała też dynamika inwestycji w środki trwałe, których dynamika w 3Q wyniosła wobec 6,6% r/r kwartał wcześniej. Względem poprzedniego kwartału natomiast (eliminując wpływ czynników sezonowych) inwestycje skurczyły się o 0,6% kw/kw. Dane o inwestycjach z dużych firm sugerowały nieco lepszy wynik inwestycji. Może to sugerować pogorszenie aktywności inwestycyjnej małych firm, które prawdopodobnie silniej niż duże przedsiębiorstwa odczuwają skutki rosnących cen surowców energetycznych i w warunkach wysokiej niepewności ograniczają aktywność inwestycyjną.

Spadek popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego przełożył się na wyhamowanie dynamiki importu, co przy wzroście eksportu znalazło odzwierciedlenie w dodatnim wkładzie eksportu netto do dynamiki PKB.

 

 

Reklama

Perspektywy gospodarki na kolejne kwartały pozostają pesymistyczne, ponieważ wskaźniki wyprzedzające koniunktury sugerują dalsze hamowanie aktywności ekonomicznej. Już wyniki trzeciego kwartału wskazały na wyraźne ograniczenie konsumpcji oraz spadek aktywności inwestycyjnej firm. Wysoka inflacja i stopy procentowe negatywnie wpływają na dochody realne gospodarstw domowych oraz nastroje konsumentów, co ograniczać będzie konsumpcję gospodarstw domowych. Wysoka niepewność co do perspektyw otoczenia zewnętrznego, słabszy popyt, w połączeniu z wysokim kosztem finansowania oraz wysoką inflacją dóbr kapitałowych będą ograniczały natomiast inwestycje. W kolejnych kwartałach negatywny wkład do PKB będą miały zapewne zapasy, które były akumulowane w poprzednich kwartałach. Pozytywny impuls może natomiast pochodzić z eksportu netto. Biorąc pod uwagę wyniki za 3Q, tegoroczny wzrost PKB może sięgnąć 4,7%. Kolejnej kwartały przynosić będą jednak wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego. W pierwszych miesiącach przyszłego roku roczna dynamika PKB będzie wręcz ujemna, niemniej w całym roku wzrost gospodarczy powinien być dodatni i wynieść 0,7%. Ryzyka dla tej prognozy skierowane są jednak w dół.

 

Opublikowane dziś dane, potwierdzające silne hamowanie gospodarki, w połączeniu z pozytywną niespodzianką inflacyjną w listopadzie, nie zmieniają zasadniczo oceny perspektyw polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. W naszej ocenie Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała postawę waint-and-see chcąc ocenić skutki dotychczasowych decyzji. Jak wskazywaliśmy we wcześniejszych komentarzach wydaje się, iż Rada większy akcent kładzie na ryzyko silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego niż ryzyko utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie, dlatego też nie będzie spieszyła się z podwyżkami stóp pomimo dalszych zwyżek inflacji. Zestaw dzisiejszych danych wspiera tę postawę.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Millennium analizy i komentarze

Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.


Reklama
Reklama