Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Najnowszy szok odmienny od poprzedniego? Inflacja, inflacja i wzrost kursu złotego, czyli prognoza makroekonomiczna dla Polski

|
selectedselectedselected
Najnowszy szok odmienny od poprzedniego? Inflacja, inflacja i wzrost kursu złotego, czyli prognoza makroekonomiczna dla Polski   | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Po raz kolejny okazuje się, że najnowszy szok jest odmienny od poprzedniego. O ile pandemia niemal z dnia na dzień zahamowała aktywność gospodarczą z uwagi na obostrzenia epidemiczne i spadek mobilności, to wybuch wojny na Ukrainie w krótkim terminie ma ograniczony wpływ na wyniki polskiej gospodarki. Przy wysokim poziomie zaległości produkcyjnych wzrost produkcji pozostaje wysoki pomimo spadku nowych zamówień.

Wysoki poziom aktywności na przełomie 2021/22 powoduje, że wzrost PKB 2022 najprawdopodobniej uśredni się w okolicach 4,7%. Wsparciem konsumpcji jest rzesza blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy. Po udanej pierwszej połowie 2022 czeka nas trudniejsza druga część roku z powodu negatywnego wpływu wojny na polski eksport na Wschód i Zachód, wolniejszą odbudowę zapasów, słabsze inwestycje ograniczane przez ceny surowców i dostępność dostaw, a także pogorszenia koniunktury w budownictwie wskutek podwyżek stóp procentowych.

Inflacja wyrosła na problem nr 1 polskiej gospodarki

Ma ona popytowo-podażowy charakter. Debata publiczna koncentruje się na wysokich cenach surowców, ale jednocześnie ceny są ciągnione przez wysoki popyt, napędzany przez szybko rosnące dochody gospodarstw domowych z pracy. Dodatkowo ich budżety są zasilane ekspansywną polityką fiskalną. W efekcie gospodarka rozpoczęła rok ze znaczącą dodatnią luką produktową. Ceny są pchane przez wzrost cen energii, materiałów oraz transportu, co jednak generuje coraz silniejsze efekty wtórne, gdyż przy mocnym popycie firmy z łatwością przerzucają wyższe koszty na ceny swoich wyrobów. Szok surowcowy był tak silny i rozległy, że inflacja pozostanie podwyższona nawet w przypadku powrotu PKB w okolice potencjału. Przed nami więc wydłużony okres podwyższonej inflacji. Średnioroczny wzrost cen w 2022 prognozujemy na ponad 13%, ze szczytem 15-20%r/r w 4kw22.

Doprowadzenie inflacji do celu, szczególnie wobec ekspansywnej polityki fiskalnej i trudnej sytuacji na rynkach surowcowych, będzie wymagać zdecydowanych działań ze strony NBP

Realizuje się czarny scenariusz bankiera centralnego, tj. występują efekty drugiej rundy, które wzbierają na sile bo są wspierane mocną kondycją rynku pracy. Pokazuje to inflacja bazowa, rosnąca po 1%m/m kilka miesięcy z rzędu. Co więcej pełne przełożenie wysokiego PPI (23%r/r) na ceny konsumenckie zajmie jeszcze 2-3 kwartały. Stąd retoryka NBP pozostaje bardzo jastrzębia. Dlatego uważamy, że RPP będzie kontynuować podwyżki stóp, doprowadzając stopę referencyjną do docelowego poziomu 8,5% na przełomie 2022/23.

Zacieśnienie polityki NBP będzie jednocześnie zdecydowanie większe niż Fed albo EBC

Reklama

Naszym zdaniem uzasadnia to dalsze umocnienie złotego, szczególnie, że napięcia na rynkach związane z wojną wyraźnie słabną. Co więcej komentarze z KE wskazują na bliskie uruchomienie Funduszu Odbudowy. To dodatkowe wsparcie dla złotego, gdyż środki z UE będą wymieniane na rynku. Oczekujemy, że do końca roku kurs €/PLN dotrze do 4,50 lub lekko poniżej. W 2023 aprecjacja złotego powinna postępować dalej, nawet poniżej 4,40 w 4kw23. Pomoże w tym oczekiwane osłabienie dolara, zwykle korzystne dla walut CEE.

Uważamy również, że złotowe stawki IRS wyceniają zbyt niską ścieżkę stóp NBP

W szczególności rynki spodziewają się obniżek stóp już w przyszłym roku, co wydaje się mało prawdopodobne biorąc ekspansywną politykę fiskalną. To naszym zdaniem daje pole do wzrostu złotowych IRS od 30pb na długim końcu do 70pb w przypadku 2letnich stawek swap.

 

 

***Materiał pochodzi z Kuriera ekonomicznego ING, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Reklama

Kurier ekonomiczny ING

 

 

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING Bank Śląski analizy i komentarze

Bank komercyjny z siedzibą w Katowicach, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Jest 5. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. W II kwartale 2021 bank obsługiwał ponad 4,3 mln klientów detalicznych oraz ponad 504 tys. klientów korporacyjnych.

Obserwuj autoraTwitterLinkedInYouTube


Reklama
Reklama