Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Spółki na dziś i kalendarium wydarzeń korporacyjnych – co nowego w spółkach z krajowego parkietu

|
selectedselectedselected
Spółki na dziś i kalendarium wydarzeń korporacyjnych – co nowego w spółkach z krajowego parkietu [PKN Orlen, Polenergia, Onde, Develia, Famur, Sonel, Atrem, GK Immobile, PolTreg, Newag, Sescom, Medicalgorithmics, Skarbiec] | FXMAG INWESTOR
Materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

WIG20 i mWIG40

PKN Orlen

Wnioski o koncesje farm wiatrowych na Bałtyku

Grupa Orlen złożyła wnioski o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, a po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, będzie wnioskowała o przyznanie pozostałych 4 koncesji na tym obszarze. Orlen podał, że łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych złożonymi wnioskami szacowana jest na ok. 7 GW.

Polenergia, Onde

Umowa na budowę farmy wiatrowej

Spółki zależne Polenergii zawarły z Onde umowę dotyczącą budowy farmy wiatrowej Piekło o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 13,20 MW. Umowa ma zostać wykonana w terminie do 30 września 2023 r.

Develia

List intencyjny ws sprzedaży Arkad Wrocławskich

Develia wraz ze spółką zależną Arkady Wrocławskie zawarły list intencyjny ws. potencjalnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i prawa własności gruntów we Wrocławiu, na których stoi m.in. budynek wielofunkcyjny Arkady Wrocławskie. Strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży na 210 mln zł.

Develia

Przegląd opcji strategicznych

Develia rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych związanych z jej długoterminowym rozwojem. Celem zarządu jest przedstawienie akcjonariuszom alternatywnych rozwiązań w stosunku do ogłoszonego wezwania na akcje.

Famur

Nowa umowa

Spółka poinformowała o wyborze swojej oferty w przetargu na najem sprzętu górniczego dla polskiego kontrahenta o wartości ok. 40 mln zł brutto. Okres realizacji umowy ma wynosić 1095 dni kalendarzowych.

sWIG80 i inne

Sonel

Nowy zarząd

Rada nadzorcza spółki Sonel powołała na stanowisko prezesa zarządu Tomasza Wiśniewskiego. Zastąpi on dotychczasowego prezesa Krzysztofa Wieczorkowskiego, który w piątek poinformował o rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję. Ponadto, do zarządu powołani zostali Tomasz Hodij oraz Piotr Saciuk. Trzyletnia kadencja nowo powołanych członków zarządu rozpocznie się z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie za 2021 r.

Atrem, GK Immobile

Wyniki wezwania na Atrem

Grupa Kapitałowa Immobile, w wyniku wezwania, kupiła 526 332 akcje spółki Atrem (5,7% udziału w akcjonariacie).

PolTreg

Dofinansowanie z NCBiR

PolTreg podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie w kwocie ok. 9,3 mln zł, który przeznaczony zostanie na dofinansowanie badania klinicznego w stwardnieniu rozsianym.

Newag

Wywiad z prezesem

Newag rozważa budowę na swoim terenie w Nowym Sączu instalacji wytwarzającej energię z odpadów za około 580 mln zł netto. Jej uruchomienie byłoby możliwe w 2025 roku.

Środki na inwestycję spółka planuje pozyskać z NFOŚiGW, PFR i banków komercyjnych, finansujących tego typu projekty.

Sescom

Wywiad z prezesem

Sescom spodziewa się, że rok obrotowy 2021/22 może być rekordowy pod względem wyników, ale warunkiem jest brak obostrzeń pandemicznych.

Zarząd liczy na finalizację pierwszej zagranicznej akwizycji jeszcze w tym kwartale i rozgląda się za kolejnymi przejęciami – na rynku niemieckim, holenderskim i brytyjskim.

Obecnie zarząd prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia działającej na rynku brytyjskim spółki Enertech FM. Jak wcześniej podawano, bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto. Zawarcie umowy finalnej ma nastąpić do końca lutego, ale prezes poinformował, że proces przejęcia prawdopodobnie się wydłuży – do końca I kwartału br.

W dłuższej perspektywie zmianie ulegnie podział geograficzny generowanych przychodów i sprzedaż zagraniczna grupy będzie zdecydowanie wyższa niż notowana na polskim rynku. Obecnie sprzedaż usług za granicę stanowi ok. 25 proc. przychodów Sescom

Medicalgorithmics

Poszukiwanie finansowania

Medicalgorithmics chce w najbliższych miesiącach pozyskać dodatkowe finansowanie, a potrzeby gotówkowe szacuje na 3-5 mln USD. Zarząd zbada m.in. możliwości pozyskania inwestora dla grupy, a także sprzedaży Medi-Lynx lub innych istotnych aktywów.

Skarbiec

Nabycie akcji przez Zbigniewa Juroszka

Juroszek Holding Sp. Z o.o. oraz Z poinformowało o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie Skarbiec Holding z 9,86% do 11,28% udziałów.

 

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółkach GPW

Data

Ticker

Wydarzenie

poniedziałek 7 lutego 2022

 

KERNEL

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 USD na akcję.

 

SATIS

NWZA ws. wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków zarządu i in.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


BNP Paribas Biuro Maklerskie

BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.


Reklama
Reklama