Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Monnari Trade S.A.: Zakup akcji własnych (2024-07-10)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W 86:Skup akcji własnych.

Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zestawienie skup 10.07.2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-10
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Skup akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Biura Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy z dnia 20 listopada 2023 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 10 lipca 2024 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 5 459 akcji Emitenta Kod ISIN PLMNRTR00012, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,018 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,016 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 6,56 zł.

Emitent posiada łącznie 4 991 672 akcji własnych, stanowiących 16,33 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 14,20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
- umorzone,
- przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę,
- mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną,
- ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
- a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna
art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.


Załączniki
Plik Opis
Zestawienie skup 10.07.2024.pdf
Zestawienie skup 10.07.2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-10 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Cena akcji Monnari Trade S.A.

Cena akcji Monnari Trade S.A. w momencie publikacji komunikatu to 6.4998 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Monnari Trade S.A. aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Monnari Trade S.A..

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama