• Odbierz prezent
Maker DAO i Dai - co musisz o nich wiedzieć? Opis kryptowaluty, historia, notowania, opinie

Stabilność cenowa na blockchain

Maker (MKR) to zdecentralizowana organizacja (DAO - ang. Decentralized Autonomous Organization; nie mylić z The DAO) oparta na smart kontrakcie Ethereum (ETH), która ma na celu zapewnienie dostępu do cyfrowych tokenów pełniących rolę stable-coinów, realnie i skutecznie odzwierciedlających wartość walut fiducjarnych, surowców i innych aktywów. Główną częścią ekosystemu Maker są tokeny Maker Dai, funkcjonujące jako stable-coiny, których wartość jest sprzężona z notowaniami dolara amerykańskiego (USD), podobnie jak ma to miejsce m.in. w Tetherze (USDT). Tokeny Maker (MKR) pełnią funkcję regulacyjną oraz zabezpieczającą i mają za zadanie minimalizować wahania cenowe Maker Dai, którego notowania powinny zawsze być jak najbardziej zbliżone do 1 dolara. MKR służy także do głosowania w kwestiach dotyczących modelu biznesowego platformy oraz zarządzania ryzykiem (m.in. minimalnego wkładu własnego przy emitowaniu tokenów Maker Dai), a także do pokrywania opłat prowizyjnych (tzw. Stability Fee) za tworzenie Maker Dai.

Celem projektu jest zapewnienie stabilnych cenowo i generowanych bez pośredników aktywów cyfrowych dostępnych w sieci blockchain.

Maker (MKR) w przeciwieństwie do Maker Dai nie jest stabilny cenowo, gdyż pełni funkcję tokenu użytkowego (ang. utility token). Jego maksymalna podaż została ustalona na podstawie smart kontraktu ERC20 (Ethereum) i wynosi 1 mln jednostek, z czego w obrocie znajduje się niecałe 730 tys. MKR.

Podaż Maker Dai nie jest ograniczona i zależy od środków znajdujących się na smart-kontrakcie zabezpieczonych w ETH. Obecnie w obiegu rynkowym znajduje się ponad 66 mln tokenów Maker Dai.

Projekt Maker istnieje od 2015 r., zaś w zespole znajduje się ponad 40 specjalistów z różnych dziedzin, w tym prawnik Jacek Czarnecki, który publikował na łamach portalu FXMAG.

 

Czytaj także: Tether (USDT) - co musisz o nim wiedzieć? Opis kryptowaluty, historia, notowania, kontrowersje

Kryptowalutowy dolar Tether (USDT) to najpopularniejsza kryptowaluta należąca do grona stable-coins, czyli coinów powiązanych w stosunku 1:1 do konkretnego aktywa (podobnie jak m.in. Dai, True USD). Tether jest w swoim założeniu powiązany z kursem dolara amerykańskiego (USD) i zawsze zmierza do uz.. Czytaj
Tether (USDT) - co musisz o nim wiedzieć? Opis kryptowaluty, historia, notowania, kontrowersje

 

 

Jak działa platforma Maker?

Zasady działania zdecentralizowanej organizacji Maker początkowo mogą wydawać się stosunkowo skomplikowane, dlatego niniejszy artykuł skupi się na podstawowych kwestiach dotyczących funkcjonowania ekosystemu.

Na samym początku należy zwrócić uwagę, że Maker jest platformą opartą w pełni na sieci blockchain Ethereum, w postaci smart kontraktu. Jej podstawowymi elementami są tokeny Maker Dai (będące stable coinami do dolara), kryptowaluta Ethereum (ETH) oraz tokeny użytkowe Maker (MKR).

Podstawową funkcją Maker jest emitowanie i utrzymywanie stable-coina Maker Dai, który wg twórców jest pierwszym realnie działającym rozwiązaniem tego typu. W przypadku kontrowersyjnego i jednocześnie wciąż najpopularniejszego stable-coina, jakim jest Tether (USDT), każdy token powinien mieć realne pokrycie w zdeponowanych na kontach bankowych dolarach w stosunku 1:1. Jest to jednak rozwiązanie mało stabilne, np. w przypadku problemów z płynnością na kontach bankowych, co może skutkować brakiem utrzymywania docelowej wartości.

W przypadku Maker Dai, stabilność kursu jest utrzymywana w inny sposób, dający możliwość kompensowania wahań kursowych.

Tokeny Maker Dai nie mają jakiegokolwiek pokrycia w dolarach, ani w jakichkolwiek innych walutach fiducjarnych. Do ich emisji wykorzystuje się wyłącznie kryptowalutę Ethereum.

 

Czytaj także: Ethereum (ETH) - co musisz o nim wiedzieć? Opis kryptowaluty, historia, notowania, opinie

Ethereum (ETH) - to otwartoźródłowa (ang. open-source), zdecentralizowana platforma oparta na rozproszonym rejestrze blockchain, z kryptowalutą o nazwie Ether (najczęściej nazywaną również Ethereum). Platforma pozwala na tworzenie smart kontraktów (ang. smart contracts), czyli zdecentralizowanych a.. Czytaj
Ethereum (ETH) - co musisz o nim wiedzieć? Opis kryptowaluty, historia, notowania, opinie

 

Proces polega na zdeponowaniu Ethereum na smart kontrakcie Maker, za co otrzymuje się tokeny  Maker Dai. Ethereum zostają zdeponowane na tzw. CDP (ang. Collateralized Debt Position), który jest niczym innym jak zastawem, pokrywającym wartość emisji Dai. Współczynnik zabezpieczenia emisji (ang. collateralization ratio) w projekcie Maker jest zmienny i wynosi obecnie 150% (o jego wysokości decydują za pomocą głosowania posiadacze tokenów Maker). Oznacza to, że - przy założeniu, że 1 ETH jest warty 100 dolarów, a zabezpieczenie wynosi 150% - to użytkownik będzie w stanie wyemitować 66 tokenów Dai (66x1,5=99). Oprócz złożenia depozytu w Ethereum, użytkownik jest zobowiązany do opłacenia tzw. Stability Fee (prowizji stabilizacyjnej) w tokenach użytkowych Maker (MKR). Jeśli konkretny użytkownik chce zamknąć swój CDP i uwolnić zdeponowane Ethereum, jest zobowiązany do wysłania na smart kontrakt identycznej liczby tokenów Dai (w opisywanym przykładzie byłoby to 66 jednostek), które po zamknięciu CDP zostaną zdezaktywowane.

Jeśli cena ETH gwałtownie spada i zabezpieczenie emisji zagraża pokryciu wartości wyemitowanych tokenów Dai (które nie byłyby w rzeczywistości warte 1 USD), dochodzi do upłynnienia CDP i sprzedania zawartych w nim ETH, zanim dojdzie do utraty pokrycia. Samo działanie jest podobne do mechanizmu „margin call” stosowanego m.in. przez brokerów.

 

Uproszczony schemat funkcjonowania sieci Maker DAO, źródło: Maker DAO

Uproszczony schemat funkcjonowania sieci Maker DAO, źródło: Maker DAO

 

W skrajnych przypadkach, w których potencjalnie mogłoby dojść do krachu na rynku kryptowalut, który sprawiłby że cena ETH spadłaby poniżej 100% pokrycia wartości wyemitowanych Dai i nie udałoby się upłynnić CDP w tak krótkim czasie, do gry wkracza nadrzędny mechanizm obrony pokrycia Dai, oparty na tokenach MKR (Maker).

Same tokeny MKR służą przede wszystkim do oddawania głosu ws. m.in. współczynnika zabezpieczenia Dai (im więcej tokenów, tym większa moc głosu), zaś ich posiadacze otrzymują niewielkie wynagrodzenie w postaci opłat transakcyjnych (Stability Fee) za emisję Dai w CDP.

Posiadanie tokenów Maker jest jednak okupione pewnym ryzykiem, gdyż stanowią one również gwarancję bezpieczeństwa platformy - są tzw. „ostatnią deska ratunku”, gdy zabezpieczenie gwałtownie spadnie poniżej łącznej wartości wyemitowanych tokenów Dai. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, na rynek dystrybuowane są tokeny MKR znajdujące się poza obiegiem rynkowym i sprzedawane w celu uzupełnienia zabezpieczenia.

Jak dotąd nie doszło do takiej sytuacji, jednak opisany wyżej model zarządzania zachęca posiadaczy MKR do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Stability Fee, płacony w tokenach MKR, jest dynamiczny i zależy od wysokości zabezpieczenia wartości Dai w Ethereum (prowizja rośnie wraz ze spadkiem zabezpieczenia i odwrotnie).

 

Co więcej, jeżeli system awaryjnej sprzedaży tokenów MKR okaże się nieskuteczny, pozostaje ostatnie zabezpieczenie, jakim jest tzw. Globalne Rozliczenie (ang. Global Settlement). Polega ono na zatrzymaniu całej sieci i upłynnieniu wszystkich CDP, co wiąże się ze zwróceniem ulokowanych ETH.

Możliwość uruchomienia Globalnego Rozliczenia jest zapisana na smart kontrakcie Maker w postaci multisignature, co oznacza, że do jego uruchomienia konieczne jest zatwierdzenie kluczami, które posiada kilku lub kilkunastu zaufanych członków społeczności (ich liczba i tożsamość nie są znane).

W przypadku funkcji Global Settlement często pojawiają się zarzuty o pełną centralizacje projektu. O ile trudno uznać Maker za zdecentralizowany ekosystem w rozumieniu rozproszonej sieci płatniczej, takiej jak bitcoin (BTC), o tyle Globalne Rozliczenie jest rozwiązaniem awaryjnym, które może doprowadzić jedynie do zwrotu ulokowanych ETH

 

Dźwignia finansowa w Maker DAO

Maker, dzięki swojej unikatowej strukturze posiada również ciekawą możliwość uzyskania zdecentralizowanej dźwigni finansowej. Jak to działa? Po utworzeniu CDP, którego skutkiem było wyemitowanie konkretnej liczby tokenów Maker Dai, możliwe jest zakupienie za nie na giełdach kryptowalut kolejnych ETH, które otrzymujemy na kredyt, gdyż wyjściowa wartość ETH, za które wyemitowane zostały Maker Dai, jest zamrożona na CDP. Po zakupieniu ETH za Maker Dai korzystamy już z dźwigni finansowej, którą można powiększać, ponownie tworząc kolejny DCP i emitując tokeny Maker Dai. Cykl ten można powtarzać wielokrotnie, należy jednak być ostrożnym ze względu na rynkowe ryzyko korzystania z dźwigni finansowej.

 

Jaki portfel do Maker (MKR) i Dai?

Zarówno Dai, jak i Maker są tokenami ERC20, co oznacza szeroki wybór portfeli na różne platformy i systemy operacyjne. Bazowym portfelem przeglądarkowym (ang. web wallet) jest popularny MyEtherWallet, którego jednak ze względów bezpieczeństwa warto zastąpić portfelem MetaMask, funkcjonującym jako wtyczka do najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

W przypadku portfeli desktopowych, dostępnych jest wiele multiwalletów (obsługujących więcej niż jedną kryptowalutę), z których najpopularniejsze to Exodus oraz Jaxx, oba dostępne na systemy operacyjne Windows, MacOS oraz Linux. Portfele mobilne, które obsługują MKR i Dai to m.in. Jaxx, Coinomi, czy imToken, dostępne na systemy Android oraz iOS.

Oba tokeny mają również wsparcie najpopularniejszych portfeli sprzętowych (ang. hardware wallets), takich jak Ledger (modele Nano S oraz Blue) i Trezor (Model One i T).

Warto pamiętać, że m.in. zdecentralizowana giełda OasisDEX, będąca częścią projektu Maker, posiada natywne wsparcie dla portfela MetaMask (podobnie jak większość giełd tokenów ETH).

 

Kurs i notowania Maker (MKR) oraz Dai

Token użytkowy Maker jest obecnie notowany na 11 giełdach kryptowalut. Największy obrót (ok. 60% dziennego wolumenu) odbywa się na zdecentralizowanej giełdzie OasisDEX, która jest częścią zdecentralizowanej organizacji (DAO) Maker. Maker jest dostępny również na takich giełdach kryptowalut, jak HitBTC, OKEx, czy gate.io. Maker nie jest oferowany na żadnej z polskich giełd, nie można również kupić go bezpośrednio za PLN.

Dotychczasowy szczyt notowań (ATH) Maker osiągnął 18 stycznia 2018 r. przy kwocie ponad 1773 dolarów i kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 mld dolarów. Obecnie Maker znajduje się na 23. miejscu w rankingu kapitalizacji CoinMarketCap, będąc jednym z najwyżej wycenianych tokenów użytkowych (po Binance Coin oraz Ontology).

Dai jest dostępny na sześciu giełdach kryptowalut, w tym większość obrotu odbywa się - podobnie jak w przypadku Maker - na zdecentralizowanej giełdzie OasisDEX (ok. 80%).

Dai należy do grona stable coinów, których kurs ma odzwierciedlać wartość dolara amerykańskiego (USD). Jego kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie niecałe 70 mln dolarów, jest ona jednak wyjątkowo zmienna, ze względu na charakter wykorzystania samego tokenu.


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk