• Odbierz prezent
Wykresy – podstawa do analizy technicznej

Wykres jest graficzną wizualizacją sytuacji danej waluty na rynku Forex. Charakteryzuje się wyraźnymi trendami zmian cen doskonale  nadającymi  się do analizy technicznej. Wykorzystując analizę techniczną  można  z dużym prawdopodobieństwem przewidywać główne punkty zwrotów trendu.

 

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem przy wyznaczaniu miejsc otwarcia i zamknięcia pozycji. Podstawę  jej stanowią dane z przeszłości. Przyjmując zasadę, że wszystko to, co ma jakikolwiek wpływ na rynek znajduje swoje odbicie w kursach i wolumenie obrotów do przeprowadzenia analizy technicznej  wymagana jest jedynie ich znajomość. Podstawowe zasady analizy technicznej ujmowane są w następujących twierdzeniach:

*ruchy kursów są konsekwencją fluktuacji popytu i podaży na rynku

* kierunek tych zmian /trend/, który trwa zawsze jakiś dłuższy czas jest możliwy do ustalenia *wahania poziomu cen układają się w pewnym, powtarzalnym i regularnym cyklu

 

Price action

 Price action  jest jedną z najstarszych metod, analizowania wykresów cenowych. Za jej twórcę uznaje się Munehise Hommę. Technika ta odrzuca wszelkie wskaźniki  zniekształcające  obraz i skupia się na analizie czystego wykresu. Wyróżnia się w niej 3 podstawowe filary:

*Trend – stanowi i stanowi podstawę analizy wykresów. Dopóki na trend wzrostowy nie działają większe siły podaży, dopóty on trwa. Najważniejszy warunek dla tradera  to, nie grać przeciwko trendowi, który ma większe szanse na kontynuację niż na zakończenie.

*Lokacja- czyli wsparcia i opory, to element stosowany od początków istnienia rynków finansowych. Często stawiana jest zamiennie z trendem.

*Sygnał - w dzisiejszych czasach są to głównie sygnały świecowe. Liczba formacji jest ogromna. Warto poznać zasady łączenia świec w całość, gdyż większość formacji ma podobną wymowę, a tajemnica tkwi w umiejętności prawidłowego wskazania co osiągnęło  przewagę na wykresie: popyt czy podaż.

 

Wykresy

Powszechnie uważa się, że nie istnieje możliwość stworzenia żadnej strategii bez posiadania umiejętności odczytywania wykresów. Doświadczeni traderzy twierdzą, że dobra transakcja jest wynikiem dobrze wykonanych analiz wykresów. Na obecnie najpopularniejszej platformie, MetaTrader4 historyczne ceny/kursy poszczególnych instrumentów są wyświetlane przy pomocy trzech rodzajów wykresów:

*liniowego

*słupkowego

*świecowego

 

Wykres liniowy

FXMAG forex wykresy – podstawa do analizy technicznej analiza techniczna wykresy świecowe wykres liniowy wykres słupkowy 1

Wykres liniowy jest najbardziej podstawowym sposobem prezentacji danych dotyczących cen/kursów. Korzystanie z niego nie jest skomplikowane ani nie wymaga doświadczenia.. Wadą wykresów liniowych jest to, że zawierają one bardzo mało informacji. Wykres  liniowy dla każdego okresu przy wybranym interwale /dziennym, godzinowym, piętnastominutowym itd./ prezentuje  tylko jedną z informacji:

*kurs otwarcia

*kurs zamknięcia

*kurs maksymalny

*kurs minimalny

Najczęściej jest to kurs zamknięcia, czyli ostatni kurs odnotowany danego dnia, w danej godzinie lub w danym kwadransie /zależnie od wybranego interwału/.

 

Wykres słupkowy

FXMAG forex wykresy – podstawa do analizy technicznej analiza techniczna wykresy świecowe wykres liniowy wykres słupkowy 2

Wykres słupkowy  pokazuje cenę otwarcia i zamknięcia, a także najwyższą i najniższą cenę w danym okresie. Każda pozioma linia reprezentuje jeden przedział czasowy wybrany przez tradera /minutowy, 5-minutowy, 15-minutowy, godzinny, 4-godzinny, dzienny, tygodniowy lub miesięczny/.Wykresy słupkowe dzięki informacjom jakich dostarczają mają  przewagę nad wykresami  liniowymi. Analizując  słupki można określić nie tylko kierunek, w którym podąża kurs, ale również stwierdzić zmienność jaka w danym okresie występowała na rynku. Kursy minimalne i maksymalne określają w jakich miejscach faktycznie kształtowały się szczyty i dołki, a kursy otwarcia i zamknięcia wskazują czy w danym okresie np. w danym dniu/ przy wybraniu interwału dziennego/ kurs zamknął się wyżej czy niżej od kursu otwarcia.

 FXMAG forex wykresy – podstawa do analizy technicznej analiza techniczna wykresy świecowe wykres liniowy wykres słupkowy 3

 Wykres świecowy

Dopiero  pod koniec XX wieku Japończycy ujawnili swój wynalazek świec japońskich. Wykres świecowy  jest podobny do słupkowego, lecz dodatkowo każdy słupek jest pusty lub pełny. Pozwala to traderom na lepszą wizualizację czy w danym okresie wykres był wzrostowy czy spadkowy odnośnie ceny otwarcia. Z wykresu świecowego wyczytać można sześć podstawowych parametrów:

*Otwarcie

*Szczyt

*Dołek

*Zamknięcie

*Czas formowania

*Zakres

FXMAG forex wykresy – podstawa do analizy technicznej analiza techniczna wykresy świecowe wykres liniowy wykres słupkowy 4

Wykres świecowy - odczytywanie

Wyróżnia się dwa rodzaje świec – bycze /rosnące/ oraz niedźwiedzie/opadające/. Świeca bycza oznacza, że cena rośnie. Świeca niedźwiedzia oznacza, że cena maleje. Rozmiar świecy ukazuje gdzie znajduje się cena początkowa i gdzie ewoluowała. Każda świeca ma dwa knoty. Knoty są reprezentantami zmienności ceny. Oznaczając jak wysoko lub nisko w danej ramie czasowej dostała się cena, jednak się nie zatrzymała. Knoty obrazowane są przez linię, która jako świeca wygląda jak prostokąt.

Wykres rozwoju ceny w ramie czasowej M5/5minut/:                                                                         

A – poziom, od którego cena startowała                                                                                                 

B – w trakcie 5 minut kurs obniżył się do tego poziomu                                                                         

C – i podwyższył na ten poziom                                                                                                           

D – po 15 minutach cena wyglądała następująco

 FXMAG forex wykresy – podstawa do analizy technicznej analiza techniczna wykresy świecowe wykres liniowy wykres słupkowy 5

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk