• Odbierz prezent
Wskaźnik CCI - Commodity Channel Index, czyli indeks kanałowy i jego prawidłowa interpretacja

CCI to nazwa skrócona wskaźnika Commodity Channel Index, czyli wskaźnika kanału towaru lub wskaźnika kanałowego. To zdecydowanie mniej popularny wskaźnik niż pozostałe oscylatory takie jak STS czy wskaźnik ADX, ale nie jest on mniej użyteczny. Budowa wskaźnika opiera się na jednej linii, która tworzona jest w oparciu o wartość typową. Wskaźnik CCI został stworzony przez Donalda Lamberta w 1980 roku. Jak podaje sam autor wskaźnik ten dedykowany jest do analizy towarów. Z czasem jednak CCI znalazł zastosowanie w analizie wszystkich rodzajów instrumentów finansowych.  Co oznacza wartość CCI? Gdy wskaźnik ten osiąga wysokie poziomy oznacza to, że aktualne ceny są nieprzeciętnie wyższe od cen uśrednionych. Gdy wskaźnik ten pokazuje niskie wartości sygnalizuje, że bieżące ceny są znacząco niższe od cen średnich.

Budowa wskaźnika CCI (Commodity Channel Index)

Wskaźnik CCI tak jak wspomnieliśmy na wstępie tego artykułu zbudowany jest na tzw. cenie typowej. Cena typowa to średnia arytmetyczna wyciągnięta z ceny minimalnej, maksymalnej oraz ceny zamknięcia. Wzór na cenę typową prezentuje się następująco:

p(t) = (cena zamknięcia + cena maksymalna + cena minimalna)/3

gdy już mamy policzoną cenę typową to możemy policzyć wartość wskaźnika CCI:

CCI=(p(t)-SMAp(t)) / (odchylenie bezwzględnie p(t)*0.015)

Na podstawie budowy wskaźnika możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze wskaźnik ten nie będzie funkcjonował w z góry określonych przedziałach. Zakres wahań wskaźnika może znacząco przekraczać poziom -100 oraz 100. To oznacza, że inwestor indywidualny będzie miał więcej pracy z odpowiednią optymalizacją wskaźnika CCI.

Lekcja wideo na temat wskaźnika CCI

Dodawanie wskaźnika CCI na platformie MetaTrader 4

Wskaźnik CCI na platformie MetaTrader 4.0 możemy dodać do wykresu w takim sam sposób jak każdy inny wskaźnik. Możemy skorzystać z funkcji Wstaw znajdującej się w głównym menu platformy transakcyjnej. Następnie z listy wybieramy opcje Wskaźniki i szukamy wskaźnika o nazwie Commodity Channel Index.

Parametry wskaźnika CCI Commodity Channel Index

Dodawanie wskaźnika CCI (indeks kanałowy) na platformie MetaTrader 4.0

Po dodaniu wskaźnika CCI wyskoczy nam okno z ustawieniami dodawanego wskaźnika. Mamy możliwość wpłynięcia na odczyty wskaźnika za pomocą dwóch parametrów:

- okres wskaźnika (nazywany jego interwałem)

- rodzaj ceny

Dostosowując okres wskaźnika musimy pamiętać o tym, że im większy jest okres tym bardziej wygładzona będzie linia wskaźnika. Im okres wskaźnika jest krótszy tym potencjalna amplituda wahań wartości wskaźnika będzie większa. To może oznaczać, że otrzymywać będziemy więcej komunikatów do zajmowania pozycji, ale ich większa część może się okazać nietrafiona. Przyjmuje się, że najczęstszym stosowanym okresem w przypadku CCI jest wartość 14. Dokładnie taka sama jaką stosował Welles Wilder we wskaźniku RSI. Należy jednak pamiętać, że wybieranie standardowych wartości może nie do końca oznaczać, że korzystamy z najlepszych możliwych ustawień wskaźnika. Warto przed skorzystaniem z opisywanego wskaźnika przetestować różne ustawienie CCI na różnych instrumentach.

Zmieniając rodzaj ceny w mniejszym stopniu wpływamy na zmianę wartości wskaźnika CCI niż zmieniając jego interwał. Może się okazać, że zmieniając rodzaj ceny skupiamy się na detalach podczas gdy główny parametr wskaźnika może być ustawiony nieprawidłowo, dlatego zmianę tego parametru powinniśmy zostawić na sam koniec procesu optymalizacji.

Dodatkowo w ustawieniach wskaźnika mamy możliwość skonfigurowania poziomów, które będą nam komunikowały o tym czy dany rynek jest wykupiony czy wyprzedany. Książkowo w przypadku CCI przyjmuje się poziomy 100 oraz -100, natomiast należy je również odpowiednio skonfigurować i dostosować do danego interwału oraz instrumentu.

Sygnały płynące ze wskaźnika CCI

Budowa wskaźnika CCI powoduje, że do dyspozycji mamy sygnały podobne do tych, które generuje wskaźnik RSI. W skrócie wskaźnik CCI informować nas będzie o potencjalnym kupnie/ sprzedaży gdy:

- wejdzie/ wyjdzie w poziom wykupienia/ wyprzedania

- pojawi się dywergencja

- przetnie linie trendu

Poziom wykupienia i wyprzedania na wskaźniku Commodity Channel Index

Standardowo, jak już wspomnieliśmy, poziomami wskaźnika CCI są poziomy -100 oraz 100. Gdy wartość wskaźnika CCI przekroczy poziom 100 oznacza to, że rynek jest wykupiony. Gdy natomiast wskaźnik CCI przekroczy poziom -100 sygnalizuje, że rynek jest wyprzedany. Interpretacja wejścia i wyjścia w te strefy jest podobno jak w przypadku pozostałych oscylatorów.

Sygnały płynące z poziomów wykupienia oraz wyprzedania

Przykładowe sygnały płynące z poziomów wykupienia oraz wyprzedania dla wskaźnika CCI. Źródło: MetaTrader4. Instrument: Funt do dolara GBPUSD

Mamy 4 możliwe przecięcia poziomów:

1) Gdy wartość wskaźnika przecina poziom 100 od dołu do góry otrzymujemy późny sygnał do kupna. Można go traktować jako komunikat do zajmowania krótkoterminowych pozycji długich. Na wykresie powyżej to sytuacja zaznaczona cyfrą 2

2) Gdy wartość wskaźnika przecina poziom -100 od dołu do góry otrzymujemy wczesny sygnał do zakupów. Można go traktować jako komunikat średnioterminowy. Taką sytuację obrazuje cyfra 4

3) Gdy wartość wskaźnika przecina poziom 100 od góry do dołu dostajemy wczesny sygnał do zajmowania pozycji krótkich. Opisana sytuacja to cyfra nr 1

4) Gdy wartość wskaźnika przecina poziom -100 od góry do dołu dostajemy krótkoterminowy sygnał do zajmowania pozycji krótkich. Sytuacja nr 3

W zależności od interwału oraz średniego czasu utrzymywania przez nas pozycji powinniśmy korzystać z określonego sygnału płynącego z przecięcia linii CCI z poszczególnymi poziomami.

Dywergencja na wskaźniku CCI

Dywergencja w przypadku wskaźników analizy technicznej to różnica pomiędzy kształtowaniem się poszczególnych ekstremów na wykresie wskaźnika oraz na wykresie cenowym. Interpretacja dywergencji dla wszystkich wskaźników jest taka sama. Gdy mamy do czynienia z kolejnymi wierzchołkami cenowymi, które wypadają coraz wyżej, a te same punkty na wykresie wskaźnika są opadające to mowa o tzw. dywergencji niedźwiedziej, która stanowi zapowiedź wystąpienia fali spadkowej. W przypadku gdy poszczególne dołki na wykresie cenowym znajdują się coraz to niżej, a analogicznie punkty wskaźnika kształtują się na coraz to wyższych poziomach oznacza to pojawienie się dywergencji byczej, która sygnalizuje możliwość wzrostów.

Wskaźnik CCI - dywergencje

Dywergencje zaznaczone na wykresie wskaźnika CCI. Po lewej stronie dywergencja niedźwiedzia, a po prawej zaznaczona została dywergencja bycza.

Niestety przy korzystaniu z sygnałów wynikających z rynkowej dywergencji należy skorzystać z dodatkowych komunikatów co do momentu zajęcia pozycji. Użyteczne mogą być techniki Price Action albo Ichimoku.

Linia trendu na wykresie wskaźnika indeksu kanałowego

Ostatnią z metod korzystania z wskaźnika CCI jest wyznaczania linie trendu na wykresie wskaźnika. Jest to najmniej popularna metoda i z wymienionych 3 najmniej efektywna. Posiada wszystkie wady wynikające z korzystania z linii trendu.

Ocena wskaźnika Commodity Channel Index

Wskaźnik CCI nie jest najbardziej popularnym wskaźnikiem AT. Mało jest systemów opartych o sygnały płynące z  tego wskaźnika, co nie oznacza, że jest on bezużyteczny. Może stanowić istotny filtr do sygnałów płynących z naszej aktualnej strategii, ale wymaga on odpowiedniego dostosowania. Niewystarczające jest wykorzystanie standardowych ustawień wskaźnika CCI.  

 

Przypisy:

Wikipedia

Słownik BOSSA.pl

Parkiet - CCI

 


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk