• Odbierz prezent
Wskaźnik ATR - narzędzie analizy  technicznej tradera
Z artykułu dowiesz się:

 

ATR (Average True Range czyli Średnia Rzeczywistego Zasięgu) jest to popularny wskaźnik analizy technicznej stworzony w 1978 roku przez J. Welles’a Wildera i opisany przez niego w książce New Concepts in Technical Trading Systems. Celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności rynkowej na podstawie danych historycznych. Wskaźnik ATR jest używany do podejmowania decyzji o zajęciu bądź zamknięciu pozycji w danym walorze.

 

ATR - Average True Range                                                                                 

Wilder opracował  wskaźnik ATR  z myślą o rynku towarów odznaczających się częstymi lukami cenowymi, powodującymi problem z ustaleniem rzeczywistej zmienności. Konstrukcja ATR pozwala określić prawdziwy zasięg ruchu cenowego. Określenie tego na podstawie zmienności pomiędzy wartościami skrajnymi z danego dnia może być niewystarczające, ponieważ częste występowanie luk zaburza prawdziwą zmienność i uniemożliwia swing traderom ustalenie odpowiedniego zlecenia zabezpieczającego (stop loss). ATR nie identyfikuje potencjalnego kierunku cen. Zamiast tego, przedstawia dynamikę rynku w danym okresie. Oscylator ten wykorzystywany jest często w systemach transakcyjnych zajmujących pozycje zgodne z trendem. Zmiana ceny waloru o pewną krotność wskaźnika ATR jest uznawana za wybicie z trendu bocznego i może być wykorzystana jako sygnał kupna lub sprzedaży.

 

ATR- Zastosowanie                                                                                                      

*Określanie siły wahań rynku                                                                                                    

 Wskaźnik ten pozwala określić jak spore są wahania na rynkach. Dzięki zmierzeniu panującej zmienności, traderzy są w stanie określić panujący sentyment na rynku.                                               

* Podjęcia decyzji o wejściu bądź wyjściu z transakcji na określonym instrumencie.                 

Mierząc zmienność jednostkową  przedstawia on panującą tendencję na rynku. Przy wykorzystywaniu go należy zawsze  pamiętać, że wybicia z konsolidacji lub odwrócenia trendu pojawiają się zazwyczaj z istotnym opóźnieniem. Z tego względu nie należy go stosować w pojedynkę jako   sygnału kupna. Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny. Stałe i nierosnące wartości wskazują na konsolidację. Podwyższona zmienność i rosnące wartości oscylatora wzbudzają czujność i są sygnałem  do zainteresowania się danym instrumentem.                                                                                                             

*Namierzanie lokalnych ekstremów tj. szczytów i dołków                                                       

Pojawienie się lokalnego maksimum ATR oznacza osiągnięcie lokalnego szczytu przez wykres cenowy. Dodatkowo wartości te mogą zapowiadać dłuższą zmianę trendu.                                                                            

* Wyznaczanie poziomu stop loss.                                                                                           

Wartość ATR zmienia się wraz z pojawiającymi się na nowo cenami. Z tego powodu może być używany jako tzw. stop loss kroczący. W chwili odwrócenia trendu ograniczy straty lub obroni wygenerowane wcześniej zyski gdyż automatycznie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na rynku                                                                                                                 

*Wyznaczania istotności formacji świecowych.                                                                       

Formacja świecowa większa od ostatniego ATR uważana jest za znaczącą, mniejsza z kolei za mało ważną.

 

 

Wzór i konstrukcja wskaźnika ATR

Wskaźnik ATR jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków - jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu ( A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C). ATR jest średnią wyliczaną z prawdziwego zasięgu cenowego. Bazuje na obliczeniach True Range. Stosować go można do dowolnych interwałów, jednakże stworzony został z myślą o wykresach dziennych. Najczęściej stosowanym parametrem w obliczaniu ATR jest 14 okresów. Na podstawie prawdziwego zasięgu ruchu z danego okresu jest obliczana średnia, która prezentuje w jakim zakresie cenowym porusza się dany instrument.

FXMAG forex wskaźnik atr - narzędzie analizy  technicznej tradera analiza techniczna wskaźniki edukacja 1

              ATR = (średnia z TR (n-1) okresów + obecny TR/n)

True Range (TR), który przyjmuje największą wartość dla jednego z poniższych wyników:

*odległość pomiędzy ceną zamknięcia z ostatniej świecy, a minimum z obecnej świecy    

*odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum obecnej świecy, a ceną zamknięcia obecnej świecy                                                                                                                                   

*odległością pomiędzy maksimum, a minimum z obecnej świecy

 

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk