• Odbierz prezent
Wskaźnik ADX - Jak prawidłowo korzystać z tego wskaźnika analizy technicznej?

Nazwa ADX to skrót od Average Directional Movement Index, czyli Indeks średniego ruchu kierunkowego bądź po prostu Indeks Ruchu Kierunkowego. To wskaźnik, który powstał w 1978 roku. Został stworzony przez dobrze znanego w środowisku analizy technicznej J. Welles Wildera. Żeby poprawnie korzystać z tego wskaźnika należy dokładnie zgłębić jego budowę. Wskaźnik ADX stosowany jest na rynku Forex, na rynku akcyjnym, na indeksach oraz surowcach. Zdecydowanie należy do popularniejszych wskaźników analizy technicznej. Właściwa interpretacja wskaźnika średniego ruchu kierunkowego może w prawidłowy sposób filtrować aktualny rynkowy trend, a także generować istotne sygnały do zajmowania pozycji długich oraz krótkich. Za nim jednak przejdziemy do sygnałów płynących z wskaźnika ADX przeanalizujemy budowę tego wskaźnika.

ADX - budowa oraz konstrukcja wskaźnika Average Directional Movement Index

Wskaźnik ADX to tzw. wskaźnik trendowy. Zadaniem tego typu wskaźników jest prawidłowa identyfikacja kierunku oraz siły panującego na rynku trendu. Bardzo często w przypadku gdy poruszany jest temat trendu, a mamy go 3 rodzaje (trend wzrostowy, spadkowy oraz boczny) mówi się o tym, że mamy do czynienia z trendem bądź nie. W przypadku gdy mówimy, że na rynku panuje trend mamy na myśli występowanie tendencji wzrostowej bądź spadkowej. Gdy natomiast używamy sformułowania, że na rynku nie mamy do czynienia z trendem mamy na myśli, że występuje trend boczny, czyli tzw. konsolidacja. Wskaźnik ADX składa się z trzech linii. Pierwszą linią jest linia ADX, drugą i trzecią to odpowiednio linia +DI oraz - DI. Linia +DI nazywana jest linią popytu bądź linią trendu wzrostowego. Linia -DI to linia podaży bądź inaczej linia trendu spadkowego. Dobrze jest w przypadku prezentacji graficznej wskaźnika ADX używać koloru zielonego dla linii +DI oraz czerwonego dla linii -DI. Interpretacja płynących sygnałów, przede wszystkim z przecięć linii, będzie zdecydowanie bardziej intuicyjna.

Wideo prezentujące wskaźnik ADX 

Żeby obliczyć poszczególne wartości linii wskaźnika ADX potrzebujemy mieć dostęp do cen minimalnych, maksymalnych oraz do cen zamknięcia. Większość materiałów, z którymi się spotkamy mówi o danych dziennych. Należy jednak pamiętać, że duża część tych materiałów stanowi przedruki prac Wellesa Wildera. W latach 70, w związku ze słabą komputeryzacją branży, najpopularniejszym i często jedynym interwałem był interwał dzienny. Bez zahamowań powinniśmy testować wskaźnik ADX na innych danych niż dane dzienne.

Przed obliczeniem wartości linii +DI oraz -DI musimy policzyć wartości ruchów kierunkowych +DM oraz -DM.

Jak obliczyć wartość linii +DI wchodzącej w skład wskaźnika ADX?

Do obliczania siły popytu i podaży stosuje się następujących formułek.

Ruch w górę = Dzisiejsze maksimum - wczorajsze maksimum (przy założeniu, że korzystamy  z interwału dziennego)

Ruch w dół = Wczorajsze minimum - dzisiejszej minimum (przy założeniu, że korzystamy z interwału dziennego)

Jeżeli Ruch w górę jest większy od ruchu w dół i wartość ruchu w górę jest większa od zera to wartość +DM = Ruch w górę, w każdym innym przypadku +DM = 0.

Jeżeli Ruch w dół jest większy od ruchu w górę i wartość ruchu w dół jest większa od zera to wartość -DM = Ruch w dół, w każdym innym przypadku -DM = 0.

Po wybraniu okresu naszego wskaźnika (Wilder oryginalnie używał wartości 14), wartość linii +DI oraz -DI obliczamy:

+DI = 100 krotność średniej wygładzonej z parametru +DM podzielona przez wartość wskaźnika ATR

-DI = 100 krotność średniej wygładzonej z parametru +DM podzielona przez wartość wskaźnika ATR

Średnia wygładzona z parametru +DM liczona jest z wybranego przez nas okresu. Im większą jest okres, który bierzemy do obliczeń tym uzyskana linia będzie bardziej wygładzona.

W jaki sposób obliczana jest trzecia z linii? Linia ADX?

ADX= 100 krotność średniej wygładzonej z wartości absolutnej (+DI - (-DI)) podzielona przez sumę (+DI + -DI).

Wartość wskaźnika możemy zmieniać poprzez zmianę okresu, zmianę interwału, a także poprzez zmianę metody obliczana średniej kroczącej. Do dyspozycji najczęściej w programach analitycznych mamy jeszcze średnią wykładniczą, ważona oraz prostą.

Dodawanie wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0

Najpopularniejszą platformą tradingową na świecie dedykowaną inwestorom indywidualnym jest platforma MetaTrader 4.0. Dodawanie wskaźnika ADX jest bardzo intuicyjne. Po wyborze wykresu, do którego chcemy dodać nasz wskaźnik przechodzimy do funkcji Wstaw, następnie Wskaźniki. Z rozwijanej listy wybieramy Wskaźniki Trendu, a następnie z listy wybieramy wskaźnik Average Directional Movement Index.

Dodawanie wskaźnika ADX

Dodawanie wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0 - screen z platformy tradingowej

Po dodaniu wskaźnika wyskakuje nam okno służące do konfiguracji odpowiednich parametrów wskaźnika ADX. Okno składa się z 4 mniejszych okien: Parametry, Kolory, Poziomy oraz Wizualizacja. W zakładce parametry mamy możliwość wyboru Interwału. Dla nas jest to tzw. okres wskaźnika, dlatego, że zmiana interwału na wykresie np. z dziennego na godzinowy będzie powodowała, że do obliczania wskaźnika będą brane pod uwagę dane z interwału godzinowego, a nie dziennego. Poprzez wybranie parametru Zastosuj do mamy możliwość wyboru, czy do obliczania naszych linii stosujemy wartości największa/ najmniejsza, czy np. ceny zamknięcia. Zmiana tego parametru nie powoduje drastycznej zmiany w obliczeniach wartości wskaźnika ADX. Wybierając w tym oknie kolor linii konfigurujemy tylko i wyłącznie efekt wizualny linii ADX.

Parametry wskaźnika ADX

Parametry wskaźnika ADX na platformie MetaTrader 4.0

W przypadku wskaźnika ADX nie ma sensu ustawianie poziomu Stałe minimum oraz Stałe maksimum. Formuła matematyczna zastosowana do obliczania wskaźnika ADX powoduje, że jego wahania automatycznie mieszczą się w przedziale od 0 do 100.

Kolory linii +DI oraz -DI

Kolory linii +DI oraz -DI

W zakładce Kolory linii mamy możliwość skonfigurowania prezentacji graficznej dwóch kolejnych linii wskaźnika ADX. Przypomnę tylko, że linia +DI obrazuje siłę popytu, a co za tym idzie siłę trendu wzrostowego. Linia -DI stanowi prezentację siły podaży, co oznacza, że obrazuje siłę trendu spadkowego.

Jak prawidłowo interpretować linię ADX?

W naszym przypadku linia ADX (ta linia uśredniona) stanowi informację na temat tego czy na rynku mamy do czynienia z trendem czy nie. Nie informuje nas o jego kierunku. Przyjmuje się, że wartość ADX poniżej poziomu 20 oznacza, że na rynku panuje tendencja boczna. Wartość przekraczają 40 oznacza, że na rynku mamy do czynienia z silnym trendem wzrostowym bądź silnym trendem spadkowym. Konstrukcja matematyczna wskaźnika powoduje, że bardzo rzadko linia ADX przekracza pułap 60. Linia ADX najczęściej stosowana jest jako filtr do sygnałów płynących z przecięcia linii +DI oraz -DI. Gdy przecięcie tych linii następuje poniżej poziomu 20 powinno się taki sygnał pominąć. W przypadku gdy przecięcie następuje gdy ADX jest powyżej poziomu 20 można traktować taki sygnał jako wiążący.

Linia ADX na wykresie AUDUSD

Prezentacja linii ADX wskaźnika ADX na wykres AUDUSD na platformie MetaTrader 4.0. Czerwonymi poziomymi liniami zaznaczone zostały poziomu linii ADX dla których mówimy o braku trendu bądź o silnej tendencji. Na wykresie wyraźnie widać, że wartość linii ADX bardzo rzadko przekracza 60.

Czy poziomy 20 oraz 40 dla wskaźnika ADX są istotne?

O poziomach 20 oraz 40 w swoich pracach wspominał Welles Wilder. Należy jednak dodać, że wskaźnik ten powstał pod koniec lat 70. Aktualnie należy odpowiednio badać zachowanie wskaźnika ADX na poszczególnym instrumencie i dostosowywać te poziomy do rynkowej zmienności. Np. dla par walutowych Forex wartość tego wskaźnika może mieć mniejszą rozpiętość niż dla indeksów oraz surowców, więc utrzymywanie parametru 20 dla rynku Forex może oznaczać, że nigdy nie zajmiemy pozycje w oparciu o wskaźnik ADX. Prawidłowe dostosowanie wspomnianych poziomów wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów na danych historycznych.

Przecięcie linii +DI oraz -DI? Najlepszy sygnał płynący ze wskaźnika ADX

Głównym sygnałem płynącym z interpretacji wskaźnika ADX jest przecięcie linii popytu +DI oraz linii podaży -DI. W momencie gdy linia +DI przecina od dołu linię -DI otrzymujemy sygnał do zajmowania pozycji długich (kupno). W przypadku gdy linia -DI przecina od dołu linię +DI otrzymujemy komunikat do sprzedaży (zajmowania pozycji krótkich).

Przykład do zajęcia pozycji długiej i krótkiej ADX

Przykładowe sygnały płynące tylko i wyłącznie z przecięcia linii +DI oraz -DI

Kompletny wskaźnik ADX - poziom linii ADX oraz przecięcia linii +DI oraz -DI

Gdy wiemy jak interpretować poszczególne linie możemy stworzyć prostą strategię handlową.

Sygnał do zajmowania pozycji długich:

- Gdy linia ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia +DI przecina od dołu linię -DI dostajemy komunikat do zajmowania pozycji długich

- Gdy linia ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia -DI przecina od dołu linię +DI dostajemy sygnał do zajmowania pozycji krótkich

- W przypadku gdy linia ADX jest poniżej poziomu 20 powinniśmy być poza rynkiem

Poszczególne linie wskaźnika ADX

Kompletny wskaźnik Average Directional Movement Index (ADX) składa się z linii: ADX, +DI oraz -DI

Plusy wskaźnika ADX

- Czytelne komunikaty i sygnały

- Klarowna interpretacja

- Mała ilość parametrów do konfiguracji

- Prosta prezentacja graficzna

Minusy wskaźnika ADX

- Przed użyciem konieczność dostosowania parametru wskaźnika

- Wyklucza z handlu w okresie występowania tendencji bocznych

- Na niższych interwałach generuje słabszej jakości sygnały (do testów)

 

Przypisy:

http://investorsi.pl/adx.htm

http://monitorfx.pl/wskaznik-ruchu-dmi-i-sredni-indeks-ruchu-adx/

https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

https://bossa.pl/edukacja/slownik/directional-movement-index


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk