• Odbierz prezent
Świece japońskie definicja i podstawy. FOREX Candlestick

Wykresy świecowe długo były skrzętnie skrywaną tajemnicą japońskich inwestorów będąc gwarancją ich sukcesów. Wzmianki  o stosowaniu wykresów świecowych do analizy rynku ryżu w Japonii znajdujemy już w XVIII wieku. Pierwszym  japońskim  traderem XVIII wieku był Munehisa Homma, handlarz ryżem, który stosowane przez siebie zasady oraz metodologię inwestowania na rynku ryżu opisał w książce. Umiejętność odczytywania wykresów jest elementarną wiedzą tradera.

Bez niej, żaden trader nie stworzy strategii, która zapewni mu sukces.

 

Wykresy-porównanie

Porównując trzy rodzaje wykresów: liniowy, słupkowy i świecowy, zauważymy że wykres liniowy dostarcza nam  najmniej informacji. Nakreślona linia łączy ze sobą tylko ceny zamknięcia. Wykres słupkowy zawiera cenę otwarcia, cenę zamknięcia oraz ekstrema danego interwału. Najbardziej przejrzystego obrazu sytuacji dostarcza  wykres świecowy. Przewaga jego nad pozostałymi wykresami wynika głównie z możliwości badania poszczególnych interwałów, które tworząc pewne charakterystyczne kształty/formacje/, dostarczają czytelnych sygnałów pro wzrostowych bądź pro spadkowych. Dzięki temu już wcześniej można wyłapać emocje rynku, które na wykresie obrazowane są kolorami poszczególnych świec. Świece białe obrazują interwały wzrostowe tzn., że zamknięcie świecy nastąpiło powyżej jej otwarcia. Świece czarne przedstawiają sytuację odwrotną, obrazują interwały spadkowe.

 FXMAG forex świece japońskie definicja i podstawy. forex candlestick formacje świecowe wykresy świecowe świece japońskie edukacja 1

 Wykres świecowy

 

FXMAG forex świece japońskie definicja i podstawy. forex candlestick formacje świecowe wykresy świecowe świece japońskie edukacja 2

 Wykres słupkowy

 

FXMAG forex świece japońskie definicja i podstawy. forex candlestick formacje świecowe wykresy świecowe świece japońskie edukacja 3

 Wykres liniowy

Świece japońskie-powstawanie

Schemat powstawania świec japońskich jest zawsze jednakowy , niezależnie od dowolnie wybranego  przedziału czasowym /skala pięciominutowa, godzinowa, dniowa czy tygodniowa/.Powstawanie  pojedynczej świecy najlepiej zrozumieć obrazowo. Wykres po stronie  lewej jest  ruchem ceny instrumentu finansowego w dowolnym przedziale czasowym. Przyjmujemy, że jest to jedna sesja. Poziom korpusu świecy został wyznaczony przez  cenę otwarcia w danym dniu. Następnie kurs spadł osiągając swoje minimum w połowie sesji. Duże  spadki są odzwierciedlone przez długi dolny cień, którego koniec wyznaczony jest przez minimalny poziom ceny. Część druga sesji to znaczne wzrosty wynoszące kurs znacznie powyżej poziomu otwarcia. Końcówka sesji to maksimum kursu i moment  wyznaczenia  wierzchołka górnego cienia. Górny poziom korpusu wyznacza cena zamknięcia która  znajduje się poniżej szczytu. Ponieważ cena zamknięcia znajduje się powyżej ceny otwarcia, korpus świecy ma kolor biały. W sposób identyczny powstają świece czarne a różnica polega na tym, że cena  zamknięcia jest poniżej ceny otwarcia.

FXMAG forex świece japońskie definicja i podstawy. forex candlestick formacje świecowe wykresy świecowe świece japońskie edukacja 4

Wykresy świecowe –jak je czytać poprawnie                                                                                  

Świece to odzwierciedlenie psychologicznych zjawisk panujących na  finansowym rynku Forex. Są one graficznym obrazem chciwości, niepewności, strachu inwestorów, zarówno tych kupujących jak i sprzedających. Dlatego tak ważne jest poprawne czytanie wykresów świecowych. Jednakże znajomość nazw pojedynczych świec ani znajomość nazw ich formacji są mało istotne i nie stanowią gwarancją umiejętności prawidłowego odczytywania wykresów świecowych. Natomiast bardzo wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu znaczenia świec oraz znajomość sytuacji na rynku. Ważne jest także  rozumienie języka, jakim się świece posługują, czyli odpowiednia ich interpretacja. Wykres świecowy zawsze odczytujemy w kontekście całości a nie fragmentarycznie. Szczególnie ważne jest umiejscowienie świecy na wykresie a także jej otoczenie / inne świece znajdujące się w pobliżu/.Przy czytaniu wykresów świecowych trzeba pamiętać, że niektóre formacje świecowe/ np.formacja morning star/ pojawiają się rzadziej lub sporadycznie a powodem tego jest 24godzinny handel na rynku  Foreks. Związane jest to także z występowaniem luk cenowych /konieczny warunek do powstania niektórych rodzajów formacji np.abandoned baby/, które  na rynku Foreks nie są konieczne. Przy czytaniu wykresów świecowych należy uzbroić się w cierpliwość i spokojnie oczekiwać chwili zamknięcia świecy. Rynek to intensywne życie, pełne przemian. Obserwujemy to podczas formowania się świecy; jej kolor a także kształt ulegają wielokrotnym modyfikacjom. Tu wszystko jest możliwe i świeca, która jest biała po chwili może stać się czarną i na odwrót.

 

Wykresy świecowe- kolejność interpretacji

*Określenie rodzaju świecy

Analizę rozpoczynamy od określenia rodzaju świecy: wzrostowa lub spadkowa. Badamy jej korpus/cena otwarcia i zamknięcia/, identyfikujemy cienie – określamy ich długość oraz informacje jakie dostarczają. Szukamy wskazówek do określenia kto miał przewagę na rynku i próbujemy przewidzieć co będzie dalej; czy strona dominująca jest na tyle silna, że może dyktować warunki podczas tworzenia kolejnych świec. Wszystko to robimy w maksymalnym skupieniu, bez pośpiechu.

*Analiza świec wcześniejszych

Skupiamy się na analizie świec wcześniejszych /ilość, wielkość, informacja/.Każdą świecę, nawet te mniejsze  rozpatrujemy indywidualnie. Szukamy w nich odzwierciedlenia ruchu ceny. Staramy się określić, które świece /wzrostowe czy spadkowe/mają przewagę.

*Przewidywanie  

Na podstawie odczytanych informacji przewidujemy kolor kolejnej świecy. 

Wykorzystując znajomość formacji np. engulfing-objęcie , określamy przy pomocy poprzedzających ją świec ruch rynku. 

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk