• Odbierz prezent
Poziomy wsparcia i oporu - co to jest?

Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe narzędzia  analityczne dostarczające najczęściej możliwości do dokonania transakcji np. na odbicie się od tego poziomu lub na kontynuację ruchu po jego wybiciu. Stanowią one podstawę  całej analizy technicznej. Znajomość ich jest wykorzystywana do tworzenia własnych codziennych analiz, których zapisanie pozwala na  realizację zamierzeń zgodnie z ustalonymi wskaźnikami.

 

Co to jest poziom wsparcia bądź oporu (S&R)?

Biorąc pod uwagę, że cena jest wypadkową siły popytu i podaży to poziom wsparcia(S-support) lub poziom oporu(R-resistance)  można zdefiniować jako poziom cenowy, na którym istnieje duże prawdopodobieństwo zatrzymania się trwającego ruchu. Uważa się, że  poziomy wsparcia i oporu są najczęściej używanymi określeniami w tradingu, w sytuacji kiedy cena ma problem z pokonaniem danego poziomu cenowego. Poziomy te pozwalają zrozumieć co działo się lub co się dzieje  na rynku , a także pozwalają przewidzieć kolejny ruch.

Poziom wsparcia pełniąc funkcję podłogi zatrzymuje cenę przed dalszym spadkiem. Poziom ten znajduje się poniżej aktualnej ceny instrumentu i zwykle na tym poziomie cena znajduje wsparcie. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena odbije się od tego poziomu, niż go przebije.

FXMAG forex poziomy wsparcia i oporu - co to jest? edukacja wsparcie i opór (sr) wsparcie i opór 1

Poziom oporu pełniąc funkcję sufitu zatrzymuje cenę przed wzrostem. Poziom ten znajduje się powyżej aktualnej ceny instrumentu. Analogicznie jak przy poziomie wsparcia, cena ma zazwyczaj większe szanse na odbicie od tego poziomu niż jego przebicie.

FXMAG forex poziomy wsparcia i oporu - co to jest? edukacja wsparcie i opór (sr) wsparcie i opór 2

Jeśli cena jest  niska to popyt jest większy i wykres podąża w górę gdzie pojawia się podaż (zakładając że cena jest zbyt wysoka). Poziom przy którym pojawia się popyt jest poziomem  wsparcia /podłogą przez którą cena nie chce zejść niżej/. Poziom przy którym pojawia się podaż  jest poziomem oporu/sufitem  który ogranicza  wyjście ceny wyżej/. Nie jest to jednak gwarancją, że cena nigdy nie przebije wsparcia bądź oporu. W sytuacji zmiany warunków może dojść do przełamania tych newralgicznych poziomów.

 

Podczas szczegółowej analizy wykresów możemy też zaobserwować tzw. fałszywe wybicia, których rozpoznanie niejednokrotnie stanowi problem, szczególnie dla początkującego tradera. Pomiędzy poziomami wsparć i oporów istnieje ważna zależność: każdy opór po przebiciu staje się wsparciem i odwrotnie – każde wsparcie po przełamaniu staje się oporem. Obrazowo sytuacja ta często porównywana jest do przejścia między piętrami w bloku. Pokonując kondygnację w górę, to  co było sufitem staje się podłogą a gdy schodzimy po schodach w dół, to po czym wcześniej chodziliśmy jest teraz ponad głową, czyli podłoga staje się sufitem.

 

Jak wyznaczyć poziomy wsparcia lub oporu?

Najprostszym sposobem wyznaczenia poziomu wsparcia lub oporu jest  wyszukanie  na wykresie miejsc odwrócenia trendu  lub punktu w którym  wydarzyło się coś szczególnego (np. silny ruch w którąś ze stron po przebiciu jakiegoś poziomu cenowego). Trzeba jednak pamiętać, że nie należy wyznaczać na wykresie wszystkich poziomów, które rzucą nam się w oczy, gdyż utrudni nam to analizę i będzie stanowić jedynie utrudnienie. Należy pamiętać, że wsparcia i opory nie muszą mieć umocowania w bardzo dalekiej przeszłości. Jest to zależne od horyzontu czasowego i sytuacji. Wsparcia i opory inwestora długoterminowego operującego na wykresie tygodniowym lub miesięcznym sięgają do poziomów sprzed kilkunastu miesięcy czy  nawet kilku lat. Zdarzają się też sytuacje, że na wykresie dziennym   także trzeba się cofnąć się bardzo daleko. Poziomy wsparcia i oporu wcale nie muszą znajdować się na maksimach czy minimach. Cena może być zatrzymana także przez lokalne szczyty i dołki. Inwestorzy handlujący w horyzoncie czasowym od kilku do kilkunastu dni uważają, że najlepiej jest wyznaczyć wsparcie, czy opór zarówno krótkoterminowy, który pomoże w odnalezieniu odpowiedniego poziomu wejścia w pozycję, jak i wsparcie czy opór o dalszym horyzoncie, które odpowiednie będzie do wyznaczeniu poziomu wyjścia z pozycji.

Istnieje wiele metod wyznaczania wsparć i oporów ale nie można jednoznacznie wskazać, która z nich  jest najlepsza. Każdy inwestor musi sobie znaleźć  ją samodzielnie dla siebie.

Poziomy wsparcia lub oporu nie stanowią jedynie linie poprowadzone równolegle do osi czasu jako styczne do ostatnich szczytów czy dołków i  można je wyznaczyć używając wielu metod analizy technicznej między innymi:

*Wstęgi Bollingera

*Formacje świecowe

*Średnie kroczące

*Linie trendu

*Zniesienia Fibonacciego

*Kanały cenowe

*Poprzednie szczyty i dołki

*Pivot Points

 

Uwagi dodatkowe

*Poziomy wsparcia i oporu wykorzystywane są  między innymi do ustalania poziomów zleceń oczekujących na przełamanie poziomu jak Buy Stop i Sell Stop, a także tych które są ustawiane przy założeniu odbicia ruchu i zmiany trendu Buy Limit i Sell Limit. Stosowane są także przy ustawiania zleceń Stop Loss oraz Take Profit.

*Siła wsparcia i oporu nie jest zależna wyłącznie od tego, jak mocne oparcie ma w przeszłych cenach, ale także od tego jaką siłą wykazuje się trend, który zmierza w kierunku tych poziomów – im silniejszy trend tym łatwiej o przełamanie wsparcia lub oporu.

* Nawet silne wsparcia i opory nagle czasem pękają np. gdy publikowane są nieoczekiwane informacje makroekonomiczne; dane rządowe  lub rynkowe albo decyzje banków centralnych.

* Dla rynku nie ma rzeczy niemożliwych i dlatego należy postępować rozsądnie. Nie ma bowiem takich wsparć i oporów, których rynek nie mógłby połknąć.

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk