• Odbierz prezent
MACD - wszystko co powinieneś wiedzieć o tym wskaźniku

MACD, czyli Moving Average Convergence/ Divergence to wskaźnik sygnalizujący zbieżność bądź rozbieżność pomiędzy średnimi ruchomymi. Wskaźnik MACD został stworzony w 1979 roku przez Gerarda Appela. Wskaźnik ten zaliczamy do wskaźników trendu, tak samo jak średnie ruchome, które stanowią podstawę funkcjonowania tego wskaźnika. Oryginalnie wskaźnik MACD używany był w analizie technicznej rynku akcji, natomiast w XXI wieku z powodzeniem korzystają z niego inwestorzy różnych segmentów rynku finansowego.

Lekcja Kursu Analizy Technicznej na temat wskaźnika MACD

Budowa wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD podobnie jak wskaźnik RSI dodawany jest w osobnym oknie, pod wykresem cenowym. MACD składa się z dwóch linii. Jedna z nich to tzw. linia MACD, a druga jest linią sygnalną.

Linia MACD = Średnia długookresowa - średnia krótkookresowa

Najczęściej stosowanym rodzajem średnich są średnie wykładnicze (EMA). W ustawieniach wskaźnika oryginalnie wykorzystywane były średnie 26-okresowa oraz 12-okresowa, a cena używana do obliczeń była poszczególna cena zamknięcia. Aktualnie możemy dowolnie wybierać pomiędzy okresami średnich,  a także pomiędzy różnymi rodzajami cen, nawet tak mało popularnymi jak mediana bądź wartość typowa.

Linia sygnalna = Średnia z linii MACD

Linia sygnalna powstaje w rezultacie zastosowania średniej ruchomej w stosunku do linii MACD. Najczęściej jest to średnia 9-okresowa. To oznacza, że do obliczenia aktualnej wartości linii sygnalnej bierzemy 9 ostatnich odczytów linii MACD i obliczamy z nich średnią.

Prezentacja graficzna wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD na najpopularniejszej platformie handlowej MetaTrader 4.0 dodajemy w podobny sposób jak każdy inny wskaźnik analizy technicznej. W tym celu możemy skorzystać z górnego menu platformy. Wybieramy opcje Wstaw, a następnie Wskaźniki. Z listy, która się pojawi wybieramy wskaźnik oznaczony skrótem MACD. Na niektórych platformach używana jest długa nazwa wskaźnika.

MACD dodawanie wskaźnika

Widok okna w trakcie dodawania wskaźnika MACD na platformie MetaTrader 4.0

W przypadku platformy MT4 (skrót od MetaTrader 4) nie mamy możliwości wyboru średniej. Standardowo we wskaźniku MACD wprowadzona jest wykładnicza średnia (EMA) do obliczania linii MACD oraz średnia prosta (SMA) do generowania wartości linii sygnalnej. Dodając wskaźnik zbieżności/ rozbieżności średnich ruchomych mamy możliwość wyborów okresów wszystkich 3 średnich. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, standardowo ustawione są średnie 12, 26 oraz 9 okresowe. W przypadku platformy MetaTrader mamy możliwość wyboru rodzaju ceny, która będzie brana pod uwagę w obliczeniach wskaźnika MACD. Możemy wybrać pomiędzy:

- ceną zamknięcia

- ceną otwarcia

- ceną minimalną

- ceną maksymalną

- ceną typową (to suma ceny zamknięcia, minimalnej oraz maksymalnej podzielona przez 3)

- ceną ważoną przez cenę zamknięcia (to suma 2- krotności ceny zamknięcia, minimalnej oraz maksymalnej podzielona przez 4)

- medianę cen

W przypadku ustawiania wskaźnika MACD dobrze najpierw skupić się na ustawieniach poszczególnych średnich, a dopiero na końcu zdecydować się na ewentualną zmianę rodzaju stosowanej ceny. Ta zmiana w małym stopniu będzie wpływała na zmianę wartości wskaźnika MACD. Po wyborze ustawień, poniżej wykresu cenowego ,pojawi się okno wskaźnika MACD. Linia sygnalna prezentowana jest najczęściej jako linia przerywana, a linia MACD za pomocą pionowych słupków. Warto dodać, że prezentacja za pomocą pionowych słupków nie oznacza, że jest to histogram MACD!

Oscylator Macd to jeden z popularniejszych wskazników na platformach transakcyjnych. Oscylator macd zaliczamy jest do wskaźników trendu. Oscylator macd  generuje sygnały na podstawie dwóch średnich wykładniczych.

Interpretacja wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD generuje dwa podstawowe rodzaje sygnałów. Jeden rodzaj sygnału to przecięcie linii MACD z linią sygnalną, a drugi to tzw. dywergencje, czyli różnice w tym co pokazuje wskaźnik, a tym co prezentuje wykres cenowy. Warto dodać, że w przypadku ustawień wskaźnika mamy możliwość zmiany kolorów i grubości poszczególnych linii, tak żeby ułatwić nam interpretacje komunikatów płynących z wskaźnika MACD.

Przecięcie linii MACD oraz linii sygnalnej

Podstawowym sygnałem płynącym z wskaźnika MACD jest przecięcie linii MACD oraz linii sygnalnej. W zasadzie można ten rodzaj sygnałów porównać z przecięciem określonych średnich ruchomych, które generują sygnał w postaci złotego krzyża lub tzw. krzyża śmierci. Konstrukcja linii MACD powoduje, że gdy przekraczany jest poziom 0 w jedną bądź w drugą stronę oznacza to, że linie EMA przecięły się generując sygnał płynący ze średnich. To oznacza, że niektórzy inwestorzy samo wyjście linii MACD powyżej poziomu zera mogą traktować jako sygnał do kupna, a zejście poniżej poziomu 0 jako sygnał do sprzedaży. Taka interpretacja macd jest jak najbardziej prawidłowa. Nie jest to jednak podstawowy sygnał płynący ze wskaźnika MACD.

Gdy linia MACD jest przecinana przez linię sygnalną od góry w dół oznacza to, że dostajemy komunikat do kupna. Analogicznie gdy linia sygnalna przecina od dołu w górę linię MACD otrzymujemy sygnał sprzedażowy.

Prezentacja graficzna wskaźnika MACD sygnały z przecięcia linii

Podstawowe sygnały płynące ze wskaźnika MACD. Istotne jest obserwowanie kiedy i w jaki sposób linia MACD i linia sygnalna się przecinają. Źródło: MetaTrader 4.0. Instrument: Dolara do dolara kanadyjskiego USDCAD

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z dwoma liniami, które mogą być nad poziomem 0 oraz poniżej poziomu 0, będziemy mieć do czynienia z 4 rodzajami przecięć.

Sygnały do kupna:

- silny sygnał do kupna pojawia się wtedy gdy linia MACD wychodzi powyżej linii sygnalnej i obie linie znajdują się poniżej poziomu 0. Na wykresie powyżej jest to sytuacja nr 2

- słaby sygnał do kupna pojawia się wtedy gdy linia MACD wychodzi powyżej linii sygnalnej, ale obie linie znajdują się powyżej poziomu 0. Na wykresie powyżej jest to sytuacja nr 4

Sygnały do sprzedaży:

- silny sygnał do sprzedaży jest wtedy gdy linia MACD spada poniżej linii sygnalnej i obie linie znajdują się powyżej poziomu 0. Na wykresie powyżej jest to sytuacja nr 3

- słaby sygnał do sprzedaży jest wtedy gdy linia MACD spada poniżej linii sygnalnej i obie linie znajdują się poniżej poziomu 0. Na wykresie powyżej jest to sytuacja nr 1

Drugi rodzaj sygnału płynący z wskaźnika MACD - dywergencje

Innym sposobem na wykorzystanie wskaźnika MACD i zbudowanie strategii w oparciu o ten wskaźnik jest obserwacja dywergencji. Dywergencja to inaczej różnica pomiędzy tym co pokazuje wykres cenowy oraz wskaźnik.

Wskaźnik MACD dywergencje na rynku

Dwie przykładowe dywergencje zaznaczone na wykresie instrumentu USDCAD. Źródło: MetaTrader 4

Na powyższym wykresie zaprezentowane zostały dwa różne przykłady występowania dywergencji na rynku.

Sygnał do kupna w oparciu o dywergencję wskaźnika MACD jest wtedy gdy kolejne dołki cenowe na wykresie tworzą się na coraz to niższych poziomach, a analogicznie punkty linii MACD kształtują się coraz wyżej. Przykład nr 2

Sygnał do sprzedaży w oparciu o dywergencję wskaźnika MACD to sytuacja gdy kolejne wierzchołki cenowe są coraz wyżej, a analogiczne punkty wskaźnika są opadające. Tą sytuację prezentuje zaznaczony na powyższym wykresie przykład nr 1.

Strategia MACD - czy warto zbudować strategię tylko w oparciu o jeden wskaźnik?

Wskaźnik MACD jest kompleksowym rozwiązaniem, które generuje konkretne komunikaty do zajmowania pozycji. To oznacza, że można stosować wskaźnik MACD jako kompletną strategię Forexową. O ile jednak sam wskaźnik cieszy się dużą popularnością, o tyle stosowanie tylko i wyłącznie wskaźnika MACD nie jest częstym rozwiązaniem. MACD może być łączony np. z oscylatorem stochastycznym bądź wskaźnikiem ruchu kierunkowego ADX. W przypadku łączenie wskaźników ważne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i odpowiednie ustawienie poszczególnych parametrów. W przypadku wskaźnika MACD spotyka się sytuacje, w której inwestor krótkoterminowy ustawia krótsze parametry linii MACD oraz linii sygnalnej niż zostało to przyjęte przez twórcę tego wskaźnika. Inwestorzy długoterminowi będą mogli np. zwiększyć okres średnich ruchomych, tak żeby wyeliminować komunikaty dotyczące np. trendów średnioterminowych.

Histogram MACD, a wskaźnik MACD

Niestety, ale w Internecie pojawią się błędne określenie dotyczące histograma MACD. Mylnie linia MACD zaprezentowana w postaci pionowych słupków nazywana jest przez inwestorów/ redaktorów histogramem. Nie jest to prawidłowe określenie. Histogram MACD owszem prezentowany jest za pomocą pionowych linii, ale pokazują one różnice pomiędzy linią MACD oraz linią sygnalną. W przypadku histograma MACD istotne jest przecięcie z poziomem 0, które odpowiada przecięciu linii sygnalnej oraz linii MACD w przypadku zwykłej prezentacji tego wskaźnika.

Histogram MACD prawidłowo zaprezentowany na platformie xStation

Prawidłowa prezentacja wskaźnika MACD na platformie xStation. Instrument Bitcoin (BTCUSD)

W sposób prawidłowo wskaźnik zaprezentowany jest na platformie Domu Maklerskiego X-Trader Brokers. Osobno nanoszona jest linia MACD, linia sygnalna, a za pomocą pionowych słupków prezentowana jest różnica pomiędzy linią MACD, a linią sygnalną.

Przypisy:

Wikipedia

Lekcja Kursu Analizy Technicznej o MACD

XTB o MACD


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk