• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Forint węgierski HUF - historia powstania

Pomimo faktu,że Węgry są członkiem Unii od 2004 roku to nadal obowiązująca walutą jest Forint. Charakterystyczne oznaczenie forinta w formacie ISO 4217 to HUF od anglojęzycznej nazwy „hungarian forint”. Na terenie Węgier można również spotkać oznaczenie „Ft”.Jednakże nie jest ono  często używane poza macierzystym krajem forinta.

Po raz pierwszy forint pojawił się na Węgrzech w wieku XIII. Nazwa jego pochodzi od włoskiego miasta Florencja ,w którym wybijano złote monety florino d'oro- floreny, zwane też guldenami. W XIV wieku wiele państw europejskich,w tym Węgry skopiowało floreny na własny użytek. Historyczny forint pochodzi z czasów panowania Ludwika Węgierskiego (1342 r. – 1382 r.). Warto dodać, że wspomniany władca był królem Polski w latach 1370 – 1382 i ojcem Królowej Jadwigi. Władcy Węgier korzystając ze sporych krajowych złóż kruszcu wybijali własne monety a nazwę floren stopniowo przekształcili  na forint.
Złote forinty wybijano jeszcze za czasów króla Macieja Korwina (przedstawionego na obecnym banknocie 1000 HUF). Forint jako węgierska moneta narodowa ponownie pojawił się w 1868 roku, czyli rok po przekształceniu Cesarstwa Austriackiego w dualistyczną Monarchię Austro – Węgierską. Oparty na srebrze węgierski forint, stanowił odpowiednik austriackiego guldena i dzielił się na 100 krajcarów. Warto wspomnieć, że ówczesne forinty były używane na wszystkich terenach należących do węgierskiej części Austro – Węgier (m. in. w dzisiejszej zachodniej Rumunii oraz na obszarze Chorwacji).

W 1892 r. doszło do przyjęcia złotego standardu przez Austro – Węgry i wprowadzenia jednolitej waluty (korony) na obszarze całej monarchii rządzonej przez Franciszka Józefa. Wspomniana waluta przestała funkcjonować wraz z rozpadem Monarchii Austro – Węgierskiej w 1918 r. Co ciekawe, nowo powstałe Węgry nie przywróciły forinta jako swojej narodowej waluty. Tę rolę przejęła korona węgierska .Wspomniana waluta mocno ucierpiała na wartości w pierwszej połowie lat 20 – tych, co skutkowało koniecznością jej wymiany. Rolę kolejnej waluty Węgrów pełniło pengő (nazwa od słowa „brzęczące”) emitowane w latach 1927 – 1946. Początkowo nowa waluta utrzymywała swoją wartość, co było efektem programu stabilizacyjnego i pożyczki udzielonej Węgrom przez Ligę Narodów.
Światowy kryzys przyniósł jednak dewaluację nowej węgierskiej waluty. Ten spadek wartości pengő pogłębił się w latach II wojny światowej. Ówczesna emisja pieniędzy była uzależniona tylko od rosnących potrzeb militarnych. Inflacyjnej spirali nie udało się zatrzymać również po zakończeniu działań wojennych. Spadek wartości pieniądza wymuszał konieczność emisji banknotów o coraz większych nominałach. Stopa inflacji wynosiła około 350% dziennie. Sytuację pogarszała niska produkcja przemysłowa i rolnicza w zdewastowanym kraju oraz emisja własnej waluty przez okupującą kraj Armię Czerwoną. Węgrom pogrążonym w hiperinflacji pomogły międzynarodowe pożyczki połączone z powrotem do kraju złota ewakuowanego podczas II wojny światowej. Kluczowe znaczenie miało jednak wprowadzenie forinta, który zastąpił bezwartościowe pengő.

W momencie wymiany, 1 forint był warty 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 jednostek poprzedniej waluty. Decyzja rządu USA, który zwrócił Węgrom przechowywane złoto, skutkowała oparciem wartości nowego forinta na złotym kruszcu. Zachodzące zmiany polityczne przyniosły też zmiany w obiegu pieniędzy. Na początku 1946 roku w obiegu były monety 1,2,5 forintowe  oraz 2,10,20 fillerowe. Jeden forint miał wartość stu fillerów .W 1949 roku okazało się, że wprowadzone trzy lata wcześniej monety muszą zostać wymienione. Taki krok był związany z przejęciem całkowitej władzy w kraju przez komunistów. Partia komunistyczna chciała zaakcentować swoje zwycięstwo polityczne poprzez emisję monet z godłem nowo powstałej Węgierskiej Republiki Ludowej. W 1999 roku z powodu ich znikomej wartości wycofano z obiegu fillery. Następnie 1marca 2008 roku wycofano  monety o nominale 1,2 forinty 15czerwca 2009 roku wycofano banknot 200forintowy i zastąpiono go monetą o tej samej wartości. Obecnie w obiegu są monety: 5,10, 20, 50, 100 i 200 forintów oraz banknoty o nominałach: 500,1000,2000,5000,10000,20000 HUF.

Aktualne węgierskie monety zwracają uwagę nie tylko ze względu na swoje wysokie nominały. Ciekawą kwestią jest również obecność akcentów związanych z przyrodą oraz geografią Węgier. Mowa o czapli białej (patrz moneta 5 HUF), kosaćcu pstrym (patrz moneta 20 HUF) oraz rarogu zwyczajnym (patrz moneta 50 HUF). Oprócz przedstawienia chronionej rośliny oraz dwóch ptaków, na węgierskich monetach znajdziemy również krajowy herb (patrz monety 10 HUF i 100 HUF) oraz Most Łańcuchowy w Budapeszcie (patrz moneta 200 HUF). Wspomniany most znalazł się na monecie jako motyw wybrany przez obywateli Węgier.

FXMAG forex forint węgierski huf - historia powstania huf 1Wzór monet forinta węgierskiego. Źródło absolutetoure.com

Interesująco wyglądają również węgierskie banknoty, których emisję rozpoczęto w latach
1997-2001/poza banknotem 200 HUF zastąpionym tańszą monetą/.
500 HUF z wizerunkiem księcia Siedmiogrodu Franciszka II Rakoczego
1000HUF z wizerunkiem króla Węgier Macieja Korwina
2000 HUF z wizerunkiem księcia Siedmiogrodu  Gabora Bethlena
5000HUFz wizerunkiem polityka Istvana Szecchenyiego
10000HUF z wizerunkiem króla Stefana I Swieteg
20000HUFz wizerunkiem polityka Ferenca Deaka
Niezależnie od nominału wszystkie banknoty HUF mają ten sam rozmiar 154mmx70mm.
Warto pamiętać, że Węgierski Bank Centralny ciągle wprowadza zmiany w wyglądzie i zabezpieczeniach nowo emitowanych banknotów. Różnią się one kolorem oraz obecnością hologramów.


FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk