• Odbierz prezent
Co to są stopy procentowe, inflacja, stopa bezrobocia i PKB? Jak handlować na danych makro?

Trudno przecenić znaczenie danych makro w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym. PKB, inflacja, stopy procentowe, bezrobocie i wiele innych wskaźników to mierniki sytuacji ekonomicznej, które wszyscy znamy z codziennych wiadomości. W tym artykule omówimy, na jakie dane warto zwracać uwagę analizując rynek pod kątem handlu walutami.

 

Dane makroekonomiczne

Rynek Forex jest bardzo dynamiczny i szybko się rozwija. W ruch wprawiają go zmiany w obszarze makroekonomicznym, które powodują wahnięcia cen walut.  Dlatego właśnie każdy trader musi być na bieżąco z „newsami” płynącymi ze świata aby podejmować opłacalne decyzje. Nie jesteśmy w stanie handlować opierając się wyłącznie na analizach wykresów i danych historycznych. Ogólny obraz sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów pozwala przewidywać ruchy cen. Publikacja danych i wskaźników ekonomicznych wskazuje, w jakiej kondycji jest dana gospodarka, a na tej podstawie gracze na rynku podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży danej waluty. Pomaga im w tym kalendarz makroekonomiczny, o którym piszemy w osobnym artykule. Jednak sam kalendarz, bez zrozumienia wagi konkretnych danych, nie będzie przydatnym narzędziem. Omówimy więc najważniejsze wskaźniki i ich znaczenie w handlu.

 

Produkt Krajowy Brutto

PKB to podstawowy i najszerszy wykładnik sytuacji gospodarczej kraju. Opisuje on wartość usług, dóbr i towarów wyprodukowanych w kraju w określonym czasie (kwartale, roku). Za jego pomocą ekonomiści określają kondycję gospodarki. Im wyższa wartość, tym gospodarka jest w lepszej formie. Na jego podstawie można też prognozować przyszłą sytuację gospodarczą państwa. Forex lubi mocno reagować na publikację tego wskaźnika. Jeśli ogłoszone PKB jest wyższe niż przewidywały to analizy, dana waluta będzie się umacniać, natomiast wartość niższa niż prognozowana, spowoduje osłabienie waluty.

 

Stopy procentowe

To jedno z narzędzi polityki monetarnej krajów i ich banków centralnych. Mają na celu przede wszystkim kontrolowanie rozwoju gospodarczego oraz popytu na walutę. Są one odpowiedzią na zmiany wskaźników makro oceniających sytuację gospodarczą. Dzięki nim państwa próbują wywołać ożywienie gospodarki albo spowodować jej lekkie zahamowanie. Obniżenie stóp procentowych zazwyczaj powoduje spadek wartości danej waluty, natomiast ich podwyższenie wiąże się ze wzmocnieniem jej wartości, gdyż przeważnie łączy się z napływem kapitału. Różnice pomiędzy stopami procentowymi konkretnych krajów, wpływają więc na stosunek wartości ich walut względem siebie. Dla graczy na Forexie moment publikacji danych o stopach procentowych jest więc bardzo istotny, gdyż rynek z dużą dynamiką reaguje na zmiany tych wskaźników i znacząco wpływa na ceny walut.

 

Inflacja

Jak wiadomo, niewysoka wartość wskaźnika inflacji, jest zjawiskiem pozytywnym i oznacza zdrową sytuację gospodarki. Krajowe banki centralne podejmują działania mające na celu osiągnięcie kilkuprocentowej inflacji (uznaje się, że 2% to wartość optymalna), gdyż dla dobrej kondycji rynku ważne jest utrzymanie niedużych zwyżek cen. Jednak jeśli inflacja rośnie, zanika lub maleje, nie są to dobre prognozy. Przy spadku poziomu inflacji, gospodarka spowalnia gdyż przedsiębiorcy nie są skłonni do inwestycji.

Dla graczy na giełdzie Forex inflacja kojarzy się z kolejnymi dwoma jej wskaźnikami: CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) i PPI (indeks cen hurtowych i usług produkcyjnych). CPI odzwierciedla zmiany cen detalicznych. Inflacja wiąże się bezpośrednio z siłą nabywczą pieniądza krajowego, a co za tym idzie z cenami, jakie płacą za dobra indywidualni konsumenci. Wpływa to też na pozycję pieniądza na rynku międzynarodowym. PPI natomiast jest odzwierciedleniem zmian cen dla producentów na różnym etapie wytwórstwa. Te dwa wskaźniki często są współzależne – ekonomiści podejmują próby przewidywania wskaźnika CPI na podstawie indeksu PPI (który jest publikowany wcześniej).

 

Stopa bezrobocia

Pokazując odsetek obywateli w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy, stopa bezrobocia to kolejny czynnik odzwierciedlający sytuację gospodarczą kraju. Rynek pracy napędza całą gospodarkę. Kiedy ten wskaźnik spada, oznacza to dobrą kondycję gospodarki. Jeśli bowiem obywatele mają pracę, chętniej wydają pieniądze na różne dobra, a to znowu napędza tworzenie dóbr i usług. Oznacza to, że im niższa jest stopa bezrobocia, tym bardziej waluta będzie się umacniać. Natomiast jej wzrost jest sytuacją negatywną, gdyż powoduje mniejszą aktywność konsumentów, a także większe zapotrzebowanie na zasiłki, co znowu oznacza spowolnienie  dynamiki gospodarczej. Podobnie jak przy publikacji innych danych makro, przy okazji ogłaszania stopy bezrobocia danego kraju, możemy spodziewać się nagłych i dużych ruchów cen.

 

Handlowanie z danymi makro

Omówione wyżej wskaźniki to tylko kilka najważniejszych czynników makro wpływających na ceny walut oraz dynamikę zmian. Nie jest to lista wyczerpująca, ale podstawowa. Warto dodatkowo pamiętać chociażby o decyzjach politycznych i fiskalnych banków centralnych danego kraju. Pytanie jednak, czy warto grać pod dane marko, a jeśli tak, to w jaki sposób to robić?

Po pierwsze, nie zapominajmy o tym, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie jednego wskaźnika, nigdy nie będzie opłacalne. Decyzje powinny opierać się na wieloaspektowej analizie i długoterminowej strategii. Mając tą zasadę z tyłu głowy, możemy zacząć myśleć o grze z uwzględnieniem danych makroekonomicznych.  To, czy będziemy inwestować pod dane makro, zależy od naszej decyzji i skłonności do podejmowania ryzyka. Osoby, które chcą handlować bardziej zachowawczo, powinny wstrzymać się od otwierania pozycji w okresie publikacji danych. Natomiast Ci, którzy lubią ryzyko, mogą wchodzić na giełdę właśnie w momencie ogłaszania nowych informacji, przewidując ruch w określonym kierunku. Często ciężko przewidzieć, w którą stronę pójdzie dany wskaźnik, jednak jeśli decyzja będzie prawidłowa, możemy liczyć się ze sporym zyskiem. Przy okazji publikacji danych, ruchy bowiem są duże i dynamiczne. Niestety, oznacza to równocześnie, że przy błędnej decyzji, straty będą spore.

W podejmowaniu decyzji na giełdzie najistotniejsze jest nie tyle podążanie za liczbowymi wskaźnikami, ale ogólne zrozumienie sytuacji i mechanizmów wpływających na cenę. Każdy więc musi samodzielnie podjąć decyzję, czy chce handlować bardziej ryzykownie, czy zachowawczo i w jaki sposób będzie wykorzystywał wiedzę o makroekonomii – jako wsparcie decyzji podjętych na podstawie innych analiz, czy jako podstawę do otwierania i zamykania pozycji.


Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk