• Odbierz prezent
Co to są pozimy Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego, zwane także poziomami fibo mają swoje źródło w XIII-wiecznych Włoszech, kiedy to matematyk Leonardo Fibonacci, zwany także Leonardem z Pizy, przedstawił matematyczny ciąg liczbowy, który jest obecnie podstawą wielu analiz, nie tylko finansowych.

 

Czym jest ciąg Fibonacciego?

Podstawą do wyliczenia poziomów fibo jest ciąg liczb naturalnych stworzony przez Fibonacciego. Zgonie z jego założeniami, pierwsza wartość równa jest 0, druga jest równa 1, a każda następna jest sumą dwóch poprzednich. Wyglądać to więc następująco:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181…

Ten wzór jest obecnie podstawą badań naukowych w dziedzinach matematycznych, ale też przyrodniczych. Znalazł on również zastosowanie na rynkach finansowych. Ta metoda opiera się bowiem na teorii, że w przyrodzie występują "złote proporcje", które znajdą swoje odzwierciedlenie także na wykresach cen instrumentów finansowych. W tym przypadku znaczenie mają dalsze zależności między liczbami. Otóż dzieląc liczbę z ciągu przez liczbę następną w ciągu, zawsze otrzymamy wynik zbliżony do 0,618. Natomiast każda liczba w ciągu podzielona przez poprzednią, daje wynik 1,618. Ta prawidłowość w matematyce jest zwana złotym podziałem. Idąc dalej, teoria wskazuje, że jakakolwiek liczba z ciągu podzielona przez drugą kolejną liczbę w ciągu równa się 0,3812, a podzielona przez drugą poprzednią liczbę w ciągu daje wartość 2,618.

 

Wykorzystanie poziomów fibo w tradingu

Opisane działania doprowadzają nas do wspomnianych już poziomów fibo. W Analizie technicznej najczęściej spotykamy się z wykorzystaniem następujących poziomów:

0,236 =23,6%

0,382 = 38,2%

0,618 = 61.8%

1,272 = 127,2%

1,618 = 161,8%

2,618 = 261,8%

4,236 = 423,6%

Powyższe współczynniki znajdują zastosowanie w analizach zmian cenowych oraz zmian czasowych. Oznacza to, że poziomy fibo są zamieszczane na wykresach aby przeanalizować wielkości jednego ruchu względem drugiego.

Wyznaczanie znaczącego minimum i maksimum ceny w danym okresie to podstawowe zastosowanie tej teorii. Poziomy Fibonacciego używane są więc do wyznaczania punktów wsparcia i oporu na wykresach, a także potencjalnych miejsc zamykania pozycji.

 

Wewnętrzne zniesienia Fibonacciego

To poziomy, dzięki którym jesteśmy w stanie zmierzyć impuls. Zniesienia wewnętrzne nie wykraczają poza 100%, czyli mieszczą się w zakresie wielkości analizowanego impulsu. Pozwalają też na ustalenie potencjału danego ruchu. Mogą one wyznaczyć możliwe poziomy wsparcia dla korekty i określają, w jakim stopniu ruch poprzedzający został zredukowany przez korektę.

 

Zewnętrzne zniesienia Fibonacciego

Kiedy mamy do czynienia z kontynuacją trendu, pozwalają one na wskazanie potencjału ruchu. Zewnętrzne zniesienia są to wszystkie poziomy fibo, które przekraczają wielkość badanego impulsu (>100% wartości mierzonego ruchu ceny). Nierzadko są używane do pomiaru korekt, a także pomagają wyznaczyć potencjalne poziomy wsparcia.

 

Zniesienia Fibonacciego w praktyce

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy cena zjeżdża poniżej 38,2% lub 61,8% procent zniesienia poprzedzającej fali. Po takim ruchu ceny, mamy do czynienia z odbiciem i kontynuacją pierwotnego ruchu. Jeśli naruszone zostanie zniesienie 61,8%, to bardzo często zatrzymuje się na poziomie 68,5% poprzedniej fali, aby następnie wrócić do wcześniejszego kierunku. Odpowiednio, w sytuacji przebicia ceny powyżej znaczącego szczytu lub poniżej znaczącego dołka,  cena zatrzymuje się często na zewnętrznym zniesieniu fali poprzedzającej.  Równa się ono najczęściej 138,2% albo 161,8%.

FXMAG forex co to są pozimy fibonacciego fibonacci poziomy fibonacci mierzenia fibonacciego edukacja 1

Źródło: https://www.edukacjagieldowa.pl

 

Podsumowując, poziomy Fibonacciego pomagają nam w wyznaczaniu poziomów wsparcia i oporu. Wykorzystanie momentu przełamania tych poziomów może przynieść bardzo dobre rezultaty.  Warto jednak równocześnie używać innych narzędzi, żeby analiza była jeszcze bardziej dokładna, a zysk pewniejszy. Jak we wszystkich decyzjach inwestycyjnych, wchodzenie na rynek musi być poprzedzone wieloaspektową analizą. Każdy trader dobiera techniki odpowiadające jego strategii, a poziomy Fibonacciego mogą być jedną z nich, zakładając, że będzie ona wspomagana również innymi metodami analizy.


Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk