• Odbierz prezent
Co to jest Take Profit?

Przy inwestowaniu na rynku Forex  konieczne jest stosowanie zleceń Stop Loss i Take Profit  w celu minimalizowania potencjalnych strat i realizowania wyznaczonego zysku. Funkcje Stop Loss i Take Profit służą podobnemu celowi - automatycznemu zamknięciu pozycji  w przypadku osiągnięcia zadanej wartości pozycji. Należy pamiętać, że nie można  mieć równocześnie wystawionych dwóch zleceń na tą samą transakcję tzn. aby wystawić zlecenie Take Profit należy  zdjąć zlecenie Stop Loss i na odwrót.

Take profit- co to jest?

Take profit to sub- zlecenie dołączane do głównej pozycji, zamykające trade po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku. Zlecenie Take Profit pozwala osiągać określony wcześniej wynik finansowy, ale bywa, że  w niektórych sytuacjach może ograniczać potencjalne zyski. Powszechnie uważa się, że decyzja o ustaleniu zlecenia Take Profit jest znacznie łatwiejsza niż ustawienie zlecenia Stop Loss, przynajmniej pod względem psychologicznym. Jest to tzw. „scenariusz pozytywny inwestowania”. Zlecenie Take Profit automatycznie zamyka otwartą pozycję w momencie, gdy rynek osiągnie ustalony poziom ceny, który jest korzystniejszy dla inwestora niż obecna cena rynkowa. Realizacja zlecenia Take Profit pozwala zabezpieczyć zyski (lub zmniejszyć straty) z otwartej pozycji. Stop Loss i Take Profit są zleceniami odwrotnymi. W  przeciwieństwie do często stosowanego zlecenia trailing stop , zlececenie trailing take profit praktycznie nie występuje, gdyż już z założenia nie ma ono sensu. Zamiast tego stosuje się raczej częściowe zlecenia Take Profit - czyli Take Profit Order realizujące jedynie część już osiągniętego zysku.

Take  Profit - zamknięcie przy zysku                                                                                                                  

Zlecenie Take Profit pozwala osiągać zysk w sytuacjach kiedy rynek osiąga nowy szczyt, a następnie zawraca. Ustawienie kursu Take Profit oznacza umieszczenie na zlecenia odsprzedania (w przypadku pozycji długiej) lub odkupienia (w przypadku pozycji krótkiej) po ustalonym kursie. Gwarantuje to, że pozycja będzie zamykana po ustalonym kursie, ale oznacza to także iż pozycja może nie zostać zamknięta w całości. Zależy to od tego, czy i ile znajdzie się osób chętnych na zawarcie transakcji sprzedaży bądź kupna po takim kursie.

Take Profit - korzystanie

Od  nawyków inwestora, stosowanej przez niego strategii zależy wykorzystanie Take Profit. Zwolennicy twierdzą, że jest idealnym narzędziem wspierającym utrzymanie dyscypliny inwestycyjnej. Przeciwnicy zarzucają mu uniemożliwienie wykorzystania panującego trendu.
Prawda zaś leży jak zwykle po środku. Ilu inwestorów, tyle opinii.
Traderzy korzystają zwykle ze zlecenia Take Profit w sytuacji gdy:
*Uważają,  że rynek osiągnie nowy punkt maksymalny tylko na krótki okres i natychmiast po osiągnięciu go  zacznie się cofać
*Uważają, że cena pozostanie w trendzie horyzontalnym, wahając się wokół bieżących poziomów. Take Profit pozwala zamykać długie pozycje na szczytach tych wahań lub krótkie pozycje u dołu wahań                                                                                                                                                                

*Stosują opracowaną przez siebie strategię z ustaloną relacją potencjalnego zysku /zabezpieczony Take Profit)/i potencjalnej straty /zabezpieczony Stop Loss/.
 

Traderzy  zazwyczaj nie korzystają ze zlecenia Take Profit w sytuacji gdy:                                          

*Występuje silny trend na rynku a trader oczekuje, że w momencie gdy cena osiągnie dany poziom, ruch na tym instrumencie może być kontynuowany

*Trader korzysta z systemu handlu, który śledzi trendy i opiera moment zamknięcia pozycji na występowaniu negatywnego scenariusza, wykorzystując zlecenia Stop Loss (np. długie pozycje są zamykane, gdy cena rynkowa jest poniżej średniej ruchomej)

*Nie chcą ograniczyć potencjalnych zysków.

Stop Loss oraz Take Profit - czy warto?

Początkujący traderzy zastanawiają się czy korzystanie  z podstawowych zleceń oczekujących jest uzasadnione. Dotyczy to  inwestorów ze wszystkich rodzajów rynku, nie tylko rynku Forex. Trzeba podkreślić fakt, że nikt tu nie jest zmuszany do niczego. Każdy decyduje sam a   stosowana przez niego strategia handlowa powinna zawierać ustalone zasady zarządzania kapitałem. Zlecenia Stop Loss oraz Take Profit bez wątpienia pozwalają na zaoszczędzenie dużej ilości czasu, ponieważ dzięki nim inwestor nie musi pilnować biegu notowań, aby w odpowiednim momencie zamknąć pozycję. Poza tym Stop loss wraz z Take Profitem pomagają utrzymać tradingową dyscyplinę, co jest niezwykle ważne, szczególnie dla początkujących.Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk