• Odbierz prezent
Co to jest SWAP

Transakcje SWAP (z j. angielskiego zamiana, wymiana) działają w Polsce z coraz większą dynamiką. Warto więc zrozumieć, czym są, jak działają i jakie są ich zalety. Przybliżamy temat umów o przyszłych przepływach pieniężnych.

 

SWAP, jako stosunkowo nowy instrument finansowy w Polsce, bywa pojęciem nadmiernie komplikowanym. W rzeczywistości zasada działania SWAP jest prosta. W skrócie, jest to umowa między dwoma partnerami dotycząca przyszłych wzajemnych płatności, biorąc pod uwagę parametry rynku. W zawartym kontrakcie określone są zasady i terminy transferów między stronami. Oznacza to, że wielkość i kierunek przepływu jest zmienny, odzwierciedlając zmiany parametrów.

Instrument ten charakteryzuje się raczej krótkim terminem zawieranych umów (zaczynając od jednodniowych kontraktów).

Jednym z rodzajów transakcji jest SWAP walutowy. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku umowa między partnerami dotyczy kupna-sprzedaży waluty w określonej kwocie oraz odkupienie jej za tą samą walutę, jednak w innym dniu (określonym w kontrakcie), a co za tym idzie – po innym kursie. 

Inwestorzy korzystają z tego instrumentu głównie dlatego, że SWAP pomaga ograniczyć równocześnie ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko walutowe.

 

Podstawowe zalety SWAP to:

  • ogranicza ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp procentowych,
  • elastyczność – partnerzy kontraktu sami ustalają wysokość oraz terminy transakcji,
  • transakcje są wolne od rządowych regulacji

 

Nie jest to instrument pozbawiony wad. Jest ich kilka:

  • jakiekolwiek zmiany w umowie wymaga zgody obydwóch stron,
  • w dłuższej perspektywie kurs walut może być niekorzystny,
  • ze względu na brak nadzoru przez instytucje rządowe, umowy opierają się na wzajemnym zaufaniu partnerów.

Często możemy spotkać się również z pojęciem FX SWAP, który jest rodzajem SWAP walutowego. Zazwyczaj zawierany jest na krótki okres, w którym jeden partner  kontraktu sprzedaje w określonym dniu jedną walutę za inną, aby następnie odkupić tą walutę w innym dniu, po ustalonym kursie. Takie rozwiązanie jest najbardziej popularne w firmach, gdzie przepływy pieniężne odbywają się w dwóch różnych walutach lub też w takich przedsiębiorstwach, gdzie obsługiwana działalność jest w jednej walucie, a na przykład zaciągnięcie kredytu jest bardziej opłacalne w innej. 

Aby jeszcze lepiej zrozumieć działanie transakcji SWAP, trzeba zaznajomić się z podstawowymi pojęciami związanymi z tym instrumentem. Do takich należą:

Punkty SWAP (dodatnie lub ujemne) – bardzo istotnie na rynku FX/CFD; to kwota oznaczająca różnicę między stopami procentowymi dla dwóch walut, dla których są dokonywane transakcje. Różne poziomy stóp procentowych walut, którymi operujemy w danej transakcji SWAP, lub koszty przechowywania np. dla surowców, są wyrównywane o północy, czyli przy przedłużaniu czasu trwania pozycji na kolejny dzień. Ta korekta pozycji może mieć bilans zarówno ujemny, wtedy trader jest stratny, jak i dodani – co wiąże się z dodatkowym zyskiem.

Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na jeden dzień.

Spot – operacja faktycznego transferu środków finansowych, odnosi się do daty wykonania transakcji.

Forward (Terminowa Transakcja Walutowa) – transakcja między stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.

SWAP standard – mówimy o nim kiedy bliższą datą rozliczenia jest spot, a następna jest warunkach forward, czyli jest opłacona na warunkach wcześniej ustalonych.

SWAP na krótkiej pozycji (jednodniowy) – występuje wtedy, gdy transakcje są realizowane do daty spot.

SWAP forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj dla pewności wymiany waluty po danym kursie w przyszłości, a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.


Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk