• Sklep
  • Odbierz prezent
Co to jest spread

Na opłacalność transakcji walutowych wpływa spread walutowy. Im mniejszy – tym operacja jest bardziej opłacalna. Każdy kto systematycznie dokonuje transakcji walutowych, powinien wiedzieć co to jest spread walutowy. Dzięki temu będzie dokładnie wiedział, jakie koszty ponosi podczas wymiany waluty.

Spread jest to różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów ( papierów wartościowych,walut itp.).Na terminowych rynkach finansowych i towarowych spread to różnica między kursem kasowym a kursem terminowym. Jest to koszt transakcji bez opóźnienia.         

Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Jeśli spread wynosi 0, oznacza to, że jest to transakcja bezkosztowa. Spread może być także określany jako minimalna odległość, którą rynek musi  pokonać aby zysk zaczął być generowany.                                                                                                                                        

 

Co to jest spread walutowy

Spread walutowy oznacza różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Aby obliczyć spread walutowy wyrażony w liczbach bezwzględnych, wystarczy od ceny sprzedaży waluty odjąć cenę kupna tej samej waluty, w tym samym banku. Stanowi on dodatkowy zysk banku, np. w przypadku udzielonych przez bank kredytów walutowych.

Do wyliczania procentowej wartości spreadu walutowego służy wzór: Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%) Spread walutowy reprezentuje koszty dodatkowe wymiany walut: marżę banku lub kantoru oraz koszt przeprowadzenia transakcji. Wartość spreadu wyrażana jest tradycyjnie w procentach lub         w pipsach - czwartej cyfrze po przecinku w kursach walutowych. Czwarta cyfra po przecinku w notowaniach kursowych to 1 pips, a 100 pipsów to 1 grosz.  O tym czy spread jest stały, czy zmienny decyduje instytucja, która wymienia walutę.

FXMAG forex co to jest spread spread edukacja forex 1

 

Spread na wykresach

Na wykresach przedstawiany jest kurs sprzedaży określany jako bid a nad nim  znajduje się kurs kupna - ask (offer).Różnica pomiędzy ceną bid  i ask stanowi właśnie spread. Jest to koszt zawieranej transakcji. Należy pamiętać, że sprzedaży dokonujemy zawsze po cenie niższej (bid), natomiast kupujemy zawsze po cenie wyższej (ask).

 FXMAG forex co to jest spread spread edukacja forex 2

Spread na wykresie. Cena bid jest niżej niż cena ask.

 

Spread walutowy w bankach i kantorach                                                          

Banki i kantory stacjonarne i internetowe  ustalają spread walutowy samodzielnie w odniesieniu do kursu rynkowego danej waluty. Jego wartość zależy także od popytu na daną walutę.Popularne pary walutowe są sprzedawane z niższym spreadem, natomiast im bardziej rzadka i egzotyczna waluta, tym spread jest wyższy. Wpływ na wielkość spreadu ma również stabilność kursu danej pary walutowej na rynku. Im większe ryzyko, że kurs waluty będzie się wahał, tym spread będzie wyższy. Spread  jest różny w tym samym banku dla różnych walut np. dla euro spread będzie niższy niż dla franka szwajcarskiego. W tym przypadku  bank sprzedając franki zarobi więcej. Według raportu kurencja.com spready w bankach są o 8% wyższe, niż w kantorach internetowych, co sprawia, że wymiana walut w bankach jest dla klientów mniej opłacalna.                                                                                                                                                 


Ustawa antyspreadowa

Wysokość spreadu ma bezpośredni wpływ na wysokość raty, jaką trzeba zapłacić w danym dniu. Jest to ważne dla Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w obcej walucie. W Polsce stosowana jest tak zwana „ustawa antyspreadowa”.Zmusza  ona banki do przyjmowania wpłat rat kredytu nie tylko w złotówkach ale też w walucie kredytu. Należy pamiętać,że w przypadku wpłat w złotówkach bank dokonuje przewalutowania po własnym kursie przy mało korzystnym spreadzie. Na samym przewalutowaniu kredytujący nas bank zarabia kilka procent. Im wyższy spread, tym wyższa rata kredytu do zapłacenia. Kredytobiorcy mają możliwość zaoszczędzenia na wysokości rat, poprzez wymianę waluty taniej (np. w kantorze internetowym) i wpłatę jej na  konto walutowe, z którego spłacana jest rata kredytu.  


Jan Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk