• Odbierz prezent
Co to jest inflacja? Inflacja a trading

Jak wiadomo, poziom inflacji to jeden ze wskaźników makroekonomicznych, który pomaga inwestorom przewidywać zachowanie się cen walut na rynku międzynarodowym. Jak dane o inflacji analizować i wykorzystywać w codziennym handlu?

 

Co to jest inflacja?

Najogólniej rzecz ujmując, inflacja to ogólny wzrost cen towarów i usług. Taki wzrost przeciętnego poziomu cen oznacza spadek siły nabywczej pieniądza w danym kraju. Ekonomiści najczęściej posługują się pojęciem stopy inflacji, która obliczana jest corocznie i podawana jest w wartościach procentowych. Operacja ta polega na porównywaniu wartości tak zwanego koszyka konsumpcyjnego z poprzedniego roku z wartością tegoż koszyka z tego roku. Przyjmuje się, że optymalna wysokość inflacji to około 2% w skali roku. Banki centralne poszczególnych krajów mają za zadanie dbać o utrzymanie takiego poziomu, gdyż gwarantuje on stabilną sytuację gospodarczą – regularny niewielki wzrost cen jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym.  Niepokojącą sytuacją jest natomiast wysoki poziom inflacji. Szkodzi ona pojedynczym nabywcom – obywatelom danego kraju, jak i inwestorom, a co za tym idzie, całej gospodarce.

Dla graczy na giełdzie Forex ważne są również dodatkowe, bardziej szczegółowe mierniki, bezpośrednio związane z inflacją: CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) i PPI (indeks cen hurtowych i usług produkcyjnych). CPI odzwierciedla zmiany cen detalicznych, natomiast jest odzwierciedleniem zmian cen dla producentów na różnym etapie wytwórstwa.

 

Inflacja a trading

Jak przełożyć informację o poziomie inflacji na praktykę w handlu? Najważniejsze, to poznać mechanizmy makro, które wpływają na ceny walut. Kiedy zrozumiemy te zależności, będziemy mogli podejmować próby przewidywania zmian ceny konkretnej waluty.  

Jeśli w danym kraju mamy do czynienia ze wzrostem inflacji i przekroczeniem bezpiecznego progu 2%, możemy spodziewać się ingerencji banku centralnego. Podstawowym działaniem w takiej sytuacji jest podwyższanie stóp procentowych. W konsekwencji będziemy mieć do czynienia ze spadającą liczbą zaciąganych kredytów, zmniejszoną aktywnością konsumencką oraz większą oszczędnością obywateli. To prowadzi do obniżenia podaży danej waluty. Oznacza to, że jej kurs będzie słabszy.

Analogicznie możemy przeanalizować sytuację deflacji, czyli spadku poziomu inflacji. Taka sytuacja oznacza spadek stóp procentowych, co prowadzi do wzrostu kursu danej waluty.

W praktyce więc poziom inflacji to wskaźnik tempa, w jakim dana waluta traci na wartości, a w przypadku deflacji – zyskuje. Grając na Forexie najbardziej istotne jest porównanie poziomu inflacji pomiędzy krajami, których walutami handlujemy. Obserwując więc ten czynnik makro wraz z innymi danymi ekonomicznymi możemy przewidywać zmiany wartości kursów walut i podejmować decyzje handlowe. Dokonując analizy patrzymy na różnicę pomiędzy poziomem inflacji tych krajów. Jeśli ta różnica jest znaczna, możemy spodziewać się wyraźnego umocnienia waluty kraju o niższym poziomie inflacji względem kraju, w którym poziom cen rośnie.


Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk