• Odbierz prezent
Co to jest i jak ustawić Stop Loss?

Nie ma idealnego przepisu na  ustawianie transakcji obronnej Stop Loss. Można jedynie  znaleźć ogólne wskazówki, które ułatwią wybór  najbardziej odpowiedniego poziomu stop dla strat. Można od doświadczonego tradera dowiedzieć się , na co on zwraca uwagę przy zawieraniu każdej transakcji kupna lub sprzedaży. Ale… każdy decyduje sam: Najpierw ważenie kwoty wystawionej na ryzyko a dopiero potem szacowanie ile wynosi potencjalny zysk . I wreszcie ostateczna decyzja.

Stop Loss – co to jest

Stop Loss/ po polsku: Stop Strata / jest to  sub-zlecenie dołączane do głównej pozycji .Po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie Stop Loss zamyka zlecenie główne. Jest to zlecenie obronne, używane przez traderów w celu ograniczenia ryzyka. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych elementów gwarancji  sukcesu na rynkach finansowych. Elementarną zasadą zarządzania ryzykiem jest ograniczanie strat. Stop Loss pomaga zarządzać ryzykiem i utrzymywać straty na akceptowanym i kontrolowanym poziomie. Można obliczyć współczynnik R czyli ryzyko utraty danej kwoty w odniesieniu do szansy zamknięcia transakcji z pewnym zyskiem. Teoretycznie zakłada się, że traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 5% zainwestowanego kapitału na transakcje. Stop Loss działa automatycznie - dlatego nie musimy monitorować swoich pozycji, co daje kontrolę i komfort psychiczny. W  sytuacji kiedy cena osiąga wyznaczony w zleceniu poziom następuje Stop Loss czyli automatyczne zamykanie stratnych pozycji; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczony poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczony powyżej obecnej ceny Ask. Stosowanie Stop Loss jest łatwe, ale należy pamiętać, że nie zawsze gwarantuje , zamknięcie pozycji  w miejscu, gdzie został ustawiony za każdym razem. Czasami może nastąpić poślizg cenowy, jeżeli na rynku wystąpiła duża zmienność lub kiedy rynek otwiera się z luką /cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego - Stop Loss/. Możliwe, że wtedy pozycja zostanie zamknięta na możliwie najgorszym poziomie. Taka sytuacja  nazywa się slippage. Stop Loss może być wykorzystywany także do zabezpieczenia wygenerowanego już zysku, kiedy to zostanie ustawiony po przekroczeniu progu rentowności - powyżej /przy zleceniach kupna/ bądź poniżej/przy zleceniach sprzedaży/ ceny wejścia /break even point/.


Stop Loss –„gwarantowany”

Gwarantowany Stop Loss to tylko marketingowe hasło, pusty frazes, które nie powinny nas omamić. Bez względu bowiem czy jest to rynek Forex czy kontrakty futures to w rzeczywistości wolnorynkowej gwarantowane Stop Loss nie istnieją. Nawet dzienne bilionowe obroty na rynku Forex nie oznaczają, że Stop Loss Forex jest objęty gwarancjami. Tutaj także, egzekucja odbywa się według giełdowych standardów. Zamknięcie każdego zlecenia Stop Loss po cenach rynkowych, musi mieć więc miejsce.

Stop Loss – odmiany

Zlecenie typu Stop Loss ma dwie podstawowe odmiany: *Kroczący Stop Loss, znany także jako zlecenie Trailing Stop Loss oraz *Stop Loss na kapitale.
Stop Loss kroczący to ustawienie Stop Loss, sprawiające, że SL będzie się przesuwał podążając za ceną na określonym z góry dystansie. Oczywiście ustawianie Stop Loss, będzie miało miejsce tylko jeśli cena będzie zmieniała się w kierunku zyskownym dla naszej transakcji. Jest to więc narzędzie bardzo użyteczne, dla traderów polegających na trendach, lubiących zarządzać swoim rachunkiem na zasadzie ustaw i zapomnij.
Stop Loss na kapitale jest to ustawienie Stop Loss  na określonym % kapitału, który jesteśmy w stanie zaryzykować na określoną transakcję.

Stop Loss – jak ustawiać

Zlecenie obronne musi być zawsze ustawiane na pewnym logicznym poziomie, takim, że jeśli cena osiągnie ten poziom, to spowoduje unieważnienie sygnału otwarcia transakcji kupna lub sprzedaż. Poziom ten ma sens w kontekście całej struktury rynku Forex. Ogólnie można ująć, że są dwie strategie ustawiania Stop Loss. Strategia nr 1 to “ustaw i zapomnij” wtedy rynek wykonuje całą “brudną robotę”. Strategia nr 2 to manualne zamknięcie transakcji. Musi ona opierać się na logice i rzetelnej analizie sytuacji rynkowej/sygnały rynku, ruch cen Price Action itd../. Trafne ustawienie Stop Loss to jeden z najważniejszych aspektów tradingu. Głównym zadaniem Stop Loss jest pomóc traderowi pozostać na kursie tak długo, jak setup i pierwotny kierunek ceny są wciąż ważne. Ustawienie danego zlecenia powinno być na takim poziomie, aby cena miała trochę miejsca na wykonanie ewentualnej korekty i niewielką przestrzeń do ruchu. Stop Loss  nie może być ustawiony  ani zbyt daleko ani też przy samym punkcie wejścia Musi być jednak na tyle blisko, aby nieudana transakcja została zamknięta z możliwie najmniejszą stratą. Ustawiając Stop Loss należy kierować się zasadą profesjonalistów: ustawienie obronnego stopu powinno zależeć od sygnału transakcyjnego oraz warunków na rynku, a nie od tego, ile pieniędzy chce zarobić trader.
Metody zamykania transakcji są dzielone na dwie grupy:

 

Zamykanie transakcji oparte na logice:

1.Pozwolenie, by cena doszła do wcześniej ustawionego obronnego poziomu Stop Loss.
2.Manualne zamknięcie transakcji, gdy sygnał Price Action jest przeciwny do otwartej transakcji.

 

Zamykanie transakcji oparte na działaniu emocjonalnym:

1.Automatyczne uruchomienie Margin Call i zamknięcie transakcji przez brokera. W tym przypadku  Stop Loss nie był ustawiony, a cena poszła daleko w kierunku przeciwnym do  otwartej transakcji.
2.Manualne zamknięcie ponieważ wydaje się, że cena osiągnie poziom Stop Loss. Wtedy trader odczuwa emocje, napięcie, rynek posuwa się w kierunku przeciwnym od zakładanego. Żaden sygnał Price Action,  nie potwierdza zamknięcie pozycji. Zwyciężają emocje tradera!

Jan Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk