• Odbierz prezent
Co to jest Analiza Fundamentalna?

Na rynkach finansowych mamy mnóstwo różnych uczestników, których cel jest jeden - zarobić pieniądze. W związku z tym korzystają z różnych narzędzi, za pomocą, których prognozują co może się na danym rynku wydarzyć i jak może zachować się cena określonego instrumentu finansowego. Funkcjonuje kilka podstawowych analiz, które temu właśnie służą.

Wśród inwestorów detalicznych, którzy inwestują na własną rękę, dominującą analizą jest analiza techniczna. Wynika to przede wszystkim z jej prostoty. Analityk techniczny nie musi znać zjawisk ekonomicznych, a także modeli wyceny instrumentów, żeby oszacować czy dany instrument będzie rósł czy spadał. To nie oznacza, że jest to najprostsza droga do osiągnięcia rynkowego sukcesu. Często w opozycji do analizy technicznej stawia się analizę fundamentalną. To ona właśnie ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie ile rzeczywiście wart jest dany instrument. Nie oznacza to, że analiza fundamentalna jest gorsza lub lepsza od analizy technicznej. To dwie zupełnie różne techniki prognozowania zmian na rynku, które z sukcesami można łączyć.

Co to jest Analiza Fundamentalna?

Analiza fundamentalna - to rodzaj analizy, która skupia się na zbadaniu kondycji ekonomicznej i/lub kondycji emitenta danego papieru wartościowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Analiza Fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na fundamentach danego instrumentu,  to nie jesteśmy w stanie na różnych rynkach stosować dokładnie takiej samej analizy fundamentalnej. Inaczej będzie ona wyglądała na rynku walutowym Forex, a zupełnie inaczej dla rynku akcyjnego czy rynku kryptowalut. To kolejny minus w porównaniu do Analizy Technicznej.

Na czym polega Analiza Fundamentalna rynku Forex?

W przypadku rynku walutowego Forex wykonanie prawidłowej Analizy Fundamentalnej jest bardziej skomplikowane niż wykonanie jej dla pojedynczej spółki. Stoimy przed zadaniem wykonania analizy makroekonomicznej, która często jest bardziej złożona i wymaga znajomości niektórych teorii ekonomicznych.

Na rynku walutowym Forex przedmiotem handlu są waluty. Analiza fundamentalna stoi przed zadaniem oszacowania wartości waluty danego kraju. To implikuje analizę danych makroekonomicznych takich jak: Produkt Krajowy Brutto, inflacja, stopy procentowe, produkcja przemysłowa, bezrobocie itp. Co gorsza, jeżeli dokonamy analizy danego kraju to później musimy go zestawić z krajem, który reprezentuje inną walutę. Na rynku walutowym handlujemy na parach walutowych, a więc nie wystarczy powiedzieć, że euro wzrośnie, ale trzeba określić w stosunku, do której waluty kurs euro powinien rosnąć. To oczywiście powoduje, że pracy do wykonania mamy więcej.

Analiza fundamentalna na rynku Forex to tylko analiza danych makro?

Często Analiza Fundamentalna na rynku walutowym Forex spłycana jest do analizy pojedynczych wydarzeń makroekonomicznych. To oczywiście droga na skróty, która nie zawsze popłaca. Koniecznym jest obserwowanie kalendarza ekonomicznego, żeby znać daty publikacji, ale sama analiza jednej informacji może się okazać bardzo myląca. Często okazuje się, że rynek reaguje inaczej niż świadczyłby odczyt. To oczywiście związane jest z tym na jakie dane liczy rynek i jak wygląda wcześniejsza tendencja. W analizie fundamentalnej nie wystarczy zatem analiza przeszłych danych, ale także analiza nastrojów, które na rynku panują.

Czy analiza fundamentalna działa na rynku Forex?

Na to pytanie, podobnie jak w przypadku analizy technicznej, nie ma oczywistej odpowiedzi. U podstaw analizy fundamentalnej jest twierdzenie, że cena danego instrumentu w długim terminie będzie zmierzała w stronę jej rzeczywistej wartości. To oznacza, że musimy skupić się na odpowiedniej wycenie, żeby tą wartość oszacować. Różne techniki, różne narzędzia i teorie ekonomiczne, powodują, że nie jesteśmy w stanie w sposób zerojedynkowy odpowiedzieć na tak zadane pytanie.  Dobra analiza fundamentalna powinna w praktyce zwiększać nasze szanse na sukces, ale nigdy nie będzie gwarantowała.


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk