• Odbierz prezent
Analiza techniczna rynku walutowego Forex

Historia analizy technicznej na rynku walutowym Forex

Analiza techniczna dla rynku walutowego Forex to zdecydowanie najpopularniejsza technika prognozowania przyszłych zmian cenowych wśród inwestorów detalicznych. Analiza techniczna w Europie zapoczątkowana została w XVII wieku, gdzie zastosowanie znalazła na rynku holenderskim. Takie informacje znajdziemy w zapisach Jose de la Vegi. Nie możemy wykluczyć, że to właśnie analiza techniczna wykorzystywana była podczas pierwszej znaczącej bańki spekulacyjnej tulipomanii. Rozwój analizy technicznej w Azji to początek XVIII wieku, kiedy to Homma Munehisa (inaczej Honma Sōkyū ) zaczął rozwijać techniki zbliżone do wykresu świecowego. Homma w 1755 roku napisał książkę Fontanna złota – trzech małp nauka o pieniądzach, gdzie zwracał uwagę na to, że do prognozowania zmian cenowych warto wykorzystywać emocje uczestników rynku.

Popularyzacja prognozowania przyszłych zmian cenowych na podstawie wykresu nastąpiła w latach 80. i 90. XX wieku.

Japoński weksel

Przykład japońskiego weksla z 1730 roku. Roku, w którym wystartowały kontrakty futures na ryż na giełdzie ryżu Dōjima. Źródło: https://www.winton.com

Analiza techniczna na rynku walutowym Forex jest praktycznie od początku istnienia tego rynku, jednak jako sama technika w porównaniu do badań, które prowadzone są na rynku akcyjnym jest stosunkowo młoda. Inwestorzy rynku Forex praktycznie sami przekładali doświadczenie inwestorów z rynku akcyjnego na rynek walutowy. To powoduje kilka nieścisłości, które mogą generować straty na rachunku.

Odpowiednie stosowanie analizy technicznej w analizie rynku walutowego Forex wymaga, znajomości samej analizy technicznej, ale również odpowiedniego zrozumienia specyfikacji rynku walutowego Forex.

 

 

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to analiza przeszłych zmian cenowych/ kursów i na ich podstawie wyciągnie wniosków co do przyszłości. Sama analiza techniczna opiera się na trzech założeniach, z którymi zapoznasz się w tym artykule. Ważne, żebyś je zrozumiał i jeżeli je zaakceptujesz to możesz rozwijać dalej swoje analityczne umiejętności. W przypadku gdy chociażby jedna z przesłanek nie będzie zgodna z twoim podejściem i rozumieniem rynków nie powinieneś stosować analizy technicznej. Przesłanki analizy technicznej są dokładnie takie same dla wszystkich segmentów rynku  finansowego.

 

Co potrzebujesz żeby analizować technicznie?

Przede wszystkim informacje na temat ceny i jej przeszłych zachowań. Przed komputeryzacją konieczne było tworzenie wykresów własnoręcznie. Aktualnie rozwój komputerów i Internetu znacząco ułatwił analizę techniczną. Przede wszystkim dostęp do takich informacji jak cena oraz jej automatyczna prezentacja graficzna szeroko wpłynęła na popularyzację analizy technicznej. Znacząca część pracy wykonywanej na początku XX wieku dzisiaj zastąpiona jest przez komputery.

Średnia krocząca przykład liczenia

Przykład arkusza do obliczania średniej kroczącej pokazujący jak pracochłonna na początku XX wieku była analiza techniczna. Źródło: Gartley, 1938

Jeżeli masz informacje na temat ceny i daty kiedy dana cena miała miejsce to już na tej podstawie możesz tworzyć wykres. Analiza techniczna to nie tylko analiza wykresu, czyli graficznej prezentacji zmian cenowych. Często analiza techniczna opierała się na czytaniu taśmy, co oczywiście wymagało od analityka zdecydowanie większego skupienia.

 

Zadanie analityka technicznego

Głównym zadaniem analityka technicznego jest rozpoznawanie prawidłowości na wykresie i powtarzalnych wzorców co daje podstawy do tego, żeby przy podejmowaniu decyzji na temat przyszłych transakcji mieć większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Nigdy na rynkach finansowych nie funkcjonuje 100% pewność. Analiza techniczna zwiększa pewność osiągnięcia sukcesu, ale nigdy go nie gwarantuje.

 

Co stoi za zmianą ceny

Spoglądając na cenę bardzo często umyka nam fakt, że jeżeli pojawiła się na wykresie nowa cena tzn. że dwie strony  zaakceptowały tą cenę, w rezultacie czego doszło do transakcji. Strona kupująca, czyli reprezentująca popyt, zgodziła się na warunek cenowy podany przez sprzedającego, czyli osobę reprezentującą podaż. Jeżeli w szerszym terminie dochodzi do wzrostów, tzn. że kupujący akceptują coraz wyższy kurs. Za zmianami cenowymi kryje się mnóstwo powodów, ale to przewaga popytu lub podaży ostatecznie tworzy trendu na rynku.

Przykład arkusza zleceń

Przykład arkusza zleceń.

 

Analiza techniczna - przesłanki analizy technicznej na rynku walutowym Forex

Analiza techniczna na rynku walutowym Forex ma dokładnie takie same założenia jak dla rynku akcyjnego czy rynku obligacji.

3 główne założenia analizy technicznej to:

1) Cena dyskontuje wszystko

2) Historia się powtarza

3) Ceny podlegają trendom

Przyjrzyjmy się dokładnie poszczególnym założeniom analizy technicznej.

 

Co oznacza, że cena dyskontuje wszystko

To założenie, pomimo tego, że wydaje się być oczywiste jest bardzo często źle interpretowane. Jeżeli akceptujemy, że cena jest wypadkową wszystkich elementów na nią wpływającą to po co tracić czas na analizę poszczególnych elementów skoro można skupić się na analizie ceny?

Rozpatrzmy przypadek kursu euro przed publikacją danych na temat stanu gospodarki strefy euro. Jeżeli rynek oczekuje lepszych danych to w dużej mierze spekulanci już pod przyszłą i jeszcze nie potwierdzoną informację zajęli swoje pozycje długie. Zajmując pozycje długie wpłynęli na wzrost kursu euro. Sceptycznie nastawione osoby do publikacji mogły rozegrać układ kontrariańsko (przeciwnie do większości) zajmując pozycje krótkie. Do momentu kiedy strony nie dokonają transakcji to nie podlegają analizie. Wypadkowa działań sceptyków oraz entuzjastów przyszłych danych ma swoje odzwierciedlenie w cenie. Co więcej to tylko jeden z krótkoterminowych przykładów. Natomiast w tym samym czasie na kurs euro wpływ ma mnóstwo informacji, m.in. polityka pieniężna realizowana przez EBC oraz stan gospodarki państw strefy euro.

Cena dyskontuje wszystko to założenie mówiące, że jeżeli coś dotarło do opinii publicznej to praktycznie natychmiastowo jest przez rynek dyskontowane, czyli uwzględniane w kursie. W jaki sposób odbywa się to uwzględnianie w kursie? Oczywiście poprzez dokonywanie transakcji. Często w komentarzach giełdowych możemy przeczytać, że rynek już wcześniej zdyskontował tą informacje. Już same oczekiwania inwestorów wywołują ruchy na giełdach, stąd popularna maksyma giełdowa mówiąca Kupuj plotki, sprzedawaj fakty.

 

Historia się powtarza - założenie analizy technicznej

Bardzo ważnym założeniem analizy technicznej jest stwierdzenie, że historia się powtarza. Co ono właściwie oznacza? Nie chodzi o to, że na wykresie cena zrobiła określony szlaczek i należy kupować albo panicznie sprzedawać swoje aktywa. Chodzi o to, że od lat nie zmieniają się wzorce zachowań tłumu. W takim sam sposób przebiegały reakcje tłumu na kryzys finansowy w 1929 roku jak i w latach 80. XX wieku. W takim sam sposób rynek reaguje w momencie gdy odbywa się hossa na rynku. Z czasem im większe wzrosty miały miejsce, na rynek zaczynają docierać osoby na początku nastawione sceptycznie albo giełdą zaczynają się interesować początkujący inwestorzy.

To opis powtarzającej się historii w szerszym spojrzeniu. Natomiast analiza techniczna skupia się również na bardzo małych zmianach cenowych. Należy pamiętać, że im mniejszy okres czasowy będziemy analizowali tym większa jest szansa na to, że poddamy analizie chaotyczne i nieuzasadnione ruchy. Nie trudno się dziwić, gdy na tej podstawie wyciągane są błędne wnioski.

W logice prawdziwym jest zdanie, gdy z fałszu wynika prawda. Co oznacza, że z błędnej analizy technicznej jesteśmy w stanie osiągnąć zysk. Jest on niestety najczęściej chwilowy, a niewyłapany przez nas w porę błąd może rozstrzygnąć w przyszłości o stanie naszego konta.

 

Ceny podlegają trendom

To założenie przez analityków technicznych bardzo często podawane jest jako najważniejsze założenie analizy technicznej bez którego nie ma możliwości osiągania zysków w długim terminie. Jeżeli mielibyśmy to założenie porównać z jakimkolwiek prawem z innej dziedziny to wybór powinien paść na zasady dynamiki Newtona.

Rozpatrzmy przykład. Jeżeli spółka w przeszłości prowadzona była w sposób odpowiedzialny, generuje coraz większe zyski, regularnie wypłaca dywidendę to większa jest szansa na utrzymanie takiego stanu rzeczy niż na jego  odwrócenie. Jeżeli sposób zarządzania i warunki rynkowe znacząco się nie zmienią to wcześniejsze wzrosty kursu powinny być przez rynek kontynuowane.

Rozróżniamy trzy główne rodzaje trendów- trend wzrostowy, trend spadkowy. Każda inna kombinacja zmian ceny jest określana mianem trendu bocznego (konsolidacji). Największym problemem dla inwestorów indywidualnych jest prawidłowo określenie kierunku aktualnego trendu.

Uwaga! Kluczowy w analizie trendu jest horyzont inwestycyjny. Jeżeli planujesz dokonać transakcji na 2-3 dni, a skupiasz się na analizie ostatniego roku i na analizie długoterminowo realizowanych przez poszczególne banki centralne polityk pieniężnych to efekt twojej transakcji w porównaniu do analizy będzie zupełnie przypadkowy. Podobnie jak w założeniu wcześniejszym, może się okazać, że na podstawie złego wnioskowania podejmiesz zyskowną transakcję. To stanowi jeden z licznych problemów, z jakimi borykają się inwestorzy indywidualni korzystający z analizy technicznej.

 

Analiza techniczna a analiza fundamentalna - co lepsze?

Popularność analiza techniczna zawdzięcza prostocie i mniejszej zawiłości niż w przypadku analizy fundamentalnej. Sama analiza techniczna i jej stosowanie nie wymaga od inwestora indywidualnego znajomości ekonomii. Nawet jeżeli nie jesteś zwolennikiem analizy fundamentalnej to powinieneś zapoznać się z jej podstawowymi elementami. Dobrze dokonana analiza techniczna nie powinna wykluczać analizy fundamentalnej. Jeżeli wnioskujemy w sposób prawidłowy to jedna analiza powinna stanowić potwierdzenie dla drugiej.

 

Analiza techniczna na rynku walutowym Forex ciągle się zmienia

Spekulacja na rynkach finansowych jest niezwykle konkurencyjną dziedziną, która nie stoi w miejscu. Ciągła ewolucja rynku i coraz to nowsze techniki analizy powodują, że niejednokrotnie rzeczy o których czytamy w książkach są tylko i wyłącznie przedstawieniem technik, które w danym czasie w przeszłości działały dobrze. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że aktualny brak skuteczności danej techniki powoduje, że autor, któremu w przeszłości udało się na rynku osiągnąć zysk, próbuje w zyski przekuć pozycje książkową bądź ewentualne szkolenia.

Ciężko wchodząc na rynki finansowe, czy na rynek walutowy Forex, myśleć od razu o bardzo dużych zarobkach. To tym niestety rynki finansowe przyciągają amatorów łatwych pieniędzy. Tak jak jednak w przypadku innych zawód tak w przypadku bycia spekulantem, czy inwestorem indywidualnym, od samego początku wymagana jest odpowiednia dyscyplina i ogrom pracy w zdobywaniu wiedzy.

 

Czy analiza techniczna działa?

Niejednokrotnie i  to nie tylko w przypadku rynku walutowego Forex, ale również rynku akcyjnego analiza techniczna prześmiewczo porównywana jest do wróżenia z fusów albo prognozowania pogody. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości samej analizy technicznej bądź przesadzaniu w drugą stronę. Czym jest to przesadzanie? Bardzo często inwestorzy korzystający z analizy technicznej zaczynają tworzyć skomplikowane algorytmy, wskaźniki nadając im nazwy praktycznie z kosmosu. Im ładniejsza i bardziej skomplikowana nazwa tym większa szansa nie na zarobek na rynku, ale na sprzedaż danego wskaźnika.

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem to powinieneś uważać, na wszystkie tego typu twory. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że nie przyniosą Ci zysków, a wygenerują niepotrzebne koszta.

W działaniu analizy technicznej istotne jest to, że w analizę techniczną wierzy ogromna grupa inwestorów. Odpowiednio analizując technicznie wykres powinniśmy być w stanie oszacować co dana grupa może na rynku zrobić. W analizie technicznej nie chodzi o to żeby wiedzieć co zrobi pojedyncza jednostka, ale to co może zrobić większość. Dlatego np. stosowanie zbyt skomplikowanych narzędzi, o których wiemy tylko my sami może spowodować, że zamiast wiedzieć co może na rynku się wydarzyć generowane będą sygnały kupna i sprzedaży na zasadzie wróżenia z fusów. Coś bardziej na zasadzie czarnej skrzynki (black box).  Nie powinniśmy w tym temacie popadać w skrajności.

Jeżeli czujesz się na siłach i znasz analizę techniczną to nigdy nie zapominaj o zarządzaniu kapitałem. Sztuka odpowiedniego zarządzania kapitałem jest zdecydowanie bardziej wartościowo niż analiza techniczna, analiza fundamentalna, czy jakiekolwiek inne podejście.

W tym dziale zgłębimy poszczególne elementy analizy technicznej. Jeżeli akceptujesz założenia analizy technicznej to zapraszam do kolejnych lekcji.

P.S. Jeżeli preferujesz formę wideo to na naszym youtubowym kanale znajdziesz odpowiednie materiały na temat analizy technicznej. Przejdź do playlisty Najlepszy Kurs Analizy Technicznej.


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk