• Odbierz prezent
Giełda - jak inwestować, by na niej zarabiać?

Statystyki twierdzą, że giełdą interesują się  głównie ludzie mądrzy, inteligentni, z żyłką hazardzisty(kontrolowaną). Jeśli jesteś osobą systematyczną i upartą w dążeniu do celu  i w życiu kierujesz się chłodną kalkulacją, a nie emocjami, oznacza to, że masz zadatki na dobrego gracza. Nie pozostaje Ci nic innego jak zgłębić tajniki giełdowe i rozpocząć nowy fascynujący rozdział życia.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Historia  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie sięga 1817 r. kiedy to na mocy postanowienia wydanego przez namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka ustanowiona zostaje Giełda Kupiecka. Pierwsze publiczne papiery wartościowe pojawiają się dwa lata później, w 1826 r. W 1873 r. Giełda Kupiecka przekształca się w Giełdę Warszawską a giełda pieniężna zostaje oddzielona od towarowej. Lata 1914 -1921 to okres zawieszenia aktywności giełdy. Ponowna jej reaktywacja pod nazwą Giełda Pieniężna w Warszawie następuje w 1921 roku i trwa do września 1939 kiedy to handel na warszawskim rynku zostaje wstrzymany na długie lata. Dopiero skutkiem przemian ustrojowych  w 1991 roku została  utworzona Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie początkowo składająca się z 5 spółek: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable i Exbud. Od 1994 r. notowania na warszawskiej giełdzie odbywają się pięć dni w tygodniu. Obecnie Warszawska Giełda jest głównym elementem  rynku wtórnego i oprócz Głównego Rynku prowadzi rynek małych spółek New Connect , rynek obligacji Catalyst  oraz rynek energii Poee. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem członków giełdy. Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG.WIG20,WIG30. Według stanu na 1 marca 2019 na GPW notowane są akcje 464 spółek (w tym 51 zagranicznych). Duży wpływ na warszawskie indeksy giełdowe mają notowania na zagranicznych giełdach –amerykańska giełda papierów wartościowych w Nowym Yorku oraz giełdy w Europie Zachodniej.

 

Podstawa sukcesu  - zdobycie gruntownej wiedzy                                                            

Rozpoczynając przygodę z giełdą najpierw  należy dobitnie zrozumieć jej sens i na zawsze przyswoić sobie fakt, że na giełdzie się nie gra. Na giełdzie się inwestuje lub spekuluje! Z pozoru może to robić każdy, wydaje się , że wystarczy wpłacić pieniądze maklerowi. Żeby jednak inwestować  skutecznie należy sporo się nauczyć i zdobyć minimum doświadczenia. Wiele godzin należy spędzić na zdobyciu ogólnej wiedzy o obrocie akcjami, o cyklach koniunkturalnych, hossie, bessie, podstawowych zasadach opisywanych w książkach i materiałach dla początkujących inwestorów. Jedną z ciekawszych pozycji i zrozumiałą dla wszystkich jest „Giełda Papierów Wartościowych dla bystrzaków”. Warto skorzystać z ofert  księgarni specjalizujących się w tematyce giełdy: maklerska.pl oraz onepress. Można tam znaleźć takie bestsellery, jak „Wspomnienia gracza giełdowego” (Edwina Lefevre), „Rozmowy z wybitnymi traderami”(Jack D. Schwagera)a dla bardziej ambitnych: „Giełda, wolność, pieniądze” Van K. Tharpa, Warto też korzystać z doświadczeń ludzi, którzy na giełdzie nie tylko zarobili ale  i  stracili. Dobrze jest poznać ich sposób myślenia i codzienny warsztat pracy.

 

Szkolenia – forma nabywania umiejętności                                                                       

Jedną z form nabywania nowych umiejętności na parkiecie giełdowym są szkolenia oferowane przez firmy finansowe. Spotkania takie ,co ważne, są darmowe, gdyż zazwyczaj są sponsorowane przez domy maklerskie i stanowią formę ich promocji.

 

Aktualności giełdowe-gwarancja bycia z giełdą nabieżąco                                                           

Istnieje wiele serwisów  giełdowych oferujących wiadomości giełdowe ( Stooq.pl, Stockwatch.pl ,Parkiet.com Forsal.pl ,Puls Biznesu),w których przebieg sesji giełdowych jest  komentowany przez analityków  w czasie rzeczywistym, z wyjaśnieniami aktualnej sytuacji analizą przyczyn gwałtownych  zwyżek bądź spadków. W ten sposób początkujący inwestor ma okazję poznania spółek giełdowych wchodzących w skład poszczególnych  indeksów   i zorientowania się, jakie wiadomości mają wpływ na przebieg notowań..

 

Giełda wirtualna – inwestowanie bez ryzyka

Przed rozpoczęciem  inwestowania  realnych  pieniędzy  wskazane jest skorzystać z wirtualnej  giełdy. Inwestując wirtualne pieniądze w dowolnie wybrane akcje mamy szansę  śledzenia  zmian wartości portfela inwestycyjnego i porównywanie wyników z innymi uczestnikami gry. Jest to idealny sposób sprawdzenia swoich możliwości oraz  nabycia doświadczenia bez ponoszenia ryzyka. Dla początkującego inwestora jest to pierwszy krok będący wstępem do prawdziwego inwestowania.


Akcja (equity, stock, share)                                                                                       

Akcja jest to papier wartościowy dający prawo jej posiadaczowi do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Podmiot nabywający akcje zostaje akcjonariuszem czyli  współwłaścicielem majątku i ma określone prawa do pobierania nowych akcji, uczestniczenia w podziale wypracowanego przez spółkę zysku (dywidendy), uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, a także majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Akcje zaliczamy do papierów wartościowych dających zmienny dochód. Akcja posiada swoją wartość nominalną, obliczaną przez podzielenie wartości majątku spółki przez liczbę emitowanych akcji. We wszystkich kolejnych emisjach akcje muszą mieć ten sam nominał nie mniejszy niż 1 grosz. Cena sprzedaży akcji na rynku pierwotnym to cena emisyjna, natomiast cena rynkowa (wartość rzeczywista) to cena jaką musimy zapłacić za akcję na rynku wtórnym (na giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym). Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.

 

Rachunek maklerski inaczej inwestycyjny

Rachunek maklerski nazywany także inwestycyjnym lub brokerskim jest to konto, na którym zapisywane są informacje o posiadanych akcjach i dokonywanych transakcjach. Dzięki niemu inwestor może  samodzielnie sprzedawać i kupować akcje i inne papiery wartościowe, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy zakładaniu rachunku maklerskiego najważniejsze jest bezpieczeństwo inwestowanych środków co bezpośrednio łączy się z wiarygodnością wybranego biura. Większość banków działających  na terenie Polski ma w swojej ofercie rachunki maklerskie. Jeśli bank, w którym posiadasz konto osobiste ma w ofercie również rachunek maklerski, prawdopodobnie możesz je otworzyć bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy.

Sama procedura otwierania rachunku maklerskiego jest prosta .Wniosek  składamy poprzez stronę internetową danej instytucji a po kilku dniach kurier dostarcza nam dokumenty: regulamin oraz umowę do podpisania. Często jest to tzw. umowa ramowa czyli podpisujemy jeden raz umowę o świadczeniu ogólnych usług maklerskich i odsyłamy ją. Później już w miarę nabywania doświadczenia, internetowo decydujemy o rodzaju  kont lub pakietów. Na początek najlepiej wybrać konto bezpłatne tzn. takie, w których jedynymi opłatami są prowizje pobierane przy składaniu zleceń, a brak jest np. opłat rocznych za samo posiadanie konta. Nauczmy się działać  mądrze i nie płaćmy za to, co można z czasem okupić jeśli będzie potrzebne. Wybierając rachunek brokerski warto zwrócić uwagę na:                                                                                                                     

*Wysokość prowizji  od zleceń na zakup i sprzedaż akcji przez internet  (standardowa prowizja mieści się w przedziale od 0,2% do 0,5% wartości transakcji).                                 

Wysokość  rocznej opłaty za prowadzenie rachunku.                                                                

Dostęp do platformy, przy pomocy której można śledzić i wykonywać transakcje w czasie rzeczywistym.                                                                                                                                  

*Dostęp do serwisu informacyjnego z analizami i opiniami ekspertów .                                           

Koszt przelewu z rachunku maklerskiego na inne konto.                                                                    

Po otworzeniu rachunku maklerskiego i przelaniu na niego określonej kwoty  możemy utworzyć wreszcie pierwsze zlecenie, określając spółkę, której akcje chcemy kupić, ich liczbę i cenę, jaką jesteśmy gotowi  zapłacić. Istnieją dodatkowe  możliwości ustawienia okresu ważności zlecenia (np. może ono wygasać wraz z zamknięciem sesji na GPW lub w ustalonym dniu) i to, czy ma ono  być zrealizowane w całości, czy ma być podzielone na części.         

                                                            

Kontrakty terminowe                                                                                      

Kontrakty terminowe to instrumenty pochodne stanowiące rodzaj umowy pomiędzy dwiema stronami, w której zobowiązują się one do zrealizowania transakcji kupna i sprzedaży pewnej określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie w danym terminie. Na rynku dostępne są między innymi kontrakty terminowe na indeksy, akcje, waluty czy obligacje. Ze względu na wysoki poziom ryzyka kontrakty nie są „domyślnie” dostępne dla każdego posiadacza rachunku maklerskiego  i żeby móc kupować/sprzedawać kontrakty terminowe, należy  podpisać w swoim biurze maklerskim aneks o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów. Na GPW najbardziej popularne są kontrakty terminowe na indeks WIG20 oraz na akcje wybranych (największych) spółek z indeksu WIG20 .Kontrakty mają termin wygaśnięcia; ich poszczególne serie rozliczane są w trzeci piątek każdego trzeciego miesiąca kwartału. Jest to tak zwany dzień trzech wiedźm. Serie oznaczone są następująco: H – seria wygasająca w marcu, M – seria wygasająca w czerwcu, U – seria wygasająca we wrześniu, Z – seria wygasająca w grudniu. Kontrakty terminowe zdecydowanie nie są dobrym instrumentem dla początkujących inwestorów. Są związane z dużym ryzykiem. W krótkim czasie można dużo zyskać, ale można także dużo stracić.

 

Strategie giełdowe                                                                                           

Wykorzystując nabywane   doświadczenie należy dążyć do opracowania własnej strategii zależnej od indywidualnych cech charakteru, temperamentu oraz celu jaki chcemy uzyskać. Zwykle początkujący inwestor nie stosuje żadnej taktyki co często skutkuje utratą  pieniędzy. I wtedy część inwestorów rezygnuje obrażając się na giełdę, ale część wraca szukając już odpowiedniej strategii. Prostą choć  długoterminową strategią jest metoda Fabera , której efekty widoczne są dopiero po wielu latach(jest  ona nielubiana przez początkujących inwestorów). Przy nieco większym zaawansowaniu do podjęcia decyzji o zakupie akcji można  wykorzystać analizy:

*analizę techniczną– polegającą na analizie wykresów i prognozowaniu kursu akcji na podstawie historycznych poziomów cen

*analizę fundamentalną – polegającą na prognozowaniu przyszłego kursu m.in. w oparciu o ocenę sytuacji gospodarczej w poszczególnych branżach, planów i kondycji finansowej spółki oraz innych czynników wpływających  na ogólny klimat ekonomiczny.                                      

Wybór  rodzaju analizy zależy od inwestora. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że  najlepsze podejście łączy w sobie oba rodzaje analiz. Analiza fundamentalna bowiem pozwala dokonać ogólnej oceny i wybrać spółki mające solidne podstawy, a analiza techniczna pomaga dowiedzieć się więcej o długo- i krótkoterminowych trendach oraz wybrać najbardziej odpowiedni moment na inwestycję. Jedna z głównych zasad mówi o nie ryzykowaniu w pojedynczej transakcji więcej niż 1 czy 2% wszystkich swoich pieniędzy. Przestrzegając tej zasady i za każdym  razem ustawiając zlecenie obronne zabezpieczamy się przed  bankructwem  i zdobywamy kolejne doświadczenie.

 


Jan Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk