Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA komunikaty espi ebi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Temat
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania w kwocie 190 851,57 zł w związku z wygraną sprawą Sądową
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej: Spółka, Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z całkowicie wygraną sprawą Sądową przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi o sygnaturze I AGa 167/20 zarządzeniem jako kierownik jednostki dokonał rozwiązania w całości rezerw na zobowiązania w kwocie 190 851,57 zł w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2017 na podstawie artykułu 54 ustawy o rachunkowości.
Spółka o przedmiotowych roszczeniach informowała w komunikacie EBI 48/2013 z dnia 27.09.2013r.
Zarząd Taxus Fund S.A. nigdy nie akceptował roszczeń Radcy Prawnego Piotra Bezata byłego Pełnomocnika Spółki wobec Emitenta.
W załączeniu przedmiotowy Wyrok.
W związku z powyższym Taxus Fund S.A. nie posiada obecnie rezerw na zobowiązania.

Spółka musi dokonać zmiany sprawozdania finansowego za rok 2017r. po zmianie przedstawi Audytorowi do zbadania.
Załączniki
PlikOpis
Wyrok I AGa 167 20.pdfWyrok I AGa 167 20
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolady3
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
info@taxusfund.plwww.taxusfund.pl
(e-mail)(www)
727-269-74-15100340394
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-06Krzysztof BzymekPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA komunikaty espi ebi

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: