Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SNB

Co to jest snb?

SNB to skrót od Szwajcarskiego Banku Narodowego, który jest bankiem centralnym Szwajcarii. Podobnie jak Narodowy Bank Polski odpowiada on za politykę monetarną państwa oraz emituje pieniądz (frank szwajcarski). Posiada dwie jednakowo sobie ważne siedziby: w Bernie i Zurychu. Szwajcarski Bank Narodowy zyskuje popularność wśród Polaków głównie przez wzgląd na politykę dotyczącą franka szwajcarskiego, w której to walucie wielu obywateli Polski posiada kredyty. Jest to temat bardzo modny również medialnie. Kurs franka szwajcarskiego uznaje się za bardzo przewartościowany, dlatego Szwajcarski Bank Narodowy w ostatnich latach zdecydował o podjęciu działań, mających na celu przywrócenie realnej wartości waluty. Thomas Jordan, prezes SNB, udzielając ostatnich wypowiedzi w Davos, przekonywał, że Szwajcaria będzie dążyła do zahamowania inwestycji zagranicznych, aby wzmocnić realną wartość franka szwajcarskiego. W tym celu Szwajcarski Bank Narodowy zastosował dość ekstremalne podejście, które od wielu lat nie funkcjonowało – ujemny stopy procentowe. Jedną z konsekwencji ich wprowadzenia były drastyczne podwyżki cen usług bankowych dla obywateli Szwajcarii. Jednocześnie jednak inwestycje lekko przyhamowały, a kurs franka szwajcarskiego „urealnił się”.

Plany szwajcarskiego banku narodowego

Oczywiście nie wiadomo, jakie decyzje w chwili obecnej podejmuje SNB. Spekulować można, że bank będzie zamierzał kontynuować niekonwencjonalną politykę monetarną. SNB zamierza również poszerzać tzw. bazę monetarną gospodarki szwajcarskiej. Jednym z już dostrzegalnych gołym okiem efektów tej polityki jest znaczny przyrost rezerw walutowych i całej sumy bilansowej SNB. Jednocześnie, co bardzo ciekawe po uwzględnieniu narzuconych bankom komercyjnym ujemnych stóp, działania Szwajcarskiego Banku Narodowego nie przyczyniły się do spadku zainteresowania nabyciem szwajcarskiej waluty. Na rynkach międzynarodowego handlu walutami frank szwajcarski wciąż jest bardzo popularny.