Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

redukcja cavatina holding

Krakowski developer powierzchni biurowych, który jest coraz bliżej debiutu na głównym parkiecie GPW, przekazał dziś akcje oferowane inwestorom biorącym udział w pierwszej ofercie publicznej. IPO Cavatina Holding nie cieszyło się wprawdzie tak dużym zainteresowaniem jak poprzednie oferty, czego wyrazem było m.in. obniżenie o połowę ceny emisyjnej w stosunku do maksymalnej, jednak mimo tego doszło do redukcji na zapisach.

 

W ramach pierwszej oferty publicznej spółka zaoferowała 7,5 mln akcji wyłącznie z nowej emisji, których cena maksymalna została ustalona na 50 PLN za sztukę. Finalnie jednak, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ostateczna cena emisyjna została obniżona dokładnie o połowę - do 25 PLN za akcję. Redukcja na zapisach dla inwestorów indywidualnych wyniosła zaś ok. 37,5%, co oznacza że przy zapisach na 1000 akcji (za kwotę 50 000 PLN) osoba biorąca udział w ofercie otrzyma 625 akcji, za które zapłaci 15 625 PLN (po cenie emisyjnej 25 PLN za sztukę). Pozostała kwota (34 375 PLN) zostanie zwrócona na rachunek maklerski, z którego dokonano subskrypcji.

Inwestorzy indywidualni objęli 12% oferowanych akcji Cavatina Holding.

Reklama

Wartość pierwszej oferty publicznej Wyniesie 187 500 000 PLN i jest o połowę niższa od maksymalnego pułapu zakładanego przez spółkę. Tak znaczące obniżenie ceny emisyjnej akcji w stosunku do maksymalnej sugeruje, że inwestorzy instytucjonalni nie byli aż tak optymistycznie nastawieni do oferty czołowego developera przestrzeni biurowych, obawiając się perspektyw odbudowy popytu na rynku nieruchomości użytkowych i biurowych, który jest jedynym segmentem działalności holdingu Cavatina.

 

Zgodnie z prospektem emisyjnym spółki, debiut na głównym rynku GPW planowany jest na 29 lipca (czwartek), ostateczna data nie jest jednak jeszcze znana.

 

Więcej informacji na temat Cavatina Holding i jej oferty publicznej:

Reklama

URL Artykułu

Czytaj więcej