Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NewConnect

Giełda NewConnect przy polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie często spotyka się z określeniem „mała giełda”. Jest to bowiem rynek prowadzony przez GPW, ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Alternatywny system obrotu różni się od giełdy m. in. tym, że jest objęty łagodniejszymi regulacjami. Nie jest to rynek regulowany, toteż nie powszechnego obowiązku jednakowego i transparentnego dostępu do informacji o ofertach. Właśnie dlatego na wielu serwisach gromadzących dane fundamentalne o polskich spółkach nie doświadczymy (lub doświadczymy bardzo rzadko) konkretnych informacji o spółkach z giełdy NewConnect. W Polsce występują dwa alternatywne systemu obrotu.

Oprócz NewConnect jest też ASO BondSpot jako jedna z platform Catalyst, na której między innymi występują dłużne obligacje korporacyjne. Na określanej „małą giełdą” NewConnect spółki notowane tu charakteryzują się niską lub nawet bardzo niską płynnością i niskim poziomem kapitalizacji. Są to niekiedy małe firmy, które poszukują dodatkowego sposobu finansowania na dalszy rozwój.  Na NewConnect notowanych jest ponad czterysta różnych spółek (ich liczba cały czas się zmienia). Rynek NewConnect z perspektywy inwestora jest rynkiem dużo bardziej zróżnicowanym i trudniejszym od Giełdy Papierów Wartościowych. Notowane na NewConnect spółki są bowiem bardziej ryzykowne – często inwestor nie jest w stanie posiadać o ich działalności tylu informacji, ile posiadałby w przypadku, gdyby dana spółka była notowana na rynku regulowanym jak np. GPW. Jak wspomnieliśmy, rynek NewConnect oznacza się również znacznie mniejszą płynnością.

Dzienny wolumen obrotu w przypadku wielu spółek nie wykracza ponad kilku tysięcy złotych. Wiele spółek notowanych na NewConnect jest w dłuższym „letargu” – bywa, że i przez okres kilku tygodni nikt nie dokonał transakcji sprzedaży lub zakupu ich akcji. Z drugiej strony często jest to rynek jednocześnie bardziej dochodowy. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, kiedy przykładowo mała firma informatyczna, zajmująca się produkcją gier komputerowych, wchodzi na NewConnect celem pozyskania dalszych funduszy na działalność. Ich akcje warte są np. 0,50 zł. Po kilku następnych grach, które zaczynają podbijać światowe rynki, kapitalizacja rośnie, a ceny akcji sięgają już 50 zł. Choć przykład jest fikcyjny, to pewne jego elementy można przypisać historii spółki 11Bit Studios, obecnie notowanej na GPW, której akcje warte są przeszło 200zł. Kondycję NewConnect możemy sprawdzić m. in. przez indeksy. Indeksy NewConnect ma dwa: NC Index oraz NC Life Science (obejmuje spółki biotechnologiczne i medyczne).