Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

mnożnik

Kontrakty terminowe futures to instrumenty, które dają nam dostęp do dźwigni finansowej, w których występuje mnożnik i które wymagają od nas utrzymywania depozytu zabezpieczającego na odpowiednim poziomie. O co w tym chodzi?

____Kontrakty terminowe GPW____

Definicja dźwigni finansowej. Czym jest dźwignia finansowa?

Witaj w drugiej lekcji naszego kursu poświęconemu kontraktom terminowym, czyli z Dźwignią na GPW, który przygotowujemy dla Ciebie we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Skoro nawet w nazwie naszego cyklu znajduje się słowo “dźwignia”, to warto byłoby wiedzieć w jaki sposób tak naprawdę ona działa, jak możemy ją wykorzystać w naszych transakcjach, a także jakie niebezpieczeństwa czyhają na inwestorów korzystających z lewarowanych instrumentów. Zanim przejdę do właściwego tematu, muszę jeszcze wspomnieć o tym, że inwestowanie z użyciem kontraktów terminowych futures - m.in. właśnie ze względu na obecność dźwigni finansowej - wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału i instrumenty tego typu nie będą odpowiednie dla każdego inwestora. Korzystając z lewarowanych instrumentów pochodnych, musisz być świadomy ryzyka, a także tego, że bierzesz pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje transakcje.

A żeby nie być gołosłownym, więcej o ryzyku opowiem właśnie w tej lekcji.

Reklama

Czym zatem jest wspomniana dźwignia finansowa? To pojęcie jest bardzo szerokie i oczywiście nie ogranicza się tylko do aktywności na rynkach finansowych. W przypadku finansów przedsiębiorstw dźwignia finansowa to ponadprzeciętny efekt ekonomiczny uzyskany dzięki wykorzystaniu kapitału obcego, np. w postaci kredytu bankowego, czy emisji obligacji. Dzięki takiej pożyczce firma może dokonać inwestycji, które przełożą się właśnie na ten ponadprzeciętny efekt ekonomiczny, czyli pozwolą np. na zwiększenie przychodów i wyższą rentowność działalności.

Dźwignia na rynkach finansowych również polega na korzystaniu z kapitału obcego i pozwala nam inwestować kapitałem wyższym niż ten, który realnie posiadamy na rachunku.

Poziom lewara (czyli dźwigni) jest wyrażany zarówno za pomocą skali, jak i w postaci procentowej. I tak np. dziesięciokrotna dźwignia finansowa może być przedstawiona jako 10:1, a także jako 10% depozytu zabezpieczającego. Co to znaczy? Że dysponując kapitałem 1000 PLN możemy otworzyć transakcję o wartości nominalnej 10 000 PLN, czyli nasz depozyt będzie stanowił 10% jej wartości. W przypadku specyfikacji kontraktów terminowych wysokość dźwigni podawana jest właśnie procentowo, jako odsetek depozytu zabezpieczającego w stosunku do wartości pozycji. Jeśli nie do końca nadążasz, zatrzymaj video i rzuć okiem na tabelę, która powinna Ci w tym pomóc.

 grafika numer 1 grafika numer 1

Reklama

 

Co to jest mnożnik i jak działa na kontraktach terminowych?

Oprócz tego, że kontrakty terminowe posiadają dźwignię finansową, znajdziemy w nich także mnożnik, który z niewiadomych przyczyn bywa dość często mylony z dźwignią, mimo że nie mają one ze sobą zbyt wiele wspólnego.

Mnożnik określa wartość pojedynczego kontraktu - żeby ją obliczyć, trzeba pomnożyć kurs konkretnego kontraktu przez wartość mnożnika.

Jak być może pamiętasz z pierwszej lekcji, futures na indeks WIG20 (FW20) posiada mnożnik 20, co oznacza że przy kursie 2040, wartość pojedynczego kontraktu to 40 800 PLN (2040 x 20). Mnożnik mówi nam też o tym jaka jest wartość ruchów cenowych instrumentu bazowego. W przypadku futuresa na WIG20, zmiana ceny indeksu o każdy 1 pkt. jest warta 20 PLN.

Jeśli chodzi o kontrakty terminowe na warszawskim parkiecie, to wszystkie - oprócz tych na akcje spółki LPP, ze względu na ich wysoką cenę nominalną (ponad 8300 PLN) - mają mnożnik, oscylujący od 10 do 1000.

Reklama

 

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający na kontraktach

Dźwignia finansowa pozwala nam otwierać transakcje o odpowiednio wyższej wartości niż wartość środków, które angażujemy. To zaś wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym - przy dziesięciokrotnej dźwigni otwieramy potencjalną pozycję o wartości 10 000 PLN, angażując do tego tylko 1000 PLN, co można by porównać do sytuacji, w której to ogon próbuje machać psem. Lewar prowadzi do zwielokrotnienia zmienności naszej transakcji, dzięki czemu może zmaksymalizować nasze zyski, ale równie dobrze pogłębić nasze straty. Przy dźwigni 10:1 wzrost instrumentu bazowego o 10% oznacza nasz zysk na poziomie 100%, natomiast spadek o 10% będzie skutkował całkowitym wyczyszczeniem naszego konta.

Z dźwignią finansowo bezpośrednio powiązany jest depozyt zabezpieczający, czyli minimalna kwota wymagana do otwarcia i późniejszego utrzymania transakcji. W przypadku kontraktów terminowych na GPW wartość depozytów zabezpieczających na bieżąco ustala Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Dla każdego z futuresów są one wyliczane co każdą sesję handlową na giełdzie, na podstawie kursu zamknięcia z poprzedniej sesji.

Oprócz tego, musisz wiedzieć że KDPW wyznacza minimalny poziom depozytu zabezpieczającego (nazywany też depozytem właściwym), który w rzeczywistości określa poziom dźwigni dla konkretnego kontraktu terminowego. Większość domów maklerskich nakłada na nas jednak trochę wyższe wymagania kapitałowe, po to by ograniczyć ryzyko niewypłacalności. Te wymagania to poziom depozytu wstępnego, który jest konieczny do otwarcia transakcji. I taki depozyt wstępny to najczęściej 120% wysokości depozytu minimalnego wyznaczonego przez KDPW.

Reklama

Pokażę to na przykładzie wspomnianego już kontraktu FW20, czyli futuresa na WIG20.

Minimalny depozyt zabezpieczający dla tego kontraktu to 10%, tak więc depozyt wstępny w większości domów maklerskich wyniesie 12% (120% minimalnego).

 grafika numer 2 grafika numer 2

Załóżmy, że futures zakończył ostatnią sesję z kursem 2040. Aby obliczyć wartość depozytu minimalnego, musimy pomnożyć go przez wartość kontraktu. Przy kursie 2040 jeden kontrakt FW20 jest warty 40 800 PLN, a więc minimalny depozyt zabezpieczający to 4080 PLN (40 800 x 0,10). Analogicznie obliczamy depozyt wstępny - jego wartość to 4896 PLN (40 800 x 0,12), czyli o 20% więcej od depozytu minimalnego. Bez takiej kwoty na rachunku maklerskim nie otworzymy pozycji na 1 kontrakt FW20 (do tego trzeba oczywiście doliczyć prowizje transakcyjne).

Depozyt zabezpieczający jest kalkulowany co każdą sesję, więc jeśli kontrakt w danym dniu zostanie rozliczony po cenie 2045, to na następnej sesji depozyt zabezpieczający wyniesie 4090 PLN (40 900 x 0,10) i przynajmniej taką kwotą musimy dysponować na rachunku, aby utrzymać pozycję. 

ReklamaCzytaj więcej