Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

jaka może być maksymalna dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest jak miecz obosieczny, może zmaksymalizować nasze zyski, ale też może zrobić nam krzywdę, przynajmniej w aspekcie finansowym. Instrumenty lewarowane nie są odpowiednie dla niedoświadczonych i początkujących inwestorów i z pewnością nie nadają się na początek naszej inwestycyjnej drogi, chyba, że jako terapia szokowa. Nie bez powodu poziom dźwigni jest odgórnie ograniczony przez regulatora finansowego. O jakich limitach mowa i czy to w ogóle ma sens?

 

Dźwignia finansowa. Kiedyś to było…

Swoją drogą, pierwszym brokerem który zaoferował swoim klientom dźwignię finansową na kontraktach CFD w Polsce był partner tej serii, czyli XTB. To był 2004 r. i wtedy jeszcze nie wprowadzono odgórnych ograniczeń lewara. Przez wiele lat czołowi brokerzy oferowali dźwignię na poziomie nawet powyżej 500:1, choć zdarzali się tacy, którzy dawali lewar na poziomie 2000:1, ale najczęściej byli to brokerzy zarejestrowani w dość egzotycznych jurysdykcjach, typu Seszele, Wyspy Marshalla etc.

Pierwsze konkretne ograniczenia dźwigni w Polsce zostały wprowadzone przez KNF pod koniec czerwca 2015 r. - kiedy to wszyscy brokerzy (nie tylko z PL) oferujący usługi polskim klientom mogli oferować maksymalną dźwignię na poziomie 100:1

Reklama

 

 

 

Aktualne ograniczenia dźwigni finansowej (ESMA, KNF)

Od sierpnia zeszłego roku w Polsce już oficjalnie obowiązują ograniczenia wysokości dźwigni finansowej dla kontraktów różnicowych, które rok wcześniej zasugerował ogólnoeuropejski regulator rynków finansowych ESMA. Prawdą jest, że większość brokerów oferujących swoje usługi w Europie wprowadziła te ograniczenia znacznie wcześniej, na własną rękę, żeby przyzwyczaić klientów i nie narażać się regulatorom.

Ograniczenia wysokości dźwigni wprowadzone przez ESMA po raz pierwszy uzależniły wysokość lewara od potencjalnego ryzyka inwestycyjnego instrumentu bazowego. Czyli mówiąc prościej, im większa zmienność instrumentu, na który daje nam ekspozycję konkretny kontrakt, tym niższa dopuszczalna dźwignia.

Reklama

Jak wyglądają te ograniczenia?

 • maksymalna dźwignia na poziomie 30:1 dla głównych par walutowych, czyli tzw. majorsów: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF
 • maksymalna dźwignia na poziomie 20:1 dla pozostałych par walutowych, złota i dla głównych indeksów giełdowych
 • maksymalna dźwignia na poziomie 10:1 dla pozostałych surowców i towarów (srebro, ropa, kawa, itd.)
 • maksymalna dźwignia na poziomie 5:1 dla akcji spółek giełdowych
 • maksymalna dźwignia na poziomie 2:1 dla kryptowalut

Oczywiście, wszystkie te wymienione ograniczenia dotyczą lewarowanych instrumentów pochodnych obracanych na rynku nieregulowanym (w naszym przypadku konkretnie kontraktów różnicowych), czyli np. nie mają zastosowania do kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie.

 

Chcesz być profesjonalistą? Sprawdź czy podołasz

Muszę jednak wspomnieć, że KNF lekko zmodyfikował ogólnoeuropejskie zalecenia ESMY i w połowie zeszłego roku wprowadził w Polsce nową kategorię uczestnika rynku - tzw. doświadczonego klienta detalicznego. Osoba, która zostanie zaklasyfikowana do tej kategorii otrzyma dostęp do wyższej dźwigni (sprzed ograniczeń ESMY) na wybrane instrumenty.

Najpierw musi ona spełnić jasno sprecyzowane wymagania.

Reklama

Jeśli chcesz zostać doświadczonym klientem detalicznym, musisz:

 • zawrzeć transakcje na CFD o wartości nominalnej co najmniej 50 tys. euro każda minimum 10 razy na kwartał przez ostatni rok (wartość nominalna transakcji to ta już po uwzględnieniu lewara - czyli przy dźwigni 10:1 pozycja z zabezpieczeniem 5 tys. PLN ma wartość nominalną 50 tys.)
 • albo zawrzeć transakcje na CFD o wartości nominalnej co najmniej 10 tys. euro każda minimum 50 razy na kwartał przez ostatni rok
 • albo zawrzeć transakcje na CFD o łącznej wartości nominalnej 2 mln euro, ale nie mniej niż 40 razy na kwartał przez ostatni rok

 

Oprócz tego osoba starająca się o status doświadczonego klienta detalicznego musi:

 • mieć odpowiedni certyfikat zawodowy, np. status doradcy inwestycyjnego, maklera, CFA, lub odpowiednie wykształcenie kierunkowe
 • albo odbyć min. 50 godzin szkoleń dotyczących lewarowanych instrumentów pochodnych potwierdzonych pozytywnym wynikiem z testu wiedzy uzyskanym w ciągu ostatniego roku
 • albo mieć potwierdzone przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku, które wymaga wiedzy na temat instrumentów pochodnych i rynków finansowych

 

Wniosek o zaklasyfikowanie jako doświadczonego klienta indywidualnego trzeba złożyć u naszego brokera, on też powinien dać nam możliwość odbycia odpłatnego szkolenia na temat CFD, jeśli nie mamy doświadczenia zawodowego związanego z rynkami finansowymi, wykształcenia kierunkowego, ani certyfikatu zawodowego.

Reklama

No dobra, ale jeśli już kwalifikujemy się do bycia “detalicznymi profesjonalistami”, to co tak naprawdę za to dostajemy?

Możemy dalej korzystać z dźwigni 100:1, ale tylko i wyłącznie na CFD, których instrumentem bazowym są:

 • główne pary walutowe (majorsy)
 • złoto
 • jeden z głównych indeksów giełdowych (mowa o DAX, DJIA, CAC40, FTSE, SP500, Nikkei 225, NASDAQ, NASDAQ 100, ASX 200, EURO STOXX 50)

 

Czyli nawet gdy jesteśmy doświadczonymi klientami detalicznymi, to nie dostaniemy dźwigni 100:1 np. na CFD na ropę. 

Plusem statusu doświadczonego klienta indywidualnego w Polsce jest fakt, że daje on prawo do stukrotnej dźwigni bardzo wąskiej grupie klientów, którzy nie muszą się jednocześnie zrzekać swoich praw inwestora indywidualnego, jak ma to miejsce w przypadku statusu inwestora profesjonalnego. 

Reklama

 

Czy ograniczenia dźwigni mają sens?

Oczywiście, że mają sens i uzasadnienie, ale trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie czy są dobre dla wszystkich. Dla klientów początkujących wydają się jak najbardziej na miejscu, chociaż nie przyczyniło się to do polepszenia wyników, bo wciąż ok. 80% klientów brokerów CFD ponosi stratę, niższy lewar oznacza jednak najczęściej niższe straty. Ograniczenia lewara są jednak sporym utrudnieniem dla bardziej doświadczonych klientów, którzy stosują np. strategie oparte na piramidowaniu (otwieraniu kolejnych pozycji do już zyskownych) - dla nich wyższy poziom depozytu zabezpieczającego oznaczał konieczność wpłacenia większego depozytu dla utrzymania wcześniejszego wolumenu otwieranych transakcji na CFD. 

URL Artykułu

 

Czytaj więcej