Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA 2023-02-03 23:50

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Temat
Wniesienie wezwania przed Sądowego do spółki GPW S.A. oraz wniesienie do NIK skargi oraz wniosku o pilną kontrolę spółki GPW S.A. przez Głównego Akcjonariusza Taxus Fund S.A. będącego jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2023 r wniósł wezwanie przed Sądowe do spółki GPW S.A.
W przedmiotowym wezwaniu Zarząd Taxus Fund S.A. m.in. wniósł do GPW S.A. :
- o niezwłoczne wznowienie notowań akcjami spółki TAXUS FUND S.A., oznaczonymi kodem „PLTXSFN00012" przez Spółkę GPW S.A.,
- o naprawienie wszelkich szkód wyrządzanych przez Spółkę GPW S.A. oraz pochodnych zarówno Spółce jak i jej Akcjonariuszom,
- o niezwłoczne przywrócenie dostępu do Systemu EBI Emitentowi.

Zarząd Taxus Fund S.A. wniósł do Zarządu GPW S.A. aby przyjął do wiadomości że regulamin ASO nie jest żadnym Prawem tylko zwykłą umową między Spółką GPW S.A. a Emitentem. A jego treść ustala samowolnie jednostronie Zarząd GPW S.A. nie będąc w tej materii pod żadną kontrolą obecnie ale to się zmienia i nastanie czas Niezawisłęgo Sądu dla ASO oraz Autoryzowanych Doradców.
GPW S.A. to zwykła spóła akcyjna która musi przestrzegać obowiązującego w Rzeczypospolitej Prawa w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej a tego nie robi. Działa obecnie w sposób Patologiczny stosując jednocześnie Terror wobec Emitentów.
W związku iż GPW S.A. m.in. nie odpowiada ani na formalne wnioski Emitenta oraz na wnioski w trybie nadzoru korporacyjnego uprawnionego Akcjonariusza GPW S.A., Główny Akcjonariusz Taxus Fund S.A. będący jednocześnie Akcjonariuszem GPW S.A. wniósł do Najwyższej Izby Kontroli w dniu 03.02.2023 r. oficjalną skargę wraz z wnioskiem o pilną kontrolę spółki GPW S.A.
W związku z działaniem GPW S.A. w sposób karygodny bez przestrzegania obowiązującego Prawa Zarząd Taxus Fund S.A. uważa iż wykluczenie akcji spółki Taxus Fund S.A z obrotu na NewConnet w dniu 02.02.2023 r. jest bezwzględnie bezskuteczne co finalnie rozstrzygnie Niezawisły Sąd.
Emitent oraz Rynek na pewno z niecierpliwością będzie czekał również na wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli zgłaszanych nieprawidłowości na GPW S.A.

Emitent obecnie pracuję razem z Głównym Akcjonariuszem oraz przy współpracy z wieloma Doradcami Prawnymi nad hybrydowym łącznym powództwem przeciw GPW S.A. oraz w pierwszej kolejności wnioskiem o zabezpieczeniem aby unicestwić finalnie z obrotu prawnego uchwały GPW 1120/2022 oraz 61/2023. Potem nastąpią sprawy o odszkodowania od GPW S.A. w tym pewnie w trybie zbiorowym.
Podsumowując jeżeli Zarząd GPW S.A. dobrowolnie nie wznowi notowań akcji Taxus Fund S.A. Zarząd Taxus Fund S.A. liczy iż w obronie Praworządności stanie Niezawisły Sąd a wcześniej NIK.
Zarząd wnosi do Akcjonariuszy mniejszościowych Taxus Fund S.A. aby pisali o pomoc do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na mail - interwencje@sii.org.pl lub do innych podmiotów stan jest bez precedensu.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolady3
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
info@taxusfund.plwww.taxusfund.pl
(e-mail)(www)
727-269-74-15100340394
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Krzysztof BzymekPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi gpw TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA 2023-02-03 23:50

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: