Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

debiut giełdowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy do grupy największych spółek energetycznych w Polsce. Jej większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Przyjrzyjmy się bliżej PGE pod kątem wypłacanej przez Spółkę dywidendy.

 

Specyfika PGE i struktura akcjonariatu Spółki

Poprzednim razem, w ramach cyklu o dywidendowych spółkach Skarbu Państwa, sprawdzaliśmy ile na dywidendzie KGHM zarobiłby ktoś, kto zainwestował w akcje spółki dwie dekady temu. Tym razem zajmiemy się PGE. Spółka nie ma jednak, aż tak długiej historii jak KGHM. W związku z tym, prześledzimy wypłaty dywidendy, od momentu debiutu giełdowego Spółki w 2009 r.

Zanim to jednak nastąpi, warto wspomnieć o strukturze akcjonariatu PGE. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, który, jak można dowiedzieć się ze strony internetowej spółki, posiada 57,39% udziału w kapitale zakładowym. Pozostali akcjonariusze posiadają w kapitale zakładowym 42,61% udziału. Skarb Państwa ma więc pełną kontrolę nad Spółką. Decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie Spółki mogą być więc w dużym stopniu uzależnione od politycznej koniunktury.

 

Dywidenda wypłacana przez PGE

Reklama

Zobaczmy, jak dużą dywidendę wypłacała Spółka od momentu swojego giełdowego debiutu. Poniższe dane pochodzą ze strony internetowej spółki (dostęp z 2 czerwca 2017 r.).

 

Dywidenda w stosunku do zysku PGE w latach 2009-2015Dywidenda w stosunku do zysku PGE w latach 2009-2015

 

Jak widać, po rekordowej wypłacie z zysku w 2011 r., w wysokości 1,84 zł na jedną akcję, mieliśmy do czynienia z mniejszymi wartościami wypłacanej dywidendy. W 2015 r. było to jedynie 0,25 zł. W 2016 r. zarząd postanowił zmienić politykę dywidendy, o czym informowaliśmy na łamach naszego portalu. Ostateczna decyzja ma należeć do Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na większościowy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie, decyzja ta będzie w rękach przedstawicieli właśnie Skarbu Państwa.

 

Reklama

Jeżeli jednak Walne Zgromadzenie przychyli się do propozycji Zarządu Spółki, to dywidenda nie zostanie wypłacona. Zarząd proponuje również, aby nie wypłacać dywidendy także za dwa kolejne lata. W długim terminie, zaoszczędzone pieniądze mogą zostać zainwestowane, przynosząc większe zyski w latach kolejnych. Bardzo dużo zależy od jakości zarządzania Spółką. Póki co, decyzja ta wpłynęła na spadek kursu akcji spółki (przeczytaj o PGE z perspektywy analizy technicznej).

 

 Dywidenda PGE jako procent zysku w latach 2009-2015Dywidenda PGE jako procent zysku w latach 2009-2015

 

Gdy zbadamy, jaki procent zysku stanowiła dywidenda, jeszcze wyraźniej widzimy jak od 2011 r., sukcesywnie spółka zmierzała do zaprzestania wypłaty dywidendy.

 

Wartość dywidendy na 1 akcję od debiutu giełdowego

Reklama

Dywidenda za 2009 r. została wypłacona w roku 2010, czyli już po debiucie giełdowym Spółki. Sprawdźmy, jak dużo na dywidendzie PGE mógł zarobić ktoś, kto zainwestował w nią w terminie umożliwiającym uzyskanie dywidendy za 2009 r., a później utrzymał akcje PGE do momentu pozwalającego uzyskać dywidendę za 2015 r.

 

Osiągnięty przez spółkę zysk przypadający na jedną akcję, za lata 2009-2015 wynosił 14,71 zł. Wartość dywidendy wypłaconej na jedną akcję z zysku za ten sam okres wynosiła 6,24 zł, co stanowi 42,42% zysku za ten okres.

 

W dniu 1 czerwca 2017 r. kurs zamknięcia dla akcji PGE wynosił 11,20 zł. Wartość wypłaconej dywidendy za omawiany wyżej okres stanowi 55,71% wartości akcji Spółki na dzień 1 czerwca 2017 r. Kurs otwarcia dla akcji PGE w dniu 15 grudnia 2009 r. wynosił 24,72 zł. Kurs zamknięcia z 1 czerwca 2017 r. + wartość wypłaconej dywidendy to 17,44 zł. Jak widać, wypłacona dywidenda nie zrekompensowała w tym przypadku spadku wartości akcji Spółki.

 

Podsumowanie

Reklama

Wartość dywidendy wypłaconej przez PGE za lata 2009-2015 jest dość wysoka w stosunku do kursu akcji - tym bardziej ze względu na krótszy okres, niż w przypadku omawianego poprzednio KGHM. Z drugiej jednak strony, nawet wartość wypłaconej dywidendy nie rekompensuje utraty wartości akcji spółki od czasu debiutu.

 

Decyzja zarządu o rekomendacji dla wstrzymania wypłat dywidendy w latach 2016-2018 spowodowała obniżenie kursu akcji Spółki. Jeżeli jednak zaoszczędzone środki zostaną dobrze wykorzystane, to może to pozytywnie wpłynąć na rozwój PGE w długiej perspektywie. Dużo zależy od jakości zarządzania i decyzji Walnego Zgromadzenia, którego większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Jeżeli będzie polityczna wola do niewypłacania dywidendy z zysku, może to w długim terminie pozytywnie wpłynąć na sytuację Spółki.

 

Byłby to dobry przykład zwycięstwa długoterminowej strategii, nad krótkoterminową pazernością, powodowaną fiskalnymi pobudkami. Jak będzie, okaże się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE, które podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za 2016 r. Pokusa może być jednak duża, bo zyski PGE są liczone w miliardach.

 

Reklama

źródła danych:

infostrefa.com

www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/dywidenda

www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/akcje/akcjonariat

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)

Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z debiut giełdowy

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: