Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biurowce

Kupiec S.A., tarnowska spółka z branży TSL zajmująca się międzynarodową spedycją oraz działająca na rynku wynajmu nieruchomości biurowych, podpisała umowę sprzedaży działki w Gliwicach o powierzchni 0,6 hektara wraz z budynkiem biurowym o powierzchni 1,9 tys. m2 za łączną kwotę 6,4 mln zł netto. Środki ze sprzedaży zostaną w części wykorzystane w zwiększeniu skali prowadzonej działalności w spedycji. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój działalności związanej nieruchomościami biurowymi zgodnie z zapisami realizowanej strategii na lata 2020-2023.

Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji znajduje się w Gliwicach przy ulicy Gustawa Eiffel’a 10. Łączna powierzchnia użytkowa biurowca wynosi dokładnie 1.912,69 m2. Natomiast powierzchnia możliwa do wynajmu wynosi 1.621,56 m2. Jak podaje Spółka w chwili obecnej ponad 93,2 proc. powierzchni jest wynajęte. Sprzedana nieruchomość została nabyta przez Kupiec SA na początku maja bieżącego roku.

- W trakcie procesowania zakupu biurowca w Gliwicach nie byliśmy nastawieni na jego odsprzedaż, lecz na długoletnie czerpanie korzyści z wynajmu. Jednakże oferta jaka została nam przedstawiona była bardzo intratna. Nasze podejście do oceny atrakcyjności nieruchomości jak widać się sprawdziło. Nowy nabywca biurowca zdecydował się odkupić nieruchomość w wyższej cenie. Dzięki temu możemy znacznie przyspieszyć swój rozwój realizując kilkuletnie wpływy z najmu biurowca w ciągu tylko czterech miesięcy i stając przed możliwością dalszej reinwestycji pozyskanych środków. – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Kupiec SA.

Pozyskane środki z transakcji w części zostaną przeznaczone na wsparcie działalności związanej ze spedycją. Dzięki podjętym inwestycjom i działaniom Kupiec SA chce zwiększyć obroty miesięcznej na tej części biznesu nawet o 30-40 proc. Wszystko uzależnione jest o sytuacji na rynku, która się unormowała i jest nadal sprzyjająca. Pozostała część środków z transakcji zostanie przeznaczona na rozwój działalności Kupiec SA związanej z wynajmem powierzchni poprzez zakup kolejnej atrakcyjnej nieruchomości.

- Krótkoterminowo środki pozyskane z transakcji chciałbym przeznaczyć na dodatkowe rozpędzenie spedycji, co prze obecnej koniunkturze jest jak najbardziej możliwe. Środki tę zostaną uwolnione po 5-6 miesiącach poprzez pozyskanie dodatkowego finansowania dla spedycji w oparciu o wypracowane wyniki na wzroście obrotów. Jednocześnie czas ten wykorzystamy na wynegocjowanie warunku zakupu kolejnego biurowca. Podtrzymujemy sprawdzone parametry oceny nieruchomości. Mamy na uwadze już konkretny budynek, który obecnie wydaje się w zasięgu Spółki. Po transakcji jesteśmy również bogatsi o zdobyte doświadczenie i wiemy, że zyski z dobrze kupionego biurowca można dwojako realizować zarówno długo jaki i krótkoterminowo. Dlatego właśnie o ten ważny parametr rozszerzamy ocenę ewentualnych zakupów. – dodał Leszek Wróblewski.

Reklama

Kupiec SA po dwóch kwartałach br. wypracował 26,96 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 27 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (21,18 mln zł). Wysoka sprzedaż przełożyła się na 2,29 mln zł zysku z działalności operacyjnej (0,42 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r.) oraz 1,89 mln zł zysku netto (0,31 mln zł).

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2020-2023 Kupiec SA dywersyfikuje swoją działalność. Nowa strategia zakłada m.in. dalszy rozwój Spółki w obszarach, w których Spółka obecnie prowadzi działalność, tj.: transport i spedycja, działalność w obszarze nieruchomości (Spółka posiada udziały w dwóch przedsiębiorstwach, pierwszym prowadzącym) działalność w obszarze wierzytelności i ich windykacji i drugim z obrębu energii odnawialnej.

O Spółce:

Kupiec S.A. jest firmą z branży TSL, o ugruntowanej od 2002 r. pozycji rynkowej, z siedzibą główną w Tarnowie i oddziałami w Kielcach i Dąbrowie Górniczej. Spółka zarządza flotą 120 zestawów TIR. Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi ze zróżnicowanych branż, gwarantując im elastyczność oraz terminowość obsługi. Kupiec organizuje kompleksową pracę przewoźnikom krajowym, zapewniając przystępne terminy płatności za wykonane usługi. Spółka organizuje przewozy krajowe i międzynarodowe w kółkach, od wyjazdu po zjazd do Polski, o wysokim przebiegu kilometrów. Kupiec SA specjalizuje się w całopojazdowych przewozach ładunków neutralnych na trasach: Polska - Włochy - Wielka Brytania - Polska, Polska - Hiszpania - Polska w połączeniu z krajami Beneluxu i Niemcami oraz na trasach krajowych.

Kupiec zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Spedytorzy Spółki posiadają wiedzę i kwalifikacje w zakresie transportu co zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę zleceń oraz maksymalne spełnienie oczekiwań klientów. Spółka współpracuje z przewoźnikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i ubezpieczenia niezbędne do wykonywania transportu krajowego i międzynarodowego. Doświadczeni kierowcy przewoźników gwarantują bezpieczny i terminowy dowóz towarów.

Kupiec z powodzeniem realizuje zlecenia transportowe dla wielu producentów europejskich z różnych branż - zarówno tych większych jak i mniejszych. Współpraca z grupą sprawdzonych przewoźników skutecznie wspiera możliwości transportowe Spółki. Dążąc do zwiększenia aktywności przedsiębiorstwa i umocnienia jego pozycji na rynku, Spółka chętnie nawiązuje współpracę z nowymi kontrahentami w kraju i zagranicą w zakresie stałych zleceń transportowych.

Reklama

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2020-2023 Kupiec SA dywersyfikuje swoją działalność. Nowa strategia zakłada m.in. dalszy rozwój Spółki w obszarach, w których Spółka obecnie prowadzi działalność, tj.: transport i spedycja, działalność w obszarze nieruchomości, działalność w obszarze wierzytelności i ich windykacji – poprzez BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie.

Czytaj więcej