Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Wiadomości krajowe i zagraniczne: Dzisiaj inflacja za styczeń i PKB za 4kw21. Zaskoczenia w regionie pochodziły głównie z cen energii

|
selectedselectedselected
Wiadomości krajowe i zagraniczne: Dzisiaj inflacja za styczeń i PKB za 4kw21. Zaskoczenia w regionie pochodziły głównie z cen energii | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wiadomości zagraniczne

Mieszane informacje o ryzyku konfliktu na Ukrainie

Wciąż nie ustają zabiegi dyplomatyczne Zachodu mające na celu powstrzymanie Rosji od agresji na Ukrainę. Wczoraj z wizytą na Kijowie przebywał kanclerz Niemiec O.Scholz, który dziś udaje się na rozmowy do Moskwy, których przedmiotem może być m.in. autonomia regionów ługańskiego i donieckiego. Ukraińskie władze wojskowe wypowiadają się wstrzemięźliwie. Minister Obrony stwierdził, że nie wierzy w rosyjski atak na Kijów i że nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie. Nie widać radykalnego zwiększenia liczebności wojsk rosyjskich przy granicy, choć wojska te się przemieszczają. Niemniej jednak, władze USA zaapelowały do swoich mieszkańców o opuszczenie Ukrainy, a także Białorusi.

Wiadomości krajowe

Dziś poznamy wstępny odczyt styczniowej inflacji oraz dane o PKB i jego strukturze w 4kw21

Utrzymujemy wyższą prognozę CPI od konsensusu. Zaskoczenia inflacyjne w Czechach i Rumunii pochodziły głównie z cen energii.

Dziś poznamy wstępny szacunek styczniowej inflacji CPI

Prognozujemy, że ceny konsumpcyjne wzrosły o 10,5%r/r, po wzroście o 8,6%r/r w grudniu. Rynek oczekuje inflacji na poziomie 9,4%r/r. Styczeń przyniósł silny wzrost cen nośników energii (~10%m/m) z uwagi na podwyżki cen regulowanych. Z kolei ceny w transporcie obniżyły się względem grudnia za sprawą niższych cen paliw. Największa niepewność dotyczy skali zmian cen żywności z początkiem 2022.

GUS opublikuje także dane o PKB i jego strukturze w 4kw21

W oparciu o wcześniej opublikowane dane roczne oraz dane za poprzednie kwartały ubiegłego roku szacujemy wzrost PKB na 7,3%r/r. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się o ok. 8%r/r, a inwestycje o blisko 12%r/r. Pozytywny wkład zmiany stanu zapasów był zbliżony do 4%, a wymiana handlowa z zagranicą obniżyła PKB w 4kw21 o nieco ponad 3 pkt. proc. Gospodarka zakończyła ubiegły rok na wysokich obrotach, co daje solidny punkt wyjścia na 2022.

Reklama

Bardzo wysoki wzrost konsumpcji w 4kw21 oraz całego PKB ułatwia firmom przerzucanie wysokich kosztów energii na ceny detaliczne. Dodatkowo ta dobra koniunktura ma przełożenie na silny rynek pracy, oba czynniki powodują, że wystąpienie efektów drugiej rundy jest bardzo realne. Podobnie działają zbyt szeroko zakrojone tarcze antyinflacyjne. Najbliższe miesiące pokażą, że wysoka inflacja to nie tylko efekt zewnętrznych szoków cenowych.

Powodem dużych zaskoczeń inflacją w Czechach i Rumunii były ceny energii, w Czechach po tym jak wygasła obniżka VAT, w Rumunii rynek energii jest zliberalizowany, w przypadku Polski dodatkowym czynnikiem podwyższającym CPI mogą być również ceny energii i dostosowanie innych kategorii z początkiem roku.

Rekordowo wysoki deficyt obrotów bieżących w grudniu 2021

W grudniu 2021 saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego odnotowało rekordowo wysoki deficyt €4,0mld, wobec oczekiwanego przez rynek deficytu w wysokości €2,0mld i naszej prognozy wynoszącej €1,7mld. Na taki wynik złożył się przede wszystkim wysoki deficyt w handlu towarami (€2,5mld) oraz nietypowo wysoki deficyt na rachunku dochodów wtórnych (€1,1mld).

W wymianie handlowej wzrost importu (35,9%r/r) okazał się ponownie zdecydowanie wyższy od wzrostu eksportu (19,4%r/r), do czego przyczyniły się wysokie ceny surowców energetycznych, w tym ropy naftowej i w szczególności gazu ziemnego.

Z kolei wysoki deficyt salda dochodów wtórnych to przede wszystkim konsekwencja wysokiej składki do budżetu UE. W poprzednich latach wyższe płatności składek następowały na początku roku (styczeń, luty).

W całym 2021 deficyt obrotów bieżących wyniósł 0,9%PKB wobec nadwyżki w wysokości 2,9%PKB w 2020.

Brak właściwego policy mix oznacza, że RPP musi dalej agresywnie podnosić stopy – L. Kotecki z RPP

Reklama

Nasze nastawienie w polityce monetarnej będzie musiało być bardziej agresywne niż byłoby w przypadku właściwego miksu polityki fiskalnej i monetarnej – powiedział członek RPP L. Kotecki w rozmowie z Bloombergiem. Zdaniem Koteckiego działania rządu nakierowane na tymczasowe obniżenie inflacji będą prowadziły do wyższej inflacji w przyszłości.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING Bank Śląski analizy i komentarze

Bank komercyjny z siedzibą w Katowicach, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Jest 5. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. W II kwartale 2021 bank obsługiwał ponad 4,3 mln klientów detalicznych oraz ponad 504 tys. klientów korporacyjnych.

Obserwuj autoraTwitterLinkedInYouTube


Reklama
Reklama