• Odbierz prezent
Żywiec z zyskiem netto wyższym o ponad 40%. Dowiedz się, co wpłynęło na wyniki spółki

24 kwietnia spółka Żywiec przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Co wpłynęło na wyniki spółki?

 

24 kwietnia przed sesją na GPW, spółka Żywiec opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 606,69 mln zł wobec 604,45 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 12,48 mln zł wobec 12,88 mln zł w 1 kwartale 2018 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 6,49 mln zł wobec 4,51 mln zł rok wcześniej. Stanowi to wzrost o prawie 44%.

W raporcie wspomniano, że po wyjątkowo udanym 2018 r. Grupa Żywiec kontynuując strategię budowania wartości, zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży i zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W efekcie mimo niższej sprzedaży utrzymała przychody na zbliżonym poziomie do osiągniętych w 1 kwartale 2018 r. Istotny wpływ na działalność Grupy Żywiec, w tym na wysokość zysku operacyjnego ma dalszy wzrost kosztów produkcji – surowców, energii i opakowań.

Ważnym wydarzeniem minionego kwartału była zgoda UOKiK na nabycie przez Żywiec 100% udziałów spółki Browar Namysłów od Chicago Poland Investment Group LLC. Transakcja ta miała miejsce 1 kwietnia, a więc nie jest ujęta w sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. Spółka na poczet tej transakcji zapłaciła kwotę 475 mln zł, która będzie podlegała dalszej korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy wyliczony po zamknięciu transakcji. Dodano, że w 2018 r. przychody netto Browaru Namysłów wyniosły 478, 44 mln zł, a zysk netto 28 mln zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk