• Odbierz prezent
Żywiec z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r.

Spółka Żywiec opublikowała wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. W minionym okresie spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży marek premium.

 

29 lipca przed sesją na GPW, spółka Żywiec przedstawiła wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Przychody wyniosły 1,73 mld zł wobec 1,64 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 5,3%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 130,84 mln zł wobec 175,88 mln zł rok wcześniej. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 97,57 mln zł wobec 123,81 mln zł w 1 półroczu 2018 r.

W raporcie poinformowano, że nie uwzględniając akwizycji Browaru Namysłów, Grupa Żywiec utrzymała zbliżony poziom przychodów w porównaniu z 1 półroczem ubiegłego roku pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju. Dodano, że spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa (o 4,2%), co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze sprzedaży firmy.

Poinformowano również, że na wysokość zysku oprócz niższej sprzedaży miał wpływ dalszy wzrost kosztów produkcji, w tym surowców, opakowań, energii i wynagrodzeń. Warto dodać, że średnie zatrudnienie w Grupie Żywiec S.A. wraz z Namysłowem na koniec czerwca 2019 roku wynosiło 2 432 osoby wobec 2 020 osób na koniec analogicznego okresu 2018 r. Na wynik spółki jednorazowo wpłynęły koszty nabycia Browaru Namysłów.

Spółka dostrzega dalszy potencjał wzrostu zwiększającej się sprzedaży marek premium.

Na otwarciu sesji na GPW, cena akcji spółki Żywiec wzrosła o 3%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk