• Odbierz prezent
ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2020 (2021-03-17 18:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej („Spółka”), po akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 250 450 875,04 złote, w sposób następujący:
1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 185 727 587,68 złotych oraz część zysku za rok 2020 w wysokości 142 955 196,32 złote na wypłatę dywidendy za rok 2020 w łącznej wysokości 32,00 złote za jedną akcję,
2) mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 16,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392,00 złotych, tj. kwota 16,00 złotych za jedną akcję,
3) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 107 495 678,72 złote na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Dariusz TychowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk