• Odbierz prezent
pcc kryptowaluty

Już wkrótce obrót kryptowalutami ma zostać oficjalnie wyjęty spod obowiązku rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w tej sprawie. Przyjęte w nim rozwiązania mają mieć jednak charakter czasowy i powinny obowiązywać do momentu stworzenia osobnych ram prawnych, dedykowanych opodatkowaniu kryptowalut.

 

„Zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

 

Zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej minister finansów ma możliwość, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, gdy jest to uzasadnione interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. W przypadku obrotu kryptowalutami zdecydowano się na zastosowanie tej opcji. W uzasadnieniu do ‘projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej’ wskazano, że zaniechanie poboru podatku PCC jest zasadne z uwagi na ważny interes podatnika.

Zaznaczono, że w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych handlu walutą wirtualną wystąpić mogą skutki trudne do zaakceptowania w świetle konstytucyjnych zasad. Ustawodawca powinien bowiem dążyć do tego, by pomiędzy obowiązkiem podatkowym, a prawem jednostki do własności i jej ochrony powinna zostać zachowana równowaga. Objęcie obrotu kryptowalutami podatkiem od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, przy okazji obciążając go obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane na rynku kryptowalut środki. Na obie te kwestie ustawodawcom zwracali uwagę przedstawiciele środowiska walut cyfrowych.

 

Prawo nie nadąża za rozwojem technologicznym

Ustawodawca dostrzegł, że prawo podatkowe w przypadku kryptowalut nie nadąża za zmianami w gospodarce.

Zachodzące zmiany gospodarcze powodują powstawanie nowych zjawisk, w ślad za którymi, w wyjątkowych przypadkach, nie nadążają zmiany w prawie podatkowym. Jedno z takich zjawisk stanowią waluty wirtualne i obrót nimi. Waluty wirtualne opierają się na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi technologiczną podstawę ponad 600 systemów wirtualnych walut. Waluty te mogą być przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

 

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym kryptowaluty zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe. Stąd wzięła się kontrowersyjna interpretacja w sprawie opodatkowania kryptowalut, opublikowana na początku kwietnia bieżącego roku. Objęcie obrotu walutami wirtualnymi podatkiem PCC w wielu przypadkach rodziło obowiązek wypełniania setek, lub nawet tysięcy deklaracji PCC, a wartość naliczonego podatku mogła być wielokrotnie wyższa od zainwestowanego kapitału.

Decydując się na zaniechanie poboru PCC ustawodawca wskazał, że podatek ten nie jest spójny ze specyfiką obrotu kryptowalutami. Operacje gospodarcze obejmujące prawa majątkowe o podobnym charakterze (instrumenty finansowe i waluty obce) korzystają ze zwolnienia od podatku PCC. Zaniechanie poboru tego podatku od obrotu walutami wirtualnymi wpisuje się tym samym systemowo w przyjęte już rozwiązania.

 

Zwolnienie z podatku PCC w końcu ‘oficjalne’

Ministerstwo finansów czasowo wstrzymało się od poboru PCC od obrotu kryptowalutami już miesiąc temu. Z kolei już 2 miesiące temu wiceminister finansów, Paweł Cybulski, zaznaczył, że osoby, które nie rozliczą PCC od kryptowalut nie będą karane. Wskazał bowiem, że opodatkowanie obrotu kryptowalutami w ten sposób może być w niektórych przypadkach niezgodne z zasadą dogodności opodatkowania. Zaznaczył jednak, że osoby, które mają możliwość rozliczenia tego podatku powinny to zrobić. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia jednoznacznie wskazuje jednak, że z rozliczania PCC zwolnieni będą wszyscy, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji. Inne rozwiązanie kłóciłoby się bowiem z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

 

Rozwiązanie tymczasowe

Projekt zaniechania poboru podatku PCC od obrotu kryptowalutami, o ile zostanie przyjęty, będzie rozwiązaniem o charakterze tymczasowym. Zakłada się, iż rozporządzenie wejdzie w życie 13 lipca 2018 roku, czyli w dniu wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W rozporządzeniu posłużono się bowiem pojęciem waluty wirtualnej zdefiniowanym właśnie w tej ustawie. Zaniechanie poboru PCC ma obowiązywać do 30 czerwca 2019 roku. Ministerstwo chce w tym czasie dokonać dogłębnej analizy i przygotować rozwiązania systemowe, normujące tę przestrzeń gospodarczą m.in. w kontekście podatkowym.

 

Szukasz miejsca gdzie swobodnie możesz dyskutować o kryptowalutach, bitocoinie, tokenach oraz ICO? 

 

Dołącz do facebookowej grupy CoinGroup


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk