• Odbierz prezent
: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. (2021-04-27 23:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na odstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 maja 2021 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw  The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 maja 2021 r., które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje następujące dokumenty:
- Opinię Zarządu PCF Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;
- Opinię Zarządu PCF Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 r. uzasadniającą powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20210524_PL.pdf
Zalacznik_Projekty uchwał NWZ_20210524_PL.pdf
Opinia Zarządu_wyłączenie prawa poboru_PL.pdf
Opinia Zarządu_wyłączenie prawa poboru_kapitał docelowy_PL.pdf
Załącznik_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20210524_ENG.pdf
Załącznik_Projekty uchwał NWZ_20210524_ENG.pdf
MB opinion exclusion of preemptive rights_ENG.pdf
MB opinion exclusion of preemptive rights_authorized capital_ENG.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary General Shareholders’ Meeting for 24 May 2021 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Crowne Plaza Warsaw  The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warsaw.

The full contents of the Management Board announcement of the convention of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting constitutes Appendix No. 1 to this current report.

The Management Board discloses to the public the draft resolutions to be considered at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting convened for 24 May 2021 and which constitute Appendix No. 2 to this

The Management also discloses the following documents:

- Opinion of the Management Board of PCF Group S.A. dated 27 April 2021 substantiating the exclusion of preemptive rights of all shareholders with respect to Series D shares in connection with a planned share capital increase in the Company by way of issuance of Series D shares;

- Opinion of the Management Board of PCF GROUP S.A. of 27 April 2021 setting out the reasons for authorizing the Management Board to exclude preemptive rights of the Company’s current shareholders in full or in part upon consent of the Supervisory Board and the manner of determining the issue price of the Company shares in connection with the authorization granted to the Management Board to increase the Company’s share capital within limits of the authorized capital.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk