• Odbierz prezent
ZUK: Zmiany w składzie Zarządu Spółki (2021-03-15 12:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urzadzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 15 marca 2021 roku przez Radę Nadzorczą następującą uchwałę w przedmiocie zmian w Zarządzie Emitenta:
1. Rada Nadzorcza przyjeła rezygnację Prezesa Zarządu - Jacka Wermieja z dniem 15 marca 2021 r.
2. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki

W związku z powyższym w skład Zarządu Emitenta począwszy od 15 marca 2021 roku wchodzą:
1. Pan Sławomir Jedrzejczak - Prezes Zarządu
2. Pan Sławomir Karasiński – Wiceprezes Zarządu

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarzadu Emitenta zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220Stąporków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnicza3
(ulica)(numer)
041 3741016041 3741712
(telefon)(fax)
zuk@zuk.com.plwww.zuk.com.pl
(e-mail)(www)
6580001142290552938
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jacek WeremiejPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk