• Odbierz prezent
ZUK: Aktualizacja informacji nt. Przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE [Biomasa]. (2021-04-02 16:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Aktualizacja informacji nt. Przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE [Biomasa].
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ponownej wygranej w przetargu na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE [Biomasa], Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] powziął informację o wydaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. [Zamawiający] w dniu 2 kwietnia 2021 roku komunikatu w sprawie informacji po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie, z którym złożona oferta została odrzucona z powodu braków formalnych. Zamawiający jednocześnie dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty drugiej z ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu przetargowym.

Emitent podejmie działania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości podniesionych przez Zamawiającego względem złożonej oferty.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)ZUK
Elektromaszynowy (ele)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)26-220
Stąporków(kod pocztowy)
(miejscowość)Górnicza
3(ulica)
(numer)041 3741016
041 3741712(telefon)

(fax)zuk@zuk.com.pl
www.zuk.com.pl(e-mail)

(www)6580001142
290552938(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-02Sławomir JędrzejczakPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk