• Odbierz prezent
ZUE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za rok 2020. (2021-03-12 17:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 12 marca 2021 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za rok 2020 (w nawiasie podano dane za rok 2019):
- przychody ze sprzedaży: 849,6 mln zł (934,9 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 28 mln zł (23,1 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 9,8 mln zł (6,3 mln zł),
- zysk netto: 4,4 mln zł (3,1 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020:
- przychody ze sprzedaży: 901,4 mln zł (996,2 mln zł),
- zysk brutto na sprzedaży: 31,3 mln zł (27,9 mln zł),
- zysk na działalności operacyjnej: 10,6 mln zł (7,9 mln zł),
- zysk netto: 4,3 mln zł (3,8 mln zł).

Na poziomie jednostkowym Spółka odnotowała zwiększenie marży brutto na sprzedaży do wartości 3,3% w 2020 roku (2,5% w 2019). Uległy również poprawie wyniki na pozostałych poziomach, zysk netto ZUE zwiększył się o ok. 39%. W latach 2019-2020 przeroby ZUE utrzymywały się na poziomie ponad 800 mln zł, co wynika ze znacznego zaangażowania Spółki w realizacji zadań w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK).

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł.

Na rynku kolejowym są plany ogłoszenia do końca tego roku przetargów o wartości ok. 16 mld zł głównie w ramach kontynuacji KPK i w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Mają to być zadania w większości w konwencji „buduj”. ZUE zamierza aktywnie uczestniczyć w powyższych postępowaniach przetargowych oraz liczy na ich szybkie ogłoszenie i rozstrzygnięcia. Na chwilę obecną liczba przetargów na tym rynku jest ograniczona, co przekłada się na dużą konkurencję o zlecenia i niskie ceny ofertowe, których poziom nie jest atrakcyjny dla ZUE. Obecna sytuacja na rynku kolejowym jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami Spółki, która od dłuższego czasu dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim. Od listopada 2020 r. Spółka pozyskała na tym rynku 2 kontrakty w konwencji „buduj” oraz 1 kontrakt utrzymaniowy na łączną kwotę ok. 208 mln zł i nadal ofertuje. Spółka składa również oferty na rynkach zagranicznych.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2020 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Wiesław NowakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk