• Odbierz prezent
ZUE S.A.: Informacje nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-03-22 14:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacje nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej premium (Umowa) z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (BNP), na podstawie którego ustalono zwiększenie przyznanego Spółce limitu kredytowego z 30 mln zł do 65 mln zł, który dostępny będzie po ustanowieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji, o której mowa poniżej.

Zabezpieczenia spłaty należności wynikających z Umowy nie uległy zmianie, natomiast zwiększona została kwota wymaganej gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wysokości 80% udzielonego kredytu tj. w kwocie nie wyższej niż 52 mln zł.

Zgodnie z Umową okres kredytowania został ustalony do dnia 30 lipca 2030 roku, natomiast zgodnie z aneksem bieżący okres udostępniania kredytu to 30 lipca 2022 r.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług BNP nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy linii gwarancji z BNP (Umowa 2), na podstawie którego ustalono przedłużenie rocznego okresu udostępnienia linii do 21 marca 2022 roku i okresu kredytowania do 28 lutego 2031 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy 2 w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług BNP nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Wiesław NowakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk