• Odbierz prezent
ZUE S.A.: Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego. (2021-12-06 18:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r. powziął informację o ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) w tym dniu ustnego wyroku, w którym KIO nakazała unieważnienie czynności wyboru przez Koleje Dolnośląskie S.A. (Zamawiający) najkorzystniejszej oferty złożonej przez Spółkę w przetargu pn. „Rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” (Przetarg) i odrzucenie oferty Spółki.

Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 33/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku. Jeden z pozostałych oferentów złożył odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO, który na dzień publikacji niniejszego raportu uniemożliwia Spółce zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-06Wiesław NowakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk