• Odbierz prezent
ZUE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (2021-10-22 17:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 22 października 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum w składzie:

1)ZUE (Lider),

2)Yörük Yapı Inşaat A.Ş. z siedzibą w Ankarze (łącznie: Konsorcjum),

jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”.

Zamawiający: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 532,6 mln zł (z czego ok. 50% przypada na ZUE).

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 665,1 mln zł.

Termin realizacji zadania: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria ofert:
a) cena – waga: 60%
b) doświadczenie personelu generalnego wykonawcy - waga 34%,
c) symulacja budowy w Modelu BIM 4D - waga 6%.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Wiesław NowakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk