• Odbierz prezent
ZUE S.A.: Informacja nt. współpracy z UNIQA TU S.A. (2021-03-25 09:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z UNIQA TU S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji o gwarancjach zamieszczonych w raportach okresowych, w tym w raporcie za III kwartał 2019 roku, Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe (Umowa) z UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi (UNIQA), na podstawie którego ustalono zwiększenie przyznanego Spółce limitu kwotowego z 10 mln zł do 30 mln zł, w ramach którego mogą być wystawiane przez UNIQA na rzecz Spółki m.in. gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, czy usunięcia wad i usterek. Suma pojedynczej gwarancji w ramach limitu nie przekroczy 7 mln zł. Zabezpieczenie Umowy stanowią 4 weksle in blanco. Limit obowiązuje do końca 2021 roku i może zostać przedłużony na kolejny okres.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług UNIQA nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Wiesław NowakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk